Topic Traveling (chủ đề Du lịch): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Traveling (Du lịch) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Traveling - Speaking Part 3.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Traveling - Speaking Part 3 thường được dùng trong bài.

zip around
/zɪp əˈraʊnd/
(verb). di chuyển nhanh
vocab
weave through
/wiv θruː/
(verb). len lỏi qua
vocab
chaotic
/keɪˈɑːtɪk/
(noun). hỗn loạn
vocab
traffic congestion
/ˈtræfɪk kənˈdʒestʃən/
(noun). ùn tắc giao thông
vocab
crack down on
/kræk daʊn ɑːn/
(verb). trấn áp, xử lý nghiêm khắc
vocab
flout
/flaʊt/
(verb). coi thường, không tuân thủ
vocab
journey into the unknown
/ˈdʒɜːrni ˈɪntu ði ˈʌnˈnoʊn/
(noun). hành trình khám phá điều chưa biết
vocab
unexpected encounter
/ˌʌnɪkˈspektɪd ɪnˈkaʊntər/
(noun). cuộc gặp gỡ bất ngờ
vocab
unfamiliar territories
/ˌʌnfəˈmɪljər ˈterətɔːriz/
(noun). lãnh thổ xa lạ
vocab
trade-off
/treɪd ɔːf/
(noun). sự đánh đổi
vocab
mixed bag
/mɪkst bæɡ/
(noun). trải nghiệm trái chiều
vocab
hassle
/ˈhæsəl/
(noun). rắc rối
vocab
ripped off
/rɪpt ɔːf/
(adj). bị chặt chém, lừa đảo
vocab
unsuspecting travelers
/ˌʌnsəˈspektɪŋ ˈtrævələrz/
(noun). khách du lịch nhẹ dạ cả tin
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

di chuyển nhanh:

02.

len lỏi qua:

03.

ùn tắc giao thông:

04.

bị chặt chém, lừa đảo:

05.

khách du lịch nhẹ dạ cả tin:

💡 Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking Part 3 chủ đề Traveling (Du lịch) bao gồm câu hỏi, câu trả lời mẫu và list từ vựng ghi điểm. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background