Describe a season that you are interested in - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe a season that you are interested in IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Therefore, I yearn to see snow in Vietnam during the winter season.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What it is & When/Where it happens
Idea 1
Vietnam is located in the tropical region => not a common thing to witness snow => I yearn to see snow in Vietnam during the winter season
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There are only 2 seasons here in Vietnam => I love the winter so much that I am saving money to fly to European countries just to witness it with my own eyes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What is so special about it
Idea 1
Winter is a time when chilly winds are blowing and snow is falling down => the coldness forces people to put on layers of clothes to insulate themselves against heat loss.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
We are already for a stroll on the street covered by thick snow => Christmas => people rush to shops to buy ornamental objects to prepare for the holiday
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Why you are interested in it
Idea 1
I am so fond of this season since I prefer living in the cold weather => feel refreshed and excited
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Christmas is the only holiday that I expect to come, and the spirit of this holiday never subsides within me.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Since Vietnam is located in the

tropical region
, it is not a common thing to witness snow here. Therefore, I yearn to see snow in Vietnam during the winter season.

To be frank, there are only 2 seasons here in Vietnam including dry and rainy one. The former starts from around December to almost May, while the latter takes place right after that. Thus, winter never exists here in Vietnam. However, I love the winter so much that I am saving money to fly to European countries just to witness it with my own eyes.

As seen from TV, winter is a time when

chilly winds
are blowing and snow is falling down. The
coldness
forces people to put on layers of clothes to insulate themselves against heat loss. Gloves on hand and coat put on, we are already for a
stroll
on the street covered by thick snow. Moreover, this is the time for a very special holiday to happen, which is called Christmas! I must admit that I cannot imagine how boring winters would be without this holiday. As the winter approaches, people rush to shops to buy
ornamental objects
to prepare for the holiday.

To my mind, I am so fond of this season since I prefer living in the cold weather, which helps me feel refreshed and excited looking at the falling snow. What’s more, Christmas is the only holiday that I expect to come, and the spirit of this holiday never

subsides
within me.

(249 words)

📚 Vocabulary

To be located
/tu bi ˈloʊˌkeɪtəd/
(verb). Nằm ở đâu đó
vocab
To yearn to do something
/tu jɜrn tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Khát khao làm gì đó
vocab
To take place
/tu teɪk pleɪs/
(verb). Diễn ra
vocab
To witness it with my own eyes
/tu ˈwɪtnəs ɪt wɪð maɪ oʊn aɪz/
(verb). Chứng kiến tận mắt
vocab
To insulate themselves against heat loss
/tu ˈɪnsəˌleɪt ðɛmˈsɛlvz əˈgɛnst hit lɔs/
(verb). Tránh bị mất nhiệt
vocab
To rush to shops
/tu rʌʃ tu ʃɑps/
(verb). Vội vã tới các cửa hàng
vocab
To be fond of something
/tu bi fɑnd ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab
To feel refreshed and excited
/tu fil riˈfrɛʃt ænd ɪkˈsaɪtəd/
(verb). Cảm thấy sảng khoái và hào hứng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Dragon dance performances ____ place in many places during Tet holiday.

get

0% chọn

have

0% chọn

take

0% chọn

Which is the correct verb pattern for 'yearn'?

What does 'to insulate somebody against something mean'?

My brother is really ____ video games. He plays them every day.

What do most people do on Black Friday?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Vùng nhiệt đới

=>

01.
region

 

Gió lạnh

=>

02.
winds

 

Sự lạnh lẽo

=>

03.

 

Đi dạo

=> To take a

04.

 

Vật trang trí

=>

05.
objects

 

Lắng xuống

=> To

06.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Objects, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background