Cost of water in Australia - Đề thi ngày 27/07/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/07/2019 dạng Table: The table shows the cost of water in 5 cities in Australia. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Ở đoạn này DOL sẽ mô tả số liệu liên quan tới chi phí sử dụng nước ở mỗi thành phố

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số tiền trung bình mỗi tháng mỗi gia đình phải chi trả theo thứ tự từ cao xuống thấp

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
People living in Adelaide and Perth pay the least if they use less than 125KL, or else they pay the most
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Households in Perth have the highest average bill for water usage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cost of water usage per kiloliter
Idea 1
Adelaide and Perth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only have to pay $0.42 per kiloliter if they use less than 125KL
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If surpasses 125KL, the cost nearly doubles ($1.00) in Adelaide or almost triples ($1.50) in Perth
Idea 2
Melbourne and Sydney
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pay the same amount of money, $0.78 and $0.98 respectively, regardless of how much water they use
Idea 3
Brisbane
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only pay an extra $0.03 if they use more than 125KL
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Average bill per household
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Perth - $332
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sydney - $319
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adelaide - $312
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brisbane - $310
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Melbourne - $253

📝 Bài mẫu

The table

details
how much
residents in five Australian cities
are required to pay for
water consumption
.

A glance at the table reveals that people living in Adelaide and Perth

pay the least
if they use less than 125KL, or else they pay the most. Another highlight is that households in Perth have the highest average bill for water usage among five surveyed cities.

Locals
in Adelaide and Perth only have to pay $0.42 per kiloliter if they use less than 125KL,
roughly half of the price
for those of other cities. However, if water use in two
aforementioned cities
surpasses
125KL, the cost nearly doubles ($1.00) in Adelaide or almost triples ($1.50) in Perth. Residents in Melbourne and Sydney pay the same amount of money, $0.78 and $0.98 respectively, regardless of how much water they use. Brisbane’s people only pay an extra $0.03 if they use more than 125KL.

In general,

people residing in Perth
have the highest cost of water use, at $332,
far exceeding
the figures for Sydney ($319), Adelaide ($312) and Brisbane ($310). Households’
spending on water consumption
in Melbourne is only $253, the smallest amount recorded among five cities.

(194 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày chi tiết
Residents in five Australian cities
/ˈrɛzɪdənts ɪn faɪv ɔˈstreɪljən ˈsɪtiz/
(noun). Cư dân ở năm thành phố Úc
vocab
Water consumption
/ˈwɔtər kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ nước
vocab
Pay the least
/peɪ ðə list/
(verb). Trả ít tiền nhất
Locals
/ˈloʊkəlz/
(noun). Người dân địa phương
vocab
Roughly half of the price
/ˈrʌfli hæf ʌv ðə praɪs/
(pronoun). Khoảng một nửa giá
vocab
Aforementioned cities
/əˈfɔrˌmɛnʃənd ˈsɪtiz/
(noun). Thành phố nói trên
Surpass
/sərˈpæs/
(verb). Vượt qua
vocab
Double/triple
/ˈdʌbəl/ˈtrɪpəl/
(verb). Tăng gấp 2/gấp 3
vocab
Regardless of something
/rəˈgɑrdləs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Bất kể một cái gì đó
People residing in Perth
/ˈpipəl rɪˈzaɪdɪŋ ɪn pɜrθ/
(noun). Người dân cư trú tại Perth
Far exceed
/fɑr ɪkˈsid/
(verb). Vượt xa
vocab
Spending on water consumption
/ˈspɛndɪŋ ɑn ˈwɔtər kənˈsʌmpʃən/
(noun). Khoản chi tiêu cho việc tiêu thụ nước
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Nước này trả ít tiền nhất cho mỗi kilo lít được sử dụng.

=> This country

for each kiloliter used.

 

2 Những người cư trú tại tòa nhà đó đều phải đi cách ly.

=>

are quarantined.

 

3 Chi phí sử dụng nước của nhà ở ở Melbourne chỉ có $253.

=>

in Melbourne is only $253.

 

4 Dân địa phương ở Adelaide và Perth chỉ phải trả $0.42 mỗi kilo lít nếu họ dùng ít hơn 125KL, chỉ gần một nửa đối với những người ở nước khác.

=> Locals in Adelaide and Perth only have to pay $0.42 per kiloliter if they use less than 125KL,

for those of other cities.

 

5 Doanh số đã tăng gấp 3 từ khi có chiến dịch tiếp thị mới.

=> Sales have

upon the recently launched marketing campaign.

💡 Gợi ý

roughly half of the price

payed the least

Households’ spending on water consumption

tripled

People residing in that building

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'detail'?

devote

0% chọn

delineate

0% chọn

decipher

0% chọn

When should we use the word 'aforementioned'?

Which is the synonym for 'exceed'?

What does 'regardless of something' mean?

Bài mẫu hay tháng 07/2019 do DOL biên soạn.

Bấm vào trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 để tham khảo những bài Writing IELTS mẫu chất lượng khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table shows the cost of water in 5 cities in Australia" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background