How used glass bottles are recycled | Đề thi ngày 29/09/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/09/2018 dạng Process: The given diagram indicates information about how used glass bottles are recycled. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1: Recycling process of wasted glass bottles

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để cung cấp cái nhìn tổng thể về quá trình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ mô tả từ lúc thu gom các chai tới lúc phân loại để đưa vào nhà máy

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả phần còn lại của quá trình

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The process involves three stages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Stage 1
Idea 1
Collection
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Used bottles are collected from bins or collection points
Idea 2
Cleaning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bottles are transferred to bottle cleaning plants --> Sanitized
Idea 3
Classification
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bottles are sorted by color
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Stage 2 and 3
Idea 1
Melting
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bottles are broken down --> Placed in furnaces --> Cast into a mould in order to form new bottles
Idea 2
Packaging and selling
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bottles are packaged and sent to supermarkets --> Sold to customers --> Restart the cycle

📝 Bài mẫu

The diagram showcases the

steps in which recycled glass bottles are produced
. Overall,
the process involves three stages
, from
collection of used bottles
, to processing of the bottles and then finally
packaging and delivery
.

Firstly, used bottles are collected from bins or collection points to be transferred to

bottle cleaning plants
. In
the processing stage
,
high-pressure water
is first
jetted onto the bottles
in order to
sanitize
them. Afterwards, they are
sorted by colour
, either green, brown or clear, in order to be processed in a glass factory.

Second, the bottles are broken down into pieces in order to be melted. The pieces are placed in

furnaces
, where high temperatures
melt them down to liquid glass
. This smelted liquid is
cast into a mould
in order to form new bottles. These new bottles are packaged in the final stage, and sent to supermarkets. These supermarkets in turn sell directly to customers, who once are done with the new bottles dispose of them and restart the whole process. 

(168 words)

📚 Vocabulary

Steps in which recycled glass bottles are produced
/stɛps ɪn wɪʧ ˌriːˈsaɪkld glɑːs ˈbɒtlz ɑː prəˈdjuːst/
(noun). Các bước sản xuất ra các chai thuỷ tinh tái chế
vocab
To involves three stages
/tu ɪnˈvɒlvz θriː ˈsteɪʤɪz/
(verb). Quá trình gồm 3 giai đoạn
Collection of used bottles
/kəˈlɛkʃən ɒv juːzd ˈbɒtlz/
(noun). Việc thu gom các chai đã qua sử dụng
vocab
Packaging and delivery
/ˈpækɪʤɪŋ ænd dɪˈlɪvəri/
(noun). Đóng gói và giao hàng
vocab
Bottle cleaning plants
/ˈbɒtl ˈkliːnɪŋ plɑːnts/
(noun). Các nhà máy làm sạch chai
vocab
The processing stage
/ðə ˈprəʊsɛsɪŋ steɪʤ/
(noun). Giai đoạn xử lý
High-pressure water
/haɪ ˈprɛʃər ˈwɔːtə/
(noun). Nước áp lực cao
vocab
To be jetted onto the bottles
/tuː biː ˈʤɛtɪd ˈɒntʊ ðə ˈbɒtlz/
(verb). Được xịt vào các chai
Sanitize
/ˈsænɪtaɪz/
(verb). Khử trùng
vocab
To be sorted by colour
/tuː biː ˈsɔːtɪd baɪ ˈkʌlə/
(verb). Được sắp xếp theo màu sắc
vocab
Furnace
/ˈfɜːnɪs/
(noun). Lò lửa
vocab
Melt them down to liquid glass
/mɛlt ðɛm daʊn tuː ˈlɪkwɪd glɑːs/
(verb). Làm chúng tan chảy thành thuỷ tinh lỏng
vocab
To be cast into a mould
/tuː biː ˈkɑːst ˈɪntuː ə məʊld/
(verb). Được đúc vào một khuôn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Việc thu gom các chai đã qua sử dụng

=>

01.

 

Đóng gói và giao hàng

=>

02.

 

Các nhà máy làm sạch chai

=>

03.

 

Giai đoạn xử lý

=>

04.

 

Nước áp lực cao

=>

05.

 

Khử trùng

=>

06.

 

Lò nung

=>

07.

Exercise 2:

1 Việc xây dựng bãi rác có 4 thành phần

=> The construction of a landfill

.

 

2 Biểu đồ cho thấy các bước sản xuất ra các chai thuỷ tinh tái chế

=> The diagram showcases the

.

 

3 Những cái chai được làm sạch bằng cách dùng nước áp suất cao xịt vào những cái chai.

=> The bottles are cleaned by

.

 

4 Những chiếc áo khoác được sắp xếp theo màu sắc.

=> The coats

.

 

5 Những mảnh vỡ được đặt vào trong lò nung, nơi mà nhiệt độ cao nấu chảy chúng thành thuỷ tinh lỏng.

=> The pieces are placed in furnaces, where high temperatures

.

 

6 Tất cả lượng vàng đó đều được đúc vào một khuôn.

=> All that gold

.

💡 Gợi ý

having pressurized water jetted onto the bottles

are sorted by color

steps in which recycled glass bottles are produced

is cast into a mould

involves four components

melt them down to liquid glass

Nâng cao từ vựng qua IELTS Writing Sample task 1 ngày 15/09/2018 nhé!

Tìm đọc thêm các bài mẫu Writing Task 1 khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The given diagram indicates information about how used glass bottles are recycled." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background