The chart below show the number of magazines sold per person

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/06/2018 dạng Bar chart: The chart below show the number of magazines sold per person in five countries in 2000 and 2010, with projected sales for 2020. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 - The chart below show the number of magazines sold per person

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL gộp quốc gia A,B,C lại để phân tích vì chúng chiếm số phần trăm cao hơn rõ rệt so với D,E

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích số liệu của 2 quốc gia còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
People in Countries A and B buy the most magazines on average, whereas this is the opposite in country E.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There was a general fall in the average number of magazines sold as the years progress for countries A, B and C, while the contrary occurs in country D
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Country A,B and C
Idea 1
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country B bought the most number of magazines per capita at 50
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A at around 49
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country C at 38
Idea 2
All three countries saw a decline
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A - dropped to 45 in 2010 and below 40 in 2020
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country B - fell to around 48 in 2010, and then 45 in 2020
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country C - fell in both years, from 35 in 2010 to 33 in 2020
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Country D and E
Idea 1
Country D witnessed the opposite trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Grew to 20 in 2010 and 22 in 2020
Idea 2
Country E
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rose in 2010 compared to 2000 --> dipped to the same level as before in 2020

📝 Bài mẫu

The chart highlights the number of

magazines sold per person
in five different countries between 2000 and 2020. Overall, it can be observed that people in Countries A and B buy the most magazines
on average
, whereas this is the
opposite in country E
. Furthermore, we can also
see a general fall
in the average number of magazines sold as the years progresses for countries A, B and C, while the contrary occurs in country D.

In the year 2000, it can be seen that the population of country B bought the most number of magazines

per capita
at 50, followed by Country A at around 49, and then country C at 38. All three of these countries, however,
saw a decline
in their average magazine purchases per person. Country A, for instance, saw its numbers drop to 45 in 2010 and below 40 in 2020; country B’s average magazine sold per person
fell to around 48
in 2010, and then 45 in 2020; finally, the average for country C fell in both years, from 35 in 2010 to 33 in 2020.

Meanwhile,

the opposite trend
happened in country D: In 2000, its average number of newspapers sold per person was below 20, which grew to 20 in 2010 and 22 in 2020. Lastly, in country E, this rose in 2010 compared to 2000, but
dipped to the same level as before
in 2020.

(234 words)

📚 Vocabulary

Magazines sold per person
/ˈmægəˌzinz soʊld pɜr ˈpɜrsən/
(noun). Tạp chí được bán cho mỗi người
vocab
On average
/ɑn ˈævərɪʤ/
(adv). Trung bình
To be the opposite in country E
/tu bi ði ˈɑpəzət ɪn ˈkʌntri i/
(noun). Ngược với nước E
vocab
See a general fall
/si ə ˈʤɛnərəl fɔl/
(verb). Giảm chung chung
vocab
Per capita
/pɜr ˈkæpɪtə/
(adv). Mỗi người
See a decline
/si ə dɪˈklaɪn/
(verb). Giảm
vocab
Fall to around 48
/fɔl tu əˈraʊnd 48/
(verb). Giảm xuống tới mức khoảng 48
vocab
The opposite trend
/ði ˈɑpəzət trɛnd/
(noun). Xu hướng đối lập
vocab
Dip to the same level as before
/dɪp tu ðə seɪm ˈlɛvəl æz bɪˈfɔr/
(verb). Giảm xuống cùng mức độ với lúc trước
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn các cụm từ chỉ xu hướng tăng/giảm phù hợp với chỗ trống.

Giảm xuống tới mức khoảng 48 quyển

=>

 

Giảm khoảng 48 quyển

=>

 

Giảm xuống cùng mức độ với lúc trước

=>

 

Giảm chung chung

=>

 

Giảm 30%

=>

 

Giảm xuống mức 30%

=>

💡 Gợi ý

Dip to the same level as before

See a general fall

Fall by around 48 magazines

Fall to around 48 magazines

See a decline to 30%

See a decline of 30%

Exercise 2:

Biểu đồ cho thấy số lượng tạp chí bán ra cho mỗi người ở 5 quốc gia khác nhau từ 2000 đến 2020.

=> The chart highlights

in five different countries between 2000 and 2020.

 

Trên trung bình, thu nhập của một người là cao nhất khi họ ở độ tuổi khoảng 55.

=>

, a person’s income is highest when they are in their mid-50s.

 

Người dân ở nước A và B mua nhiều tạp chí nhất, trong khi đó ở nước E thì ngược lại.

=> People in Countries A and B buy the most magazines on average, whereas

.

 

Dân số của nước B mua lượng tạp chí trên bình quần đầu người lớn nhất, ở mức 50.

=> The population of country B bought

, at 50.

 

Người trẻ thì thường tham gia vào các hoạt động năng động hơn; trong khi đó, người già thì có xu hướng ngược lại.

=> Youngsters are more likely to take part in vigorous activities, meanwhile;

is true for the senior demographic.

💡 Gợi ý

On average

this is the opposite in country E

the number of magazines sold per person

the opposite trend

the largest number of magazines per capita

Phần thi tiếp theo Writing task 2 IELTS ngày 07/06/2018 và bài mẫu tham khảo.

Bấm vào trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 trên dol.vn để cập nhật ngay những bài viết mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below show the number of magazines sold per person in five countries in 2000 and 2010, with projected sales for 2020" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background