Neighbours and Neighbourhood - IELTS Speaking Part 1 Sample

Bài Mẫu Chủ Đề Neighborhood - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi hay gặp trong IELTS Speaking Part 1 Neighborhood được liệt kê dưới đây.

📚 Vocabulary

seem to be
/siːm tuː biː/
(verb). có vẻ
vocab
to have a very low educational level
/tuː hæv ə ˈvɛri ləʊ ˌɛdjuːˈkeɪʃənl ˈlɛvl/
(adj). có dân trí thấp
vocab
to make loud noises
/tuː meɪk laʊd ˈnɔɪzɪz/
(verb). tạo tiếng ồn lớn
vocab
to sing karaoke
/tuː sɪŋ ˌkɑːrəˈəʊki/
(verb). hát karaoke
vocab
to widen something
/tuː ˈwaɪdn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nới rộng một cái gì đó
vocab
to happen regularly
/tuː ˈhæpən ˈrɛgjʊləli/
(adj). xảy ra thường xuyên
vocab
to have a good relationship with somebody
/tuː hæv ə gʊd rɪˈleɪʃənʃɪp wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). có một mối quan hệ tốt với ai đó
vocab
in case of an emergency
/ɪn keɪs ɒv ən ɪˈmɜːʤənsi/
(adv). trong trường hợp khẩn cấp
vocab
to lurk around somewhere
/tuː lɜːk əˈraʊnd ˈsʌmweə/
(verb). rình mò xung quanh một nơi nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài sample IELTS Speaking Part 1 Neighbourhood nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy có vẻ là một người rất vui tính, nhưng ai mà biết được?

=> He

a very a fun person, but who knows?

 

2 Người ở vùng quê thường có dân trí thấp do thiếu tiếp xúc với tài liệu và cơ sở vật chất học tập mới.

=> People in rural areas usually

due to lack of exposure to new educational materials and facilities.

 

3 Bọn trẻ đang tạo rất nhiều tiếng ồn lớn ở trong bếp.

=> The kids

in the kitchen

 

4 Hát karaoke là một trong những thú vui giết thời gian của cô ấy

=>

is one of her favorite pastimes

 

5 Dịch bệnh đã làm tăng khoảng cách giàu nghèo

=> The pandemic has

.

 

6 Đây là một khúc cua rất nguy hiểm, tại nạn xảy ra ở đây rất thường xuyên.

=> This is a very dangerous curve where accidents

 

7 Cô ây không có mối quan hệ tốt đẹp lắm với bố mình, họ cãi nhau suốt

=> She

, they fight all the time

 

8 Cô ấy đã mua cho con trai mình một cái điện thoại để nó sử dụng trong trường hợp khẩn cấp

=> She bought her son a phone for him to use

.

 

9 Cô ấy thấy người yêu cũ rình mò xung quanh công ty của mình

=> She saw her ex

💡 Gợi ý

are making very loud noises

Singing karaoke

have very low educational level

in case of emergencies

doesn't really have a good relationship with her dad

seems to be

lurking around her office

widened the gap between the rich and the poor

happen very regularly

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

bầu không khí yên bình

02.

không khí trong lành

03.

một người hào phóng

04.

giờ cao điểm

05.

sự ùn tắt giao thông

06.

những đối tượng khả nghi

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 Neighborhood, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5