Describe a time when you encouraged someone to do something

Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
A time that I advised a friend to do something was when I encouraged her to buy a dress for an important party.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Who he or she is? & What you encouraged him/her to do?
Idea 1
Last November when me and my best friend had to go to our teacher’s wedding;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While I had already prepared what to wear, she still hadn't bought anything => because she is very introverted and rarely goes to any fancy events
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
We had spent 2 hours visiting many shops, we still couldn’t find anything, partly because she was too picky
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
How he/she reacted? & And explain why you encouraged him/her?
Idea 1
In our final attempt, we stopped at a small shop in an alley. I immediately spotted a very beautiful satin dress => she still felt too shy => I had to tell her that this dress is simple enough
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
After the wedding she could bring it to a tailor and make a few adjustments to turn it into office wear => when she stepped out in her new dress, I could tell that she loved it to bits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
When she wore it to the wedding, she was glowing => she looked very happy and confident
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Tham khảo ngay bài mẫu trả lời câu hỏi Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do dưới đây nhé!

A time that I advised a friend to do something was when I encouraged her to buy a dress for an important party.

If I remember correctly, it was last November when me and my best friend had to go to our teacher’s wedding. 2 days before the wedding, while I had already prepared what to wear, she still hadn't bought anything, mainly because she is very

introverted
and rarely goes to any
fancy events
. Therefore, I had to take her shopping.

On the day that we went shopping, it was very tiring at first, because even though we had spent 2 hours visiting many shops, we still couldn’t find anything, partly because she was too

picky
and also because she did not want to wear anything too expensive. Then, she told me that if we couldn’t find anything then she wouldn’t go to the wedding. In our final attempt, we stopped at a small shop in an
alley
. I immediately spotted a very beautiful
satin
dress. Even though it has
an asymmetric cut
to show off the leg, overall, it was not too
showy
, which I think was perfect for her. But she still felt too shy to wear such fancy clothes. Therefore, I had to tell her that this dress is simple enough so it really matches her simple makeup style, and not to mention after the wedding she could bring it to a
tailor
and make a few adjustments to turn it into
office wear
. After that she agreed to try it on, and when she stepped out in her new dress, I could tell that she loved it to bits.

When she wore it to the wedding, she was

glowing
, not only because the dress was
satin
, but she looked very happy and confident as well. So I felt very proud and happy for her, and I was also very proud of myself for giving such good advice.

(322 words)

📚 Vocabulary

to take somebody shopping
/tu teɪk ˈsʌmˌbɑdi ˈʃɑpɪŋ/
(verb). dẫn ai đó đi mua sắm
in one's final attempt
/ɪn wʌnz ˈfaɪnəl əˈtɛmpt/
(preposition). trong nỗ lực cuối, trong lần cố gắng cuối
to spot something
/tu spɑt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phát hiện ra một cái gì đó
to show off something
/tu ʃoʊ ɔf ˈsʌmθɪŋ/
(verb). khoe một cái gì đó ra
to make a few adjustments
/tu meɪk ə fju əˈʤʌstmənts/
(verb). chỉnh sửa một số điểm
to love something to bits
/tu lʌv ˈsʌmθɪŋ tu bɪts/
(verb). yêu thích cái gì đó rất nhiều

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do nhé!

Exercise 1:

1 My mom usually

when she needs some advice.

 

2 In his

, he managed to hit the bullseye and brought victory to his country.

 

3 During the meal, she

a strand of hair in her dish.

 

4 John has been so conceited ever since he won the lottery. He keeps

his new luxurious cars and watches.

 

5 The conference room didn't look like what we expected and we had to

to make it more spacious.

 

6 Her dad cried buckets as he walked her to the stage on her wedding day. He must

.

💡 Gợi ý

final attempt

make some adjustments

loves you to bits

takes me shopping

showing off

spotted

love her to bits

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Có tính hướng nội - To be

01.

 

Sự kiện sang chảnh -

02.
event

 

Kén chọn - To be

03.

 

Váy có chất liệu sa tanh -

04.
dress

 

Một đường cắt không đối xứng - An

05.
cut

 

Phô trương - To be

06.

 

Thợ may - A

07.

 

Trang phục công sở -

08.

 

Rạng rỡ/tỏa sáng - To

09.

Truy cập thêm Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề khác và tất cả các bài mẫu IELTS Speaking cho cả 3 phần để cải thiện band điểm bản thân.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a time when you encouraged someone to do something that he/she didn’t want to do Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background