Topic Evenings: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Evenings - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết. Tham khảo ngay!

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường được dùng trong

được trình bày dưới đây.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Evenings được dùng trong bài.

to wind down
/tuː wɪnd daʊn/
(verb). Xả hơi
vocab
to get/take a nap
/tuː gɛt/teɪk ə næp/
(verb). Chợp mắt
vocab
tend to do something
/tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có xu hướng làm việc gì đó
vocab
to mix something up
/tuː mɪks ˈsʌmθɪŋ ʌp/
(verb). khuấy động một thứ gì đó lên
vocab
to socialise (with somebody)
/tuː ˈsəʊʃəlaɪz wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). giao lưu với ai đó
vocab
to indulge oneself with something
/tuː ɪnˈdʌlʤ wʌnˈsɛlf wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tận hưởng thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 topic Evenings nhé!

Exercise 1:

1 I often take a quick

at lunch break to keep myself awake during the afternoon shift.

 

2 In terms of transportation, foreigners

favor motorbikes over cars upon their visits to Vietnam.

 

3 I need a night out with my boys to

a little bit after all that hard work I had the last few weeks.

 

4 This team-building activity is a great opportunity for me to

members from various departments.

 

5 After a long day at work, I often

a nice hot bath.

💡 Gợi ý

wind down

tend to

indulge myself with

nap

socialize with

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

áp lực công việc

02.

nạp lại năng lượng

03.

kiệt sức

04.

thư giãn

Bạn có thể truy cập vào kho bài mẫu

nói chung và bài mẫu nói riêng do DOL tự biên soạn để tự ôn luyện thêm.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Evenings, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background