Temperatures and hours of daylight in 2 cities

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/08/2019 dạng Table: The table below gives information about the temperatures and hours of daylight during the same weekend in two cities in May 2007. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Temperatures and hours of daylight in 2 cities - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả nhiệt độ ở 2 thành phố

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói về thời gian ban ngày ở 2 thành phố

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Mumbai had much higher temperatures than Moscow yet Moscow showed more differences
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Moscow had longer hours of daylight than Mumbai
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Temperature
Idea 1
Mumbai city
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Maximum temperature: 33.3°C on Friday and Sunday, and very slightly higher at 33.4°C on Saturday
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Minimum temperature: At 15.0°C and 15.1°C
Idea 2
Moscow
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have a wider discrepancy of temperature
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Maximum temperature: 17.0°C on Friday, 13.0°C on Saturday and 15°C on Sunday
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Minimum temperature: 5°C on Friday as opposed to 2°C and 8°C on weekends
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Hours of daylight
Idea 1
Time of sunrise and sunset
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Illustrating a 0.01 to 0.04 difference
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mumbai: 6 o'clock and around 19 o'clock
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Moscow: 5.20 and 22.01

📝 Bài mẫu

The tables detail the data on temperatures and

hours of daylight
on three last days of a week in two cities namely Mumbai and Moscow in May 2007.

Looking at the tables from a general perspective, it is clear that Mumbai had much higher temperatures than Moscow yet Moscow showed more differences. Also, Moscow

had longer hours of daylight
than Mumbai.

Mumbai city had

maximum temperature at 33.3°C
on Friday and Sunday, and very slightly higher at 33.4°C on Saturday. The same picture can be seen in minimum temperature as the figures were only 0.1°C different, at 15.0°C and 15.1°C.
Conversely
, the maximum temperature in Moscow
showed a wider discrepancy
with 17.0°C on Friday, 13.0°C on Saturday and 15°C on Sunday. Minimum temperature in this city even
showed a more pronounced difference
, 5°C on Friday as opposed to 2°C and 8°C on weekends.

Meanwhile, the time of

sunrise and sunset
in both cities were quite similar, illustrating a 0.01 to 0.04 difference between three surveyed days. Specifically, sunrise in Mumbai was at around 6 o’clock and sunset at around 19 o’clock, whereas the sun
came up
at 5.20 and
went down
at 22.01 in Moscow.

(195 words)

📚 Vocabulary

Hours of daylight
/ˈaʊərz ʌv ˈdeɪˌlaɪt/
(noun). Số giờ vào ban ngày
vocab
Have a much higher temperature
/hæv ə mʌʧ ˈhaɪər ˈtɛmprəʧər/
(verb). Có nhiệt độ cao hơn nhiều
vocab
Have longer hours of daylights
/hæv ˈlɔŋgər ˈaʊərz ʌv ˈdeɪˌlaɪts/
(verb). Có thời gian ánh sáng ban ngày dài hơn
vocab
Maximum temperature at 33.3°C
/ˈmæksəməm ˈtɛmprəʧər æt 33.3°si/
(noun). Nhiệt độ tối đa ở 33,3 ° C
vocab
Conversely
/ˈkɑnvərsli/
(adv). Ngược lại
Show a wider discrepancy
/ʃoʊ ə ˈwaɪdər dɪˈskrɛpənsi/
(verb). Cho thấy sự khác biệt lớn hơn
vocab
Show a more pronounced difference
/ʃoʊ ə mɔr prəˈnaʊnst ˈdɪfərəns,/
(verb). Cho thấy một sự khác biệt rõ rệt hơn
vocab
Sunrise and sunset
/ˈsʌnˌraɪz ænd ˈsʌnˌsɛt/
(noun). Bình minh và hoàng hôn
vocab
Come up
/keɪm ʌp/
(verb). Mọc (mặt trời)
vocab
Go down
/goʊ daʊn/
(verb). Lặn (mặt trời)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Bình minh và hoàng hôn

=>

01.
and
02.

 

Mọc (mặt trời)

=>

03.

 

Lặn (mặt trời)

=>

04.

 

Cho thấy một sự khác biệt rõ rệt hơn

=> Show a more

05.
difference

 

Cho thấy sự khác biệt lớn hơn

=> Show a wider

06.

Exercise 2:

1 Số giờ ban ngày trong tháng 10 thì ngắn hơn so với những tháng khác.

=>

in October is shorter than those in other months.

 

2 Không có máy lạnh nên phòng này có nhiệt độ cao hơn rất nhiều.

=> Without an AC, this room

.

 

3 Thành phố Mumbai có nhiệt dộ tối đa ở 33.3°C vào thứ 6 và Chủ Nhật.

=> Mumbai city

33.3°C on Friday and Sunday.

 

4 Nhiều người cho rằng uống cà phê vào buổi sáng là tốt. Ngược lại, các nhà khoa học cho rằng uống cà phê lúc bụng đói có hại nhiều hơn là lợi.

=> People assume coffee is good in the morning.

, scientists claim that drinking coffee with an empty stomach in the morning does more harm than good.

💡 Gợi ý

had maximum temperature at

Hours of daylight

has a much higher temperature

Conversely

Bài mẫu chọn lọc tháng 08/2019 do DOL biên soạn.

Tham khảo một số bài Writing IELTS mẫu ở chuyện mục IELTS Writing Task 1 Sample trên dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below gives information about the temperatures and hours of daylight during the same weekend in two cities in May 2007." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background