Preference of age groups in a European country on different TV programs

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/10/2020 dạng Table: The table below shows a survey on the preference of different age groups in a European country on different TV programmes in 2012. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 15/10/2020 Table chủ đề TV programs

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Vì DOL thấy Cartoon và News có mặt đối lập với nhau nên sẽ tách 2 hạng mục ra này để so sánh sau. Ở đoạn này DOL sẽ phân tích các hạng mục còn lại

  • Body 2: Như đã nói, ở đoạn này DOL sẽ so sánh 2 hạng mục Cartoon và News.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most surveyed people enjoyed watching feature films and sports programmes no matter how old they were
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Cartoons were popular among younger demographics, whilst the reverse was true for news
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Feature films, sports, soap operas and TV dramas
Idea 1
Feature films and sports
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 18% to 23% of viewers of different age brackets spent time watching these programmes
Idea 2
Soap operas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Were more popular among people aged 11-15 and 21-25 with 17% and 19% of people watching them respectively
Idea 3
TV dramas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Preferred by a moderate proporation, varying from 8% to 13%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cartoons and news
Idea 1
Cartoons
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was favoured among the youngest demographic
Idea 2
News
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was predominantly watched by older demographics

📝 Bài mẫu

The table compares the inclination towards various TV programmes among different age groups in a European country in 2012.

A glance at the table shows that most

surveyed people
enjoyed watching
feature films
and sports programmes no matter how old they were. It is evident that
cartoons
were popular among
younger demographics,
whilst the reverse was true for
news
.

Regarding feature films and sports, the figures

shared similar patterns
as 18% to 23% of viewers of different
age brackets
spent time watching these programmes.
Soap operas
were more popular among people aged 11-15 and 21-25 with 17% and 19% of people watching them respectively. A
moderate proportion
of viewers from three surveyed age groups preferred
TV dramas
,
varying from 8% to 13%
.

Cartoons was favoured among the youngest demographic with 29% watching, far exceeding those of age group 15-20 and of people aged 21-25 with 18% and a

negligible
4% in turn. News, on the other hand, was predominantly watched by older demographics, 23% of people aged 21-25 and 19% of those aged 15-20.

(174 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample.

Inclination towards something
/ˌɪnkləˈneɪʃən təˈwɔrdz ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự ưu ái dành cho cái gì
vocab
Surveyed people
/sərˈveɪd ˈpipəl/
(noun). Những người được khảo sát
Cartoon
/kɑrˈtun/
(noun). Phim hoạt hình
vocab
Feature film
/ˈfiʧər fɪlm/
(noun). Phim điện ảnh
vocab
News
/nuz/
(noun). Tin tức
vocab
Soap opera
/soʊp ˈɑprə/
(noun). Phim dài tập
vocab
TV dramas
/ˈtiˈvi ˈdrɑməz/
(noun). Phim bộ truyền hình (thường ít tập hơn 'soap opera'
vocab
Younger demographics
/ˈjʌŋgər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm tuổi trẻ hơn
vocab
The reverse was true for something
/ðə rɪˈvɜrs wʌz tru fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Cái gì đó có xu hướng ngược lại
vocab
Share similar patterns
/ʃɛr ˈsɪmələr ˈpætərnz/
(verb). Có xu hướng chung
vocab
Age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Moderate proportion
/ˈmɑdərət prəˈpɔrʃən/
(noun). Tỷ lệ tương đối
vocab
Vary from 8% to 13%
/ˈvɛri frʌm 8% tu 13%/
(verb). Thay đổi/ dao động từ 8% tới 13%
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Phim hoạt hình

=>

01.

 

Phim điện ảnh

=>

02.

 

Tin tức

=>

03.

 

Phim dài tập (Vd: Cô dâu 8 tuổi)

=>

04.

 

Phim bộ truyền hình (Vd: Hậu duệ mặt trời)

=>

05.

 

Những nhóm tuổi trẻ hơn

=> Younger

06.

 

Nhóm tuổi

=> Age

07.

 

Nhỏ, không đáng kể

=>

08.

Exercise 2:

1 Tôi ưu ái những môn thể thao cá nhân hơn.

=> I

individual sports.

 

2 Nhóm người lớn tuổi thì có xu hướng ngược lại.

=> The

is true for the senior demographics

 

3 Số liệu của Mỹ và Úc có xu hướng chung.

=> The figures for the US and Australia

.

 

4 Một tỷ lệ tương đối các khán giả từ 3 nhóm tuổi được khảo sát thích phim bộ truyền hình hơn.

=> A

of viewers from three surveyed age groups preferred TV dramas.

 

5 Phần trăm trẻ em được giáo dục ở nhà dao động từ 4% đến 6%.

=> The percentages of home-schooled children

from 4% to 6% throughout the period.

💡 Gợi ý

share similar patterns

reverse trend

moderate proportion

varied

have inclination towards

Đề thi thật kèm bài mẫu tháng 10/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows a survey on the preference of different age groups in a European country on different TV programmes in 2012." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background