Price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia

Bài mẫu Sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/09/2022: The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/09/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu về tiền vé máy bay từ Sydney tới Melbourne

 • Body 2: Mô tả số liệu về tiền vé máy bay từ Melbourne tới Sydney

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Flights in both directions generally displayed patterns that are similar to one another, with higher prices from Friday through Monday.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Week 2 flight prices were either significantly reduced from week 1 or remained identical
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Flights from Sydney to Melbourne
Idea 1
Begin at $80 on Monday - under $40 for the following three days - rise to $75, $70, and $50 on Friday, Saturday, and Sunday
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The costs remained the same during the second week, with the notable exception of a drop on Monday to $50
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Flights from Melbourne to Sydney
Idea 1
Similar trends: the most expensive flight being on Friday at $80 (week 1) >< the lowest rate was at 35$ on Tuesday, Wednesday, and Thursday (week 1 and 2)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Declines of 10 to 20$ across Saturday, Sunday, and Monday in the second week
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar graphs show data for the cost of airline tickets for flights between Sydney and Melbourne in both directions over two weeks in 2013.

Overall,

flights in both directions
generally
displayed patterns that are similar to one another
, with higher prices from Friday through Monday. Week 2 flight prices were either significantly reduced from week 1 or remained identical.

In week 1,

airfares
from Sydney to Melbourne began at $80 on Monday and remained under $40 for the following three days before rising to $75, $70, and $50, respectively, on Friday, Saturday, and Sunday. The costs remained the same during the second week, with the
notable exception
of a drop on Monday to $50.

The trend was similar for flights from Melbourne to Sydney, with the most expensive flight being on Friday at $80 (week 1) while the lowest rate was at 35$ on Tuesday, Wednesday, and Thursday (week 1 and 2). Finally, there were declines of 10 to 20$ across Saturday, Sunday, and Monday in the second week.

(171 words)

📚 Vocabulary

flights in both directions
/flaɪts ɪn boʊθ dəˈrɛkʃənz/
(noun). các chuyến bay hai chiều
vocab
display patterns that are similar to one another
/dɪˈspleɪ ˈpætərnz ðæt ɑr ˈsɪmələr tu wʌn əˈnʌðər/
(verb). thể hiện xu hướng tương tự nhau
vocab
remain identical
/rɪˈmeɪn aɪˈdɛntɪkəl/
(verb). giữ nguyên
vocab
airfare
/ˈɛrˌfɛrz/
(noun). giá vé máy bay
vocab
notable exception
/ðə ˈnoʊtəbəl ɪkˈsɛpʃən/
(noun). một ngoại lệ đáng chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Các chuyến bay theo cả hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nối lại nhờ các chính sách mới của Chính phủ hai bên.

=>

between Vietnam and US have been resumed thanks to new policies of both governments.

 

2 Các chuyến bay theo cả hai hướng thường thể hiện xu hướng tương tự nhau.

=> Flights in both directions generally

.

 

3 Giá chuyến bay tuần 2 giảm đáng kể so với tuần 1 hoặc giữ nguyên.

=> Week 2 flight prices were either significantly reduced from week 1 or

.

 

4 Mọi người tranh thủ săn giá vé máy bay rẻ trong mùa thấp điểm.

=> Everybody takes advantage of low-season

.

 

5 Với một vài ngoại lệ đáng chú ý, hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng rau củ tốt cho chúng ta.

=> With a few

, most of the research suggests that vegetables are good for us.

💡 Gợi ý

displayed patterns that are similar to one another

notable exceptions

Flights in both directions

remained identical

airfares

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

giá vé máy bay

02.

giữ nguyên

03.

ngoại lệ đáng chú ý

04.

các chuyến bay hai chiều

Giải đề IELTS Writing Sample task 2 ngày 10/09/2022 và điểm từ vựng quan trọng!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18. Sau sample The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background