Annual pay for doctors and other workers - Đề thi ngày 03/03/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/03/2018 dạng Bar chart: The chart below shows the annual pay (thousands of US dollars) for doctors and other workers in seven countries in 2004. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng DOL.

🚀 Đề bài

Annual pay for doctors and other workers - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một năm duy nhất, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong biểu đồ

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích và so sánh mức lương của bác sĩ

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích và so sánh mức lương của các ngành nghề khác

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overall
Idea 1
Doctors make more than any other professions in these countries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The average salary for American workers, both for doctors and other professions, outstrips every other country.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Doctors' pay
Idea 1
The US
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ranked first at an average of 120000 USD
Idea 2
Joint second place - Switzerland and France
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Where doctors earned around 70 000 USD
Idea 3
Doctors in Finland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Earned the least, at only 50 000 USD annually
Idea 4
Italy .
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was at 60 000 USD
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The salary for other professions
Idea 1
The US
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Average pay was around 45 000 USD
Idea 2
Switzerland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ranked second at 40 000 USD
Idea 3
France
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ranked third at 30 000 USD
Idea 4
Germany, the Czech Republic and Italy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All share the bottom position, paying their non-doctors a 20 000 USD on average.

📝 Bài mẫu

The chart demonstrates the

yearly pay
for doctors and other workers in seven different
nations
in 2004 in thousands of USD.

Overall, it is immediately obvious that doctors

make more than any other professions
in these countries. Furthermore,
the average salary
for American workers, both for doctors and other professions,
outstrips every other country.

With regards to doctors’ pay, the US

ranks first at an average of 120000 USD
, being significantly higher than the countries in
joint second place
of Switzerland and France, where doctors earn around 70 000 USD.
Conversely
, doctors in Finland earn the least at only 50 000 USD
annually
, 10 000 lower than the second lowest pay for doctors, that of Italy, at 60 000 USD.

As for the salary for other professions, it is again highest in the US, where average pay is around 45 000 USD. Meanwhile, Switzerland ranks second at 40 000 USD, while France is third at 30 000 USD. Germany, the Czech Republic and Italy all share

the bottom position
, paying their non-doctors
a measly 20 000 USD on average
.  

(180 words)

📚 Vocabulary

Danh sách vocab bổ ích từ bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi.

Yearly pay
/ˈjɪrli peɪ/
(verb). Tiền lương hàng năm
vocab
Make more than any other professions
/meɪk mɔr ðæn ˈɛni ˈʌðər prəˈfɛʃənz/
(verb). Kiếm nhiều tiền hơn các ngành khác
vocab
The average salary
/ði ˈævərɪʤ ˈsæləri/
(noun). Mức lương trung bình
vocab
Outstrips every other country
/aʊtˈstrɪps ˈɛvəri ˈʌðər ˈkʌntri/
(verb). Vượt xa mọi quốc gia khác
vocab
With regards to something
/wɪð rɪˈgɑrdz tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về vấn đề/khía cạnh gì đó
Rank first at an average of 120000 USD
/ræŋks fɜrst æt ən ˈævərɪʤ ʌv 120000 ju-ɛs-di/
(verb). Xếp hạng đầu tiên ở mức trung bình $120000
vocab
To be in joint second place
/tu bi ɪn ʤɔɪnt ˈsɛkənd pleɪs/
(adj). Đồng hạng 2
vocab
Conversely
/ˈkɑnvərsli/
(adv). Ngược lại
vocab
Annually
/ˈænjuəli/
(). Hàng năm
The bottom position
/ðə ˈbɑtəm pəˈzɪʃən/
(noun). Vị trí dưới cùng
A measly 20,000 USD on average
/ə ˈmizli 20,000 ju-ɛs-di ɑn ˈævərɪʤ/
(adj). Trung bình chỉ $20,000

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

The festival happens once a year.

=> The festival happens

 

While country A witnessed a sharp increase, country B saw a drastic decrease.

=> Country A witnessed a sharp increase.

, country B saw a drastic decrease.

 

The figure for country A increased sharply to 50%, being much higher compared to other countries.

=> Country A

other countries.

 

France accounted for the largest proportion of people having no social media accounts.

=> France

in terms of the number of people having no social media accounts.

 

John is paid $10,000 monthly. That's not high at all for his position.

=> John is paid

$10,000 every month.

💡 Gợi ý

Conversely

ranked first

outstripped

annually

measly

Exercise 2:

Tiền lương hàng năm của một giáo viên ở Mỹ thường từ $65000 tới $80000.

=> The

for a teacher in the US often ranges from $65000 to $80000.

 

Các bác sỹ kiếm nhiều tiền hơn bất cứ ngành nào ở những quốc gia này.

=> Doctors

in these countries.

 

Mức lương trung bình của bác sĩ thường rất cao.

=> The

for doctors are often really high.

 

Về tính cách, tôi nghĩ cô ấy là một người tốt bụng nhất tôi từng gặp.

=>

, I think she's the most warm-hearted person I've ever met.

 

Thuỵ Sỹ và Pháp đồng hạng 2.

=> Switzerland and France

.

💡 Gợi ý

make more than any other professions

With regard to her personality

yearly pay

are in joint second place

average salary

Bài thi nổi bật tháng 03/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the annual pay (thousands of US dollars) for doctors and other workers in seven countries in 2004 "vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background