Topic Old person (chủ đề Người lớn tuổi): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Old person (Người lớn tuổi) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Old person - Speaking Part 3.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Old person - Speaking Part 3 thường được dùng trong bài.

ditch the slang
/dɪtʃ ðə slæŋ/
(verb). bỏ (thói quen nói) tiếng lóng
vocab
been through thick and thin
/bɪn θru θɪk ən θɪn/
(verb). trải qua thăng trầm
vocab
resilience
/rɪˈzɪljəns/
(noun). sự kiên cường
vocab
perseverance
/ˌpɜːsəˈvɪərəns/
(noun). sự kiên trì, bền bỉ
vocab
caught up in the rat race
/kɔt ʌp ɪn ðə ræt reɪs/
(verb). bị cuốn vào vòng xoáy bon chen, vòng lẩn quẩn cuộc đời
vocab
have a knack for sth
/hæv ə næk fɔːr/
(verb). có sở trường trong việc gì đó
vocab
offer a listening ear
/ˈɒfər ə ˈlɪsənɪŋ ɪər/
(verb). lắng nghe
vocab
pass down
/pɑːs daʊn/
(verb). truyền lại
vocab
cherished
/ˈtʃerɪʃt/
(adj). được yêu quý, trân trọng
vocab
tech-savvy
/tek ˈsævi/
(adj). am hiểu công nghệ cao
vocab
compare apples and oranges
/kəmˈpeər ˈæpəlz ænd ˈɒrɪndʒɪz/
(verb). (nghĩa bóng) so sánh những thứ khác biệt
vocab
common ground
/ˈkɒmən ɡraʊnd/
(noun). điểm chung
vocab
bridge the generation gap
/brɪdʒ ðə ˌdʒenəˈreɪʃən ɡæp/
(verb). xóa bỏ khoảng cách thế hệ
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

trải qua thăng trầm:

02.

lắng nghe:

03.

truyền lại:

04.

được yêu quý, trân trọng:

05.

xóa bỏ khoảng cách thế hệ:

💡 Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking Part 3 chủ đề Old person (Người lớn tuổi) bao gồm câu hỏi, câu trả lời mẫu và list từ vựng ghi điểm. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background