Proportion of people’s total spending on different commodities - Đề ngày 12/09/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/09/2019 dạng Bar chart: The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Proportion of people’s total spending on different commodities - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích biểu đồ cột thứ nhất (1998)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích biểu đồ cột thứ hai để cho thấy xu hướng thay đổi của số liệu (2008)

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Clothing and electronic items were two first-choice purchases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Clothing and electronic items were the only categories people spent more on
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1998
Idea 1
Electronic goods & clothing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 16% for electronic goods & 12% for clothing
Idea 2
Holiday & eating out
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 8% for holiday & 6% for eating out
Idea 3
Newspaper/magazines & going to the cinema
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 3% each
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2009
Idea 1
Categories witnessed increases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Electronic items increased by 4%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Clothing increased by 6%
Idea 2
Categories witnessed decreases or remained unchanged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Holiday decreased by 3%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Eating out remained unchanged
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Newspapers/magazines and seeing movies at the cinema dropped to 2%

📝 Bài mẫu

The bar charts compare how people in a particular European country spent on various goods and services in two years 1998 and 2008.

Looking at the graph from an overall perspective, it is clear that

clothing
and
electronic items
were two
first-choice purchases
for
residents
in this country regardless of years surveyed. Moreover, these two products are also the only
categories
that people spent more on over the time.

In 1998, 16% of

total expenditure
was allocated to electronic goods, as opposed to 12% on clothing. Residents in this nation also allotted 8% and 6% of their total spending to holiday and eating out, whilst newspaper/magazines and going to the cinema only received a
negligible
3% for each.

10 years later, residents expended 4% more on electronic items, amounting to one-fifth of total expenditure. Spending on clothing also experienced the same rise,

reaching a peak of 18%
, whilst holiday was not appreciated like before with a 3% decrease. Eating out still
represented 6% of total spending
, compared to only 2% for both newspapers/magazines and seeing movies at the cinema.

(181 words)

📚 Vocabulary

Xem ngay các vocab hữu ích được sử dụng trong bài Writing IELTS Sample.

Commodity
/kəˈmɑdəti/
(noun). Hàng hóa
vocab
Clothing
/ˈkloʊðɪŋ/
(noun). Quần áo
vocab
Electronic item
/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk ˈaɪtəm/
(noun). Đồ điện tử
vocab
First-choice purchases
/fɜrst-ʧɔɪs ˈpɜrʧəsəz/
(noun). Lựa chọn mua hàng đầu
vocab
Resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). Cư dân
Category
/ˈkætəˌgɔriz/
(noun). Hạng mục/loại
vocab
Total expenditure
/ˈtoʊtəl ɪkˈspɛndəʧər/
(noun). Tổng chi phí
vocab
Allocate something to something
/ˈæləˌkeɪt ˈsʌmθɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng (tiền/thời gian/công sức) cho cái gì đó
vocab
Allot something to something
/əˈlɑt ˈsʌmθɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng (tiền/thời gian/công sức) cho cái gì đó
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Không đáng kể
vocab
Reach a peak of 18%
/riʧ ə pik ʌv 18%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 18%
vocab
Represent 6% of total spending
/ˌrɛprəˈzɛnt 6% ʌv ˈtoʊtəl ˈspɛndɪŋ/
(verb). Chiếm 6% tổng chi tiêu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'allocate'?

ally

0% chọn

allot

0% chọn

locate

0% chọn

Which of these phrases means 'get to the highest level'?

Which is the synonym for 'negligible'?

'Represent 6% of total spending'

=> What does 'represent' mean in this case?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Hàng hóa -

01.

 

Quần áo -

02.

 

Đồ điện tử -

03.
items

 

Lựa chọn mua hàng đầu -

04.
purchases

 

Cư dân -

05.

 

Hạng mục/loại -

06.

 

Tổng chi phí -

07.

Đề thi thật task 1 tháng 09/2019 có chọn lọc.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background