The number of people leaving Ireland from 1988 to 2008

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2019 dạng Line graph: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2019: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2019: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích xu hướng di cư của người dân Ireland

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả xu hướng tăng giảm của tỷ lệ thất nghiệp

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Recovered towards the end of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The employment rate followed an erratic trend in the first half of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
People leaving Ireland
Idea 1
1988 - 2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 1988, approximately 65,000 people decided to leave Ireland --> Hit a low of 35,000 emigrants --> Fluctuated in a downward trend to a trough of 25,000 people in 2002
Idea 2
2002 - 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure started to recover, climbing up to 55,000 people
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Unemployment rate
Idea 1
1988 - 1992
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stood at 17% in 1988 --> Underwent a sudden decline of 5% --> Peaked at 15%
Idea 2
1992 - 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Kept dropping down to a low of 6% in 2000 and another low of 5% in 2004
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Witnessed a very moderate recovery back to 6% in 2008

📝 Bài mẫu

The line graph

indicates
the
downturn in inhabitants
of Ireland as well as the
unemployment rate
in this country between 1988 and 2008.

A glance at the graph shows that despite the

continual decline
in the number of residents, it still
recovered towards the end of the period
. Also, the employment rate
followed an erratic trend
in the first half of the researched period.

In 1988, approximately 65,000 people decided to leave Ireland. This number

went down precipitously
in the next four years, hitting a low of 35,000 emigrants before
fluctuating in a downward trend
to
a trough of 25,000 people
in 2002. From this point, the figure started to recover, climbing up to 55,000 people at the end of the period.

As for unemployment rate, it stood at 17% in 1988 and thereafter underwent a sudden decline of 5% in 1990. Having

peaked at 15%
in 1992, the rate of unemployed people kept dropping down to a low of 6% in 2000 and another low of 5% in 2004. This figure thereafter witnessed a very moderate recovery back to 6% in 2008.

(183 words)

📚 Vocabulary

Indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). Biểu thị
Downturn in inhabitants
/ˈdaʊnˌtɜrn ɪn ɪnˈhæbətənts/
(noun). Sự giảm sút của cư dân
vocab
Unemployment rate
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(noun). Tỷ lệ thất nghiệp
vocab
Continual decline in the number of something
/kənˈtɪnjuəl dɪˈklaɪn ɪn ðə ˈnʌmbər ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự giảm liên tục trong số lượng của cái gì đó
vocab
Recover towards the end of the period
/rɪˈkʌvər təˈwɔrdz ði ɛnd ʌv ðə ˈpɪriəd/
(verb). Phục hồi (tăng trở lại) khi càng về cuối giai đoạn
vocab
Follow an erratic trend
/ˈfɑloʊ ɪˈrætɪk trɛnd/
(verb). Theo một xu hướng thất thường
vocab
Go down precipitously
/goʊ daʊn ˌpriˈsɪpɪtəsli/
(verb). Giảm mạnh
vocab
A trough of 25,000 people
/ə trɔf 25,000 ˈpipəl/
(noun). Mức thấp nhất ở 25,000 người
vocab
Fluctuate in a downward trend
/ˈflʌkʧəˌweɪt ɪn ə ˈdaʊnwərd trɛnd/
(verb). Dao động theo xu hướng giảm
vocab
Undergo a sudden decline
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈsʌdən dɪˈklaɪn/
(verb). Trải qua một sự suy giảm đột ngột
vocab
Peak at 15%
/pik æt 15%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 15%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Dao động theo xu hướng giảm

=>

01.
in a
02.
trend

 

Trải qua một sự suy giảm đột ngột

=>

03.
a
04.
decline

 

Chạm mốc cao nhất ở 15%

=> Peak

05.
15%

=> Reach a peak

06.
15%

 

Giảm mạnh

=> Go down

07.

 

Mức thấp nhất ở 25,000 người

=> A

08.
of 25,000 people

 

Theo xu hướng thất thường

=> Follow

09.
trend

 

Exercise 2:

1 Điều kiện sống tồi tệ của quốc gia này đã dẫn tới sự giảm sút về số lượng cư dân.

=> The poor living conditions of the country has resulted in

.

 

2 Tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng trong nhiều tháng.

=>

has been increasing for months.

 

3 Sự giảm sút liên tục trong số lượng các loài quý hiếm cần được chú ý tới nhiều hơn.

=>

of endangered species needs more attention.

 

4 Mặc dù có sự sụt giảm liên tục trong số lượng cư dân, nó vẫn tăng trở lại khi càng về cuối giai đoạn.

=> Despite the continual decline in the number of residents, it still

💡 Gợi ý

Unemployment rate

recovered towards the end of the period.

the downturn in inhabitants

The continual decline in the number

 

Ôn bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Sample task 2 ngày 14/09/2019 và ôn tập từ vựng đi kèm.

Đề writing hay nhất tháng 09/2019.

Bấm vào trang Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing để tham khảo thêm các bài văn mẫu Writing Task 1 IELTS khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background