How much money a person in Australia need after they retire

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/08/2019 dạng Table: The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need for a comfortable lifestyle after they retire. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/08/2019: The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need for a comfortable lifestyle after they retire.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: DOL sẽ đi theo thứ tự từ cao xuống thấp nên ở đoạn này sẽ cover các hạng mục từ 'Housing' --> 'Transport'

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả và so sánh các hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
A retired person tends to spend more on housing, whereas a couple prioritizes their leisure needs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Enjoying retirement as a couple would be more cost-effective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Housing, health and transport & leisure activities
Idea 1
Housing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Save more money living as a couple, $194 in comparison to $184
Idea 2
Health and transport
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Health --> A couple only spends $177, compared to $122 for one person
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Transport --> A couple spends $108, compared to $107 for one person
Idea 3
Leisure activities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Couples spend an average of $202, $62 higher than a single people
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Clothing, food and other necessities
Idea 1
Clothing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 •  $80 as opposed to $44
Idea 2
Food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 •  $100 compared to $50
Idea 3
Other necessities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • $70 versus $37

📝 Bài mẫu

The table

depicts
the amount of money necessary for
leading a comfortable lifestyle
after
retirement
between a single person and a couple in Australia.

A glance at the table reveals that a retired person

tends to spend more on housing
, whereas a couple
prioritizes their leisure needs
. It is also evident that enjoying retirement as a couple would be more
cost-effective
than doing it alone.

Regarding housing, living as a couple helps them save more money than those who live by themselves, $194 in comparison to $184. The same picture can be observed in health and transport as a retired couple only allocates $177 to the former, in comparison to $122 for one person, and $108 to the latter, a mere $1 higher than a retired single person. Moreover,

couples in their retirement age
are more likely to invest money the most in serving their leisure activities with $202, $62 higher than single people.

On the other hand, leading a comfortable life with a partner does not necessarily help to save money when it comes to clothing, food and other necessities, since a couple

expends
mostly double the amount of money a single person does, $80 as opposed to $44, $100 compared to $50 and $70 versus $37, respectively.

(210 words)

📚 Vocabulary

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Miêu tả
Lead a comfortable lifestyle
/lid ə ˈkʌmfərtəbəl ˈlaɪfˌstaɪl/
(verb). Có một lối sống thoải mái
vocab
Retirement
/rɪˈtaɪərmənt/
(noun). Sự nghỉ hưu
vocab
Tend to spend more on housing
/tɛnd tu spɛnd mɔr ɑn ˈhaʊzɪŋ/
(verb). Có xu hướng chi tiêu nhiều hơn vào nhà ở
vocab
Prioritize their leisure needs
/praɪˈɔrəˌtaɪz ðɛr ˈlɛʒər nidz/
(verb). Ưu tiên những nhu cầu tiêu khiển
vocab
Cost-effective
/kɑst-ɪˈfɛktɪv/
(adj). Có hiệu quả kinh tế
vocab
Allocate something to something
/ˈæləˌkeɪt ˈsʌmθɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng (tiền/công sức/thời gian) cho việc gì đó
Former...latter...
/ˈfɔrmər...ˈlætər.../
(noun). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau...
Couples in their retirement age
/ˈkʌpəlz ɪn ðɛr rɪˈtaɪərmənt eɪʤ/
(noun). Các cặp vợ chồng trong độ tuổi nghỉ hưu của họ
vocab
To be $62 higher
/tu bi $62 ˈhaɪər/
(adj). Cao hơn $62
vocab
Expend
/ɪkˈspɛnd/
(verb). Tiêu xài (cần có tân ngữ theo sau)
As opposed to something
/æz əˈpoʊzd tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Đối lập với/so với cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for'depict'?

Describe

0% chọn

Devote

0% chọn

Picturize

0% chọn

Dùng (tiền/công sức/thời gian) cho việc gì đó

=> Allocate something ____ something

'Yesterday, I forgot my hat and umbrella at a store when going shopping. I managed to got the former back, but the latter was nowhere to be find.'

=> 'The latter' refers to ____

Đối lập với/so với cái gì đó

=> As opposed ____ something

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Có một lối sống thoải mái

=> Lead a

01.
lifestyle

 

Ưu tiên những nhu cầu tiêu khiển

=> Prioritize their

02.

 

Có hiệu quả kinh tế

=>

03.

 

Các cặp vợ chồng trong tuổi nghỉ hưu của họ

=>

04.
in their
05.

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 24/08/2019 cùng ngày và cách lập dàn ý hay.

Đề thi khó tháng 08/2019 mà bạn không thể bỏ qua.

Truy cập trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 trên dolenglish.vn để cập nhật những bài sample chất lượng nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need for a comfortable lifestyle after they retire." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background