Why are cars still popular despite their negative environmental impact? How could the car-manufacturing process be controlled?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 08/08/2020 chủ đề kinh doanh (business): The manufacturing and use of cars damage the environment but their popularity is increasing. Why is this? How could this be controlled? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho 2 câu hỏi trên đề bài

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đưa ra lý do vì sao việc sử dụng xe hơi ngày một tăng lên

  • Body 2: DOL sẽ trả lời câu hỏi thứ hai, đưa ra giải pháp cho vấn đề này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
I think freedom to travel and other conveniences are why people do this. However, there are things we can do to put the situation under control.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Freedom to travel
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Can stop anywhere, flexible in time, do not have to switch buses,...
Idea 2
Convenience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Can carry lots of stuff, don’t have to plan trips beforehand (GPS), can travel with lots of people
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
How to control
Idea 1
Restrict the number of cars a family can own
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One family of less than 5 people should only own 1 car at most to reduce carbon footprint
Idea 2
Introduce ride-sharing services and programs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Apps that utilize ride-sharing like Uber / Grab, ride-sharing programs with colleagues, teachers and students…

📝 Bài mẫu

As countries are developing, more people are purchasing and using cars, despite apparent

environmental damages
. I think
freedom to travel
and other conveniences are why people do this. However, there are things we can do to
put the situation under control.

Flexibility in traveling
is one of the top reasons people prefer to travel by cars to other means of transport. Traveling by car means you can add multiple stops anytime and don't have to
adhere to bus schedules
. For example, you can stop to buy street snacks or suddenly decide to
drop by a friend’s house
. Cars are also convenient for other reasons. Having a car means you can carry around more stuff, which is helpful for
grocery trips
or a weekend picnic. You do not have to worry about planning the route like when riding buses, which involves lots of
bus switching
because most cars now come with GPS. You also can travel with lots of people and have private conversations with them.

However, due to the detrimental effects on the environment, the number of cars should be controlled. The first way to achieve the effect is to

introduce laws
to restrict the number of cars a family can own. For example, families of less than five people should not own more than two cars since they most probably have at least one motorbike already. Also, family members can pick up others instead of having two cars. Another solution is to encourage
ride-sharing apps
or programs. For example, the ride-sharing feature on Uber offers riders a discounted price to travel with another passenger. Ride-sharing programs can be implemented at the workplace, where colleagues can
give one another lifts to work or home
.

Inconclusion, there are many reasons why the manufacture and use of cars are becoming more popular. However, to

alleviate
adverse effects on the environment, governments should employ more solutions to limit the growth in the number of cars.

(325 words)

📚 Vocabulary

Environmental damage
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈdæməʤ/
(noun). Thiệt hại đối với môi trường
vocab
The freedom to do something
/ðə ˈfriːdəm tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự tự do làm gì đó
vocab
Put the situation under control
/pʊt ðə ˌsɪʧuˈeɪʃən ˈʌndər kənˈtroʊl/
(verb). Kiểm soát tình huống
vocab
Flexibility in traveling
/ˌflɛksəˈbɪləti ɪn ˈtrævəlɪŋ/
(noun). Sự linh hoạt trong việc đi lại
vocab
Means of transport
/minz ʌv ˈtrænspɔrt/
(noun). Phương tiện giao thông
vocab
Stop
/stɑp/
(noun). Điểm dừng
vocab
Adhere to bus schedules
/ədˈhɪr tu bʌs ˈskɛʤʊlz/
(verb). Tuân theo lịch trình xe buýt
Drop by a friend’s house
/drɑp baɪ ə frɛndz haʊs/
(verb). Ghé thăm nhà bạn
vocab
Grocery trip
/ˈgroʊsəri trɪp/
(noun). Chuyến mua sắm
vocab
Plan the route
/ˈplænɪŋ ðə rut/
(verb). Tính toán đường đi
vocab
Bus switching
/bʌs ˈswɪʧɪŋ/
(noun). Việc chuyển xe buýt
vocab
Introduce laws
/ˌɪntrəˈdus lɔz/
(verb). Ban hành luật
vocab
Ride-sharing app
/raɪd-ˈʃɛrɪŋ æp/
(noun). App chia sẻ xe
vocab
Give one another lifts to work or home
/gɪv wʌn əˈnʌðər lɪfts tu wɜrk ɔr hoʊm/
(verb). Chở nhau cùng đi làm / đi về nhà
vocab
Alleviate
/əˈliviˌeɪt/
(verb). Giảm nhẹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Thiệt hại đối với môi trường -

01.

 

Sự linh hoạt trong việc đi lại -

02.

 

Phương tiện giao thông -

03.

 

Điểm dừng -

04.

 

Chuyến mua sắm -

05.

 

Việc chuyển xe buýt -

06.

 

App chia sẻ xe -

07.

Exercise 2:

Việc sở hữu phương tiện cá nhân có thể cho bạn sự tự do đi lại.

=> Owning private vehicles

.

 

Bạn nên kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ mất kiểm soát.

=> You should

before everything gets out of hand.

 

Tôi không đi xe buýt vì tôi không thích việc phải tuân theo lịch trình xe buýt.

=> I don't travel by bus since I don't like the idea of

.

 

Tôi sẽ ghé thăm nhà bạn một chút vào cuối tuần này.

=> I'm going to

this weekend.

 

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tính toán đường đi trước.

=> It's better to

.

 

Nhà nước vừa mới ban hành một số luật mới về việc bảo vệ cá heo.

=> The government has just

on the protection of dolphins.

 

Vì chúng tôi sống cạnh nhau, chúng tôi thường chở nhau cùng đi làm và về nhà.

=> Since we live next door, we usually

.

 

Thuốc này có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng của bạn lại.

=> These pills can

your symptoms.

💡 Gợi ý

adhering to bus schedules

alleviate

introduced new laws

drop by my friend house

gives you the freedom to travel

put the situation under control

plan the route in advance

give one another lifts to work and home

Bài tập ôn luyện dành cho người mới bắt đầu.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background