Showing foreign films has negative effects on local culture. Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 18/07/2020 chủ đề giải trí (entertainment): Showing foreign films while others feel this can have a negative impact on local culture. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết về quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Bàn luận về quan điểm đầu tiên

  • Body 2: Bàn luận về quan điểm thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại những gì mình nghĩ bằng cách tóm lại các ý đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
In extreme cases, watching foreign films is harmful, this also has generally a positive impact.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Foreign films are beneficial
Idea 1
Introduce a new culture / social problem
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aware of racial, immigration, gun violence, homophobic issues
Idea 2
Local filmmakers can take notes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Vietnamese film industry is still developing → directors can learn from foreign films
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Foreign films are negative
Idea 1
Domestic films cannot compete
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The popularity of foreign films squashes the development of domestic films
Idea 2
Losing their identity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mimic the way actor/actress dresses, degrade Vietnamese films/culture, mimic the speaking patterns of foreign characters...

📝 Bài mẫu

With the rising popularity of foreign films, many are concerned whether this is a positive or negative development towards local culture. While I think that

in extreme cases
, watching foreign films is harmful, I still believe that this has generally a positive impact.

Consuming foreign films is, surprisingly, beneficial for the local culture. Firstly, foreign films introduce to the audience a new culture or a social problem. From this, many can have crucials insights into their society and culture. For example, the Korean film Parasite presents

class conflict
through a
setting
that resonates with many Vietnamese families. After watching the movie, many reported being able to identify class conflicts in their community. Moreover, when filmmakers watch
critically acclaimed
foreign films, they can take notes on the techniques. For example, Song Lang is a Vietnamese movie that adopts foreign
cinematographic
techniques to tell a story about preserving a form of Vietnamese art.

However, I can understand why many people are concerned about foreign movies being detrimental to local culture. The first reason is the audience can mimic certain features of the film, which sometimes are not appropriate in the local culture. For example, Vietnamese students may want to dye their hair and dress more revealingly after watching movies set in US high schools, despite the action being

against school rules
. Another reason is that the popularity of foreign movies can squash the growth of domestic ones. Many Vietnamese directors have expressed this concern, saying that even if an interesting Vietnamese film appears in the cinema, younger audiences tend to prefer foreign ones.

In conclusion, although overconsumption of foreign films can be detrimental to local culture, I still think that foreign films can help to develop and preserve local culture in many ways.

(291 words)

📚 Vocabulary

To have insights into a society and culture
/tu hæv ˈɪnˌsaɪts ˈɪntu ə səˈsaɪəti ænd ˈkʌlʧər/
(verb). Hiểu thêm về một xã hội hoặc một nền văn hóa nào đó
vocab
Class conflict
/klæs ˈkɑnflɪkt/
(noun). Xung đột giai cấp
vocab
Setting
/ˈsɛtɪŋ/
(noun). Bối cảnh
vocab
To resonate with something
/tu ˈrɛzəˌneɪt wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). (Nghĩa trong bài) có nhiều điểm tương đồng, thấy được bản thân trong một cái gì đó
vocab
To be critically acclaimed
/tu bi ˈkrɪtɪkəli əˈkleɪmd/
(adj). Được giới chuyên môn đánh giá cao
vocab
To take note of something
/tu teɪk noʊt əv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chú ý/ghi nhận cái gì đó
vocab
To adopt foreign techniques
/tu əˈdɑpt ˈfɔrən tɛkˈniks/
(verb). Mang những kĩ thuật từ nước ngoài về ứng dụng
Cinematographic
/ˌsɪnəmætəˈɡræfɪk/
(adj). Liên quan đến việc quay dựng phim ảnh
vocab
To preserve a form of art
/tu prəˈzɜrv ə fɔrm ʌv ɑrt/
(verb). Bảo tồn một hình thức nghệ thuật
vocab
To mimic something
/tu ˈmɪmɪk ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Bắt chước theo một cái gì đó
vocab
To dye one's hair
/tu daɪ wʌnz hɛr/
(verb). Nhuộm tóc
vocab
To dress revealingly
/tu drɛs rɪˈvilɪŋli/
(verb). Ăn mặc hở hang
vocab
To be against school rules
/tu bi əˈgɛnst skul rulz/
(adj). Vi phạm quy tắc nhà trường
To squash the growth of something
/tu skwɑʃ ðə groʊθ ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đè nén sự phát triển của cái gì đó
vocab
To express a concern
/tu ɪkˈsprɛs ə kənˈsɜrn/
(verb). Bày tỏ một sự quan ngại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1

QUIZ 1/6

Which of these phrases means 'Ăn mặc hở hang'?

Dress modestly

0% chọn

Dress revealingly

0% chọn

Dress smartly

0% chọn

Hiểu thêm về một xã hội hoặc một nền văn hóa nào đó

=> To have insights ____ a society and culture

Có nhiều điểm tương đồng, thấy được bản thân trong một cái gì đó

=> To resonate ____ something

Which of these phrases mean 'Xung đột giai cấp'?

Which is the synonym of 'setting'?

You'd better take note ____ what the teacher says.

Ôn thêm nhiều từ vựng để đánh bại phần writing qua các bài mẫu tháng 07/2020.

Exercise 2

Đôi khi những bộ phim được đánh giá cao hóa ra lại rất chán và chỉ thu hút được những nhóm khán giả nhất định.

=> Sometimes movies that are

turns out to be very boring and only appeal to specific groups of audience.

 

Một số nghệ nhân địa phương tuyệt đối từ chối việc áp dụng bất kì kĩ thuật nước ngoài nào.

=> Some local artisans absolutely refuse to

.

 

Mẹ cô ấy đã bày tỏ một mối quan ngại rằng cô ấy đang làm việc quá nhiều và bỏ bê sức khỏe của mình.

=> Her mom

that she is working too much and neglecting her health.

 

Những lời cay đắng của cô ta đã đè bẹp hết tình yêu đang lớn dần của anh cho cô.

=> Her cruel words completely

for her.

 

Tôi thấy việc mặc áo khoác vào mùa hè mà cũng vi phạm nội quy nhà trường thật là lố bịch.

=> I find it so ridiculous that wearing a coat during summer could be

.

 

Để trông trưởng thành hơn, cô ấy bắt đầu bắt chước theo mẹ mình.

=> To appear more grown up, she started

.

 

Giáo dục và rèn giũa một thế hệ ca sĩ cải lương trẻ tuổi là rất quan trọng trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật này.

=> Educating and training a younger generation of Cải Lương singers is essential to

.

 

Song Lang là một bộ phim Việt Nam mà sử dụng kỹ thuật điện ảnh nước ngoài để kể một câu chuyện về việc bảo tồn một nền văn hóa Việt Nam.

=> Song Lang is a Vietnamese movie that

to tell a story about preserving a form of Vietnamese art.

💡 Gợi ý

adopt any foreign techniques

against school rules

critically acclaimed

preserving this form of art

adopts foreign cinematographic techniques

expressed a concern

mimicking her mom

squashed the growth of his love

Nhớ theo dõi website dol.vn để cập nhật những bài mẫu IELTS Writing Task 2 mới nhất.

📑 Feedback from teacher

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some believe that it is beneficial to show foreign films while others feel this can have a negative impact on local culture. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background