The chart below shows the number of passengers

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/06/2018 dạng Bar chart: The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The chart below shows the number of passengers - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích và so sánh xu hướng của Train & Tram

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích xu hướng của Bus

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The number of passengers using trams climbed steadily during this period, while the number of people who used buses fluctuated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Train usage fell sharply in the first two years, but increased steadily in the rest of the recorded period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Tram and train
Idea 1
Tram
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stood at only 20 people --> Reached a peak of 95 people in 2015
Idea 2
Train
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At its peak during 2012 at 80 people --> Fell dramatically to 10 people during 2013 --> Recovered to 60 people in 2015
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Bus
Idea 1
Did not follow a consistent trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2012, 55 people --> Dropped to 40 --> Rose again to 70 people --> Ended at 60

📝 Bài mẫu

The chart

provides information on the number of commuters
using three types of public transport in Somewhere town between the four year period from 2012 to 2015. Overall, the number of
passengers using trams
climbed steadily
during this period, while the number of people who used buses fluctuated. Meanwhile, train usage
fell sharply in the first two years
, but increased steadily in
the rest of the recorded period
.

Starting 2012, the number of tram commuters stood at only 20 people. However, this steadily rose in the following years, reaching its peak of around 95 people in 2015. The number of people using trains, on the other hand, was at its peak during 2012 at 80 people, before falling dramatically to 10 people during 2013. However, train usage

picked up in the following years
, eventually having more than 60 people using this mode of transportation in 2015.

Lastly, the figures for bus usage did not

follow a consistent trend
during the four years. 55 people used the service in 2012, which dropped to 40 in 2013, and rose again to a peak of 70 people during 2014. Finally, travelling by bus
became less popular
in 2015, with 60 people using them that year.

(202 words)

📚 Vocabulary

Học thêm từ vựng từ bài mẫu Task 1 Writing IELTS vừa rồi nhé.

Provide information on the number of commuters
/prəˈvaɪd ˌɪnfəˈmeɪʃən ɒn ðə ˈnʌmbər ɒv kəˈmjuːtəz/
(verb). Cung cấp thông tin về số lượng hành khách
vocab
Passengers using trams
/ˈpæsɪnʤəz ˈjuːzɪŋ træmz/
(noun). Hành khách sử dụng tàu điện
vocab
Climb steadily
/klaɪm ˈstɛdɪli/
(verb). Tăng chậm rãi
vocab
Fall sharply in the first two years
/fɔːl ˈʃɑːpli ɪn ðə fɜːst tuː jɪəz/
(verb). Giảm mạnh trong hai năm đầu
vocab
The rest of the recorded period
/ðə rɛst ɒv ðə rɪˈkɔːdɪd ˈpɪərɪəd/
(noun). Phần còn lại của chu kỳ
Reach its peak of around 95 people
/riːʧ ɪts piːk ɒv əˈraʊnd 95 ˈpiːpl/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở khoảng 95 người
vocab
Pick up in the following years
/pɪk ʌp ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ jɪəz/
(verb). Tăng lên vào những năm sau đó
vocab
Follow a consistent trend
/ˈfɒləʊ ə kənˈsɪstənt trɛnd/
(verb). Có một xu hướng ổn định, nhất quán
Become less popular
/bɪˈkʌm lɛs ˈpɒpjʊlə/
(adj). Trở nên ít phổ biến hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hơp vào chỗ trống (dựa vào các từ trong list từ vựng nhé)

 

The figure for A reached its highest point in 2000, at 55%.

=> The figure for reached a

01.
of 55% in 2000.

 

The figure for A didn't change much and remained stable through out the period.

=> The figure for A follow a

02.
trend.

 

The figure for A increases in a stable manner, slowly over the time.

=> The figure for A climb

03.
.

 

The figure for A increased in the following years.

=> The figure for A

04.
up in the following years.

 

In 2000, country A exported 200,000 tonnes of rice. In 2005 country A only exported 80,000 tonnes of rice.

=> The amount of rice exported from country A fell

05.
over a course of 5 years.

 

Exercise 2:

Tấm poster đưa thông tin về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nam ca sĩ.

=> The poster

the singer's world tour.

 

Những hành khách đi tàu điện cần chú ý tới thông báo này.

=> This announcement require attention from

.

 

Việc dùng xe lửa giảm mạnh vào 2 năm đầu nhưng tăng dần lên ở phần còn lại của chu kỳ.

=> Train usage fell sharply in the first two years, but increased steadily in

.

 

Khi trung tâm trò chơi bị dời đi, khu mua sắm này trở nên ít phở biến hơn.

=> The removal of its game center has made the mall

.

💡 Gợi ý

passengers using trams

the rest of the recorded period

become less popular

provides information on

Đề thi thật tháng 6/2018 kèm bài mẫu.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background