News has no connection with most people’s lives and is a waste of time. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi.

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc rằng tin tức không quan trọng đối với đời sống, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình.

  • Body 2: DOL đưa ra thêm lợi ích của việc đọc tin tức để củng cố quan điểm của mình.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng tin tức vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống.

Insert Statement here...
Watching the news is beneficial to a country’s social and democratic life
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Watching the news is beneficial to a country’s democratic life
Idea 1
Uninformed citizens who do not watch the news can often make bad political decisions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Switzerland’s ability to implement policies based on direct democracy, for example, has been reliant upon a populace that keeps up with current events
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Watching the news is beneficial to a country’s social life
Idea 1
Reading the news also allows people to become more sociable, for it allows more things for people to talk and debate about
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: BBC helps to stimulate conversation and lively debates.

📝 Bài mẫu

Fewer people are currently engaging with news, as they believe news is no longer relevant to their day to day life. In my opinion, this is the wrong way to think, for watching the news is beneficial to a country’s

social and democratic life
.

Firstly,

uninformed citizens
who do not watch the news can often make bad political decisions. A
well informed populace
that watches what is happening in the world, on the other hand, can help
formulate policy
that benefits society, for they are able to appreciate the
intricate nuances
that comes with any political decision. Switzerland’s ability to implement policies based on direct democracy, for example, has been reliant upon a populace that keeps up with current events. This model has worked well in the past, and provides testament to the benefits of a large population being politically informed.

Secondly, reading the news also allows people to become more

sociable
, for it allows more things for people to talk and debate about. More specifically, by knowing more about what is happening about the world, individuals can talk to their friends on specific news items and its impacts. The prevalence of news in our daily conversations means that they are yet to be obsolete, and will only be more important over time as the world expands and there are more stories to be explored. This is one of the reasons why
national news media
such as the BBC in the UK is such a cherished institution, for it helps to stimulate conversation and lively debates.

In summary, I argue that news stories should remain an important part of people’s lives, for they help

instigate more lively discussions
, forming a stronger basis for a
vibrant society
.

(286 words)

📚 Vocabulary

Engage with something
/ɛnˈgeɪʤ wɪð nuz/
(verb). Tham gia, hòa nhập với điều gì/ai đó
vocab
Be beneficial to something
/bi ˌbɛnəˈfɪʃəl tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có lợi cho điều gì đó
vocab
Social and democratic life
/ˈsoʊʃəl ænd ˌdɛməˈkrætɪk laɪf/
(noun). Đời sống xã hội và dân chủ
vocab
Uninformed citizens
/ˌʌnɪnˈfɔrmd ˈsɪtəzənz/
(noun). Những người dân không nắm thông tin
vocab
Political decision
/pəˈlɪtəkəl dɪˈsɪʒən/
(noun). Quyết định chính trị
vocab
Well-informed populace
/wɛl-ɪnˈfɔrmd ˈpɑpjələs/
(noun). Công chúng đã nắm được thông tin
vocab
Formulate policy
/ˈfɔrmjəˌleɪt ˈpɑləsi/
(noun). Lập nên chính sách
vocab
Intricate nuances
/ˈɪntrəkət ˈnuɑnsɪz/
(noun). Các sắc thái phức tạp
vocab
Testament/Testimony
/tɛstəmənt/ˈtɛstəˌmoʊni/
(noun). Bằng chứng
vocab
Implement something
/ˈɪmpləmənt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thi hành điều gì đó
vocab
Be reliant upon something
/bi rɪˈlaɪənt əˈpɑn/
(adj). Phụ thuộc vào điều gì đó
vocab
Sociable
/ˈsoʊʃəbəl/
(adj). Thân thiện, hòa đồng
vocab
Prevalence of something
/ˈprɛvələns ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự thịnh thành của điều gì đó
vocab
National news media
/ˈnæʃənəl nuz ˈmidiə/
(noun). Phương tiện truyền thông quốc gia
vocab
Instigate more lively discussions
/ˈɪnstəˌgeɪt mɔr ˈlaɪvli dɪˈskʌʃənz/
(noun). Thúc đẩy những cuộc thảo luận sôi nổi
vocab
Vibrant society
/ˈvaɪbrənt səˈsaɪəti/
(noun). Xã hội sôi nổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Xã hội sôi nổi

=>

02.

Các sắc thái phức tạp

=>

03.

Bằng chứng

=>

04.

Thân thiện, hòa đồng

=>

05.

Lập nên chính sách

=>

06.

Quyết định chính trị

=>

Exercise 2:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Cô ấy có khả năng hòa nhập với những người trẻ.

 

=> She has the ability to

young minds.

 

 

2 Một chế độ ăn uống hợp lí thì tốt cho sức khỏe.

 

=> A good diet is

health.

 

 

3 Nhà nước đang ban hành những đạo luật mới để cải thiện đời sống xã hội và dân chủ của người dân.

 

=> The government is introducing new laws to improve people's

.

 

 

4 Những người dân không nắm thông tin thường đưa ra các quyết định chính trị không sáng suốt.

 

=>

can often make bad political decisions.

 

 

5 Những người dân đã nắm được thông tin thường đưa ra các quyết định chính trị sáng suốt hơn.

 

=> The

often make wiser political decisions.

 

 

6 Nhà nước đã thất bại trong việc thi hành kế hoạch đó.

 

=> The government failed to

.

 

 

7 Phụ thuộc nhiều vào người khác là không tốt.

 

=> It's not good to

.

 

 

8 Sự thịnh hình của điện thoại thông minh đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của máy nghe nhạc.

 

=> The

put an end to the era of MP3 players.

 

 

9 Tin tức trên các phương tiện truyền thông quốc gia thì đáng tin hơn.

 

=> News on

is more trustworthy.

 

10 Câu hỏi của anh ấy đã thúc đẩy một cuộc thảo luận sôi nổi.

 

=> His question

.

💡 Gợi ý

well-informed populace

Uninformed citizens

social and democratic life

beneficial to

engage with

be heavily reliant upon others

prevalence of smartphones

implement the plan

instigated a lively discussion

national news media

Tìm hiểu thêm những bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề khác tại dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some say that news has no connection with most people’s lives and it is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news programs. Do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background