Topic Outdoor activities (chủ đề Hoạt động ngoài trời): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Outdoor activities (Hoạt động ngoài trời) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Outdoor activities - Speaking Part 3 sample.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Outdoor activities thường được dùng trong bài IELTS Speaking Sample.

daylight hours
/ˈdeɪ.laɪt ˈaʊərz/
(noun). thời gian ban ngày
get outside
/gɛt ˈaʊt.ˌsaɪd/
(verb). ra ngoài
clear your head
/klɪər jʊər hɛd/
(verb). thư giãn đầu óc
recharge your batteries
/riːˈtʃɑːrdʒ jʊər ˈbæt.ə.riz/
(verb). nạp năng lượng
catch some rays
/kætʃ səm reɪz/
(verb). tắm nắng, đón ánh nắng
soak it all in
/soʊk ɪt ɔːl ɪn/
(verb). đắm mình/tận hưởng mọi thứ xung quanh
nature fix
/ˈneɪ.tʃər fɪks/
(noun). liều thuốc tinh thần từ thiên nhiên
escape the daily grind
/ɪˈskeɪp ðə ˈdeɪ.li graɪnd/
(verb). thoát khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày
evening stroll
/ˈiːv.nɪŋ stroʊl/
(noun). đi dạo buổi tối
tend garden
/tɛnd ˈgɑːr.dən/
(verb). chăm sóc sân vườn
birdwatching
/ˈbɜːrdˌwɒtʃ.ɪŋ/
(noun). ngắm chim
ditch the screens
/dɪtʃ ðə skriːnz/
(verb). bỏ màn hình (điện thoại, máy tính) xuống

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

thời gian ban ngày:

02.

thư giãn đầu óc:

03.

tắm nắng, đón ánh nắng

04.

đắm mình/tận hưởng mọi thứ xung quanh:

05.

đi dạo buổi tối:

Cập nhật các chủ đề Speaking mới nhất!

💡 Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking Part 3 chủ đề Outdoor activities bao gồm câu hỏi, câu trả lời mẫu và list từ vựng ghi điểm. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background