Percentage of people aged 23-65 in different occupations in 2008

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/03/2018 dạng Pie chart: The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng DOL.

🚀 Đề bài

Percentage of people aged 23-65 in different occupations - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một cột mốc thời gian duy nhất, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng.

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích số liệu của 2 hạng mục chiếm phần lớn nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích số liệu của các hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The overall unemployment rate of this town was higher than that of the UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The largest proportion of workers in Ashby was in personal services, while office work was the most popular for the UK as a whole
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Personal service and office work
Idea 1
Personal service
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Constituted 21% of the workforce in Ashby, as opposed to the UK's average of 17%
Idea 2
Office work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • While the largest proportion of the average UK working population does office work at 19%, this figure is slightly lower at 18% in Ashby
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Technical, professional, construction and shop work
Idea 1
Technical and professional work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Whereas technical and professional workers make up 17% and 14% of the UK workforce respectively, this figure stood at only 9% and 8% in Ashby.
Idea 2
Construction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Construction work took up a larger slice of Ashby’s occupations
Idea 3
Shop work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentages of people working in shops in Ashby and the UK showed a minor disparity

📝 Bài mẫu

The charts indicate the

proportion
of people in the 23-65 age group in different jobs in Ashby and
in the UK as a whole
in 2005. Overall, it is apparent that
the overall unemployment rate
of this town was higher than that of the UK, and that
the largest proportion of workers
in Ashby was in personal services, while office work was the most popular for the UK as a whole.

Upon closer inspection
, we can see that while the most popular job in Ashby i.e. personal services
constituted 21% of the workforce
, this only
accounted for 17%
of the national UK economy. However, while the largest proportion of the average UK working population did office work at 19%, this figure was slightly lower at 18% in Ashby. Moreover, there were two other sectors where Ashby had a lower proportion of workers employed than the whole of the UK: technical work and professional work.

Whereas technical and professional workers make up 17% and 14% of the UK workforce

respectively
, this figure stood at only 9% and 8% in Ashby. On the other hand, construction work
took up a larger slice of Ashby’s occupations
, making up 16% compared to the UK’s average of 10%. Lastly, the percentages of people working in shops in Ashby and the UK showed a minor disparity with their figures being 14% and 13%, respectively.

(228 words)

📚 Vocabulary

Học thêm những từ vựng bổ ích đã được sử dụng trong bài Writing IELTS Sample phía trên nhé!

Proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). Tỷ lệ
vocab
In the UK as a whole
/ɪn ðə ju-keɪ æz ə hoʊl/
(adv). Ở Anh nói chung
The overall unemployment rate
/ði ˈoʊvəˌrɔl ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(noun). Tỷ lệ thất nghiệp tổng thể
vocab
The largest proportion of workers
/ðə ˈlɑrʤəst prəˈpɔrʃən ʌv ˈwɜrkərz/
(noun). Phần/tỷ lệ lớn nhất của công nhân
vocab
Upon closer inspection
/əˈpɑn ˈkloʊsər ɪnˈspɛkʃən/
(adv). Khi đi vào chi tiết hơn
vocab
Constitute 21% of the workforce
/ˈkɑnstəˌtut 21% ʌv ðə ˈwɜrkˌfɔrs/
(verb). Chiếm 21% lực lượng lao động
vocab
Account for 17%
/əˈkaʊnt fɔr 17%/
(verb). Chiếm 17%
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Take up a larger slice of Ashby’s occupations
/teɪk ʌp ə ˈlɑrʤər slaɪs ʌv ˈæʃbiz ˌɑkjəˈpeɪʃənz/
(verb). Chiếm một phần lớn hơn của các nghề nghiệp ở Ashby
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Tỷ lệ những người trung niên tập thể dục mỗi ngày chiếm 20%.

=> The

the middle-aged doing exercise on a daily basis accounts for 20%.

 

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ những người từ độ tuổi 23-65 ở nhiều công việc khác nhau ở Ashby và UK nói chung vào năm 2005.

=> The charts indicate the proportion of people in the 23-65 age group in different jobs

in 2005.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tổng thể đã tăng nhanh từ khi dịch bùng ra.

=> The

has increased significantly upon the outbreak of the pandemic.

 

Nhóm tuổi 65 trở lên chiếm một phần lớn tổng dân số ở Anh.

=> The 65-and-above age group

in England.

 

Sau khi rà soát kỹ hơn, phía cảnh sát đã tìm được chứng cứ.

=> Upon

, the police found new evidence.

💡 Gợi ý

in Ashby and in the UK as a whole

closer inspection

overall unemployment rate

proportion of

makes up a large proportion of total population

Exercise 2:

QUIZ 1/4

The jacket cost me $20. The helmet cost me $30.

=> The jacket and the helmet cost me $20 and $30 dollars, _____.

respectfully

0% chọn

considerably

0% chọn

respectively

0% chọn

Which is the correct phrasal verb for 'Chiếm (%)'?

'The most popular job in Ashby i.e. personal services constituted 21% of the workforce.'

Which is the synonym of 'constitute' in this case?

Which is the correct phrasal verb for 'Chiếm (%)'?

Phần thi tiếp theo IELTS Writing Task 2 ngày 24/03/2018.

Theo dõi DOL để tiếp cận các bài mẫu Writing Task 1 khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008 " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background