Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày15/04/2023: The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper from 1980 to 2000.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview: Xu hướng chung (trend): trong khi 3 hạng mục đều dao động mạnh nhưng cuối cùng đều có xu hướng chung tăng trong suốt giai đoạn.

Body 1: DOL mô tả số liệu 3 hạng mục giai đoạn 1980 - 1990

Cách group data:

DOL nhóm 2 hạng mục có xu hướng gần giống nhau (From 1982 to 1985: Pulp và Timber: tăng) >>> nhóm 2 xu hướng khác nhau bằng công cụ tương phản (From 1985 to 1990: pulp tăng >< timber giảm)

Body 2: DOL mô tả số liệu 3 hạng mục giai đoạn 1990 - 2000

Cách group data: DOL nhóm các xu hướng trái ngược nhau:

Timber: declined (1995) >< bounced (1997) >< decreased (2000)

Paper: a slight dip (1997) >< doubled (2000)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
All three categories:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Throughout the period: fluctuating wildly
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ultimately: increased substantially
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
1980 - 1990
Idea 1
Pulp:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Highest initially (5.5 million tons)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The following years: plummeted (> 2 million tons) + was overtaken by timber.
Idea 2
1982 - 1985: Timber and pulp: increased (6.5 to 10; 2.2 to 6.5 million tons).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
1985 - 1990
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pulp kept growing
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Timber dipped to 8.0 (1987) and remained there till 1990.
Idea 4
Paper: grew from 4.0 to 6.5 during this time frame.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
1990 - 2000
Idea 1
Timber
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Declined to around 6.2 before bouncing back to 8.0 (1997)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Slightly decreased to 7.8 (2000)
Idea 2
Paper
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A slight dip (1997) >< reached the first place (2000)
Idea 3
Pulp: rose 8.0 - 10 million tons
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper, from 1980 to 2000.

Overall, while all three categories

fluctuated wildly
throughout the period, they ultimately
increased substantially
.

In 1980, even though pulp had the highest production initially (roughly 5.5 million tons), it

plummeted
to just over 2 million tons and
was immediately overtaken
by timber
in the following years
. From 1982 to 1985, both timber and pulp had similar increasing trends, rising sharply from 6.5 to 10 and 2.2 to 6.5 million tons, respectively. From 1985 to 1990, pulp’s figure
kept growing
at a slower rate while timber
dipped to
8.0 million tons in 1987 and remained there till 1990. Paper consistently grew from 4.0 to 6.5 million tons
during this time frame
.

For the remaining period, timber

declined to
around 6.2 million tons before
bouncing back to
8.0 in 1997 and slightly decreased to 7.8 in 2000, ultimately finishing last. In contrast, despite
a slight dip
in 1997, the paper almost doubled its 1990 figure and reached first place in 2000. In the same period, pulp gradually rose from 8.0 to approximately 10.0 million tons.

(197 words)

📚 Vocabulary

fluctuate wildly
/ˈflʌktjʊeɪt ˈwaɪldli/
(verb). biến động dữ dội
vocab
increase substantially
/ɪnˈkriːs səbˈstænʃəli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
plummet
/ˈplʌmɪt/
(verb). giảm mạnh
vocab
was immediately overtaken
/wɒz ɪˈmiːdiətli ˌəʊvəˈteɪkən/
(verb). ngay lập tức bị vượt qua
vocab
in the following years
/ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ jɪəz/
(preposition). trong những năm tiếp theo
vocab
keep growing
/kiːp ˈɡrəʊɪŋ/
(verb). tiếp tục phát triển
vocab
dip to
/dɪp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
during this time frame
/ˈdjʊərɪŋ ðɪs taɪm freɪm/
(preposition). trong suốt khoảng thời gian này
vocab
decline to
/dɪˈklaɪn tuː/
(verb). giảm đến
vocab
bounce back to
/baʊns bæk tuː/
(verb). tăng mạnh trở lại
vocab
a slight dip
/ə slaɪt dɪp/
(noun). một sự sụt giảm nhẹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Thị trường chứng khoán có thể biến động dữ dội, gây khó khăn cho việc dự đoán kết quả đầu tư.

--> The stock market can

, making it difficult to predict investment outcomes.

 

2 Doanh thu của công ty tăng đáng kể sau khi tung ra dòng sản phẩm mới.

--> The company's revenue

after launching their new product line.

 

3 Nhiệt độ giảm mạnh qua đêm, gây ra hiện tượng đóng băng đột ngột.

--> The temperature

overnight, causing a sudden freeze.

 

4 Người chạy dẫn đầu tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua, nhưng ngay lập tức bị vượt qua bởi một đối thủ.

--> The leading runner was confident of winning the race but

by a competitor.

 

5 Trong những năm tiếp theo, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các thị trường mới.

-->

, the company plans to expand its operations to new markets.

💡 Gợi ý

fluctuate wildly

was immediately overtaken

increased substantially

plummeted

In the following years

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tiếp tục phát triển

02.

giảm xuống

03.

trong suốt khoảng thời gian này

04.

giảm đến

05.

tăng mạnh trở lại

06.

một sự sụt giảm nhẹ

Luyện đề Writing sample IELTS Task 2 ngày 15/04/2023 và học thêm từ vựng hay!

Các đề bài Writing task hay nhất tháng 04/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản

- Even though SV, SV

Ví dụ: Even though pulp had the highest production initially, it plummeted to just over 2 million tons.

- Despite + noun, SV

Ví dụ: Despite a slight dip in 1997, the paper almost doubled its 1990 figure and reached first place in 2000.

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which/that V1 --> SV, V1-ING

Ví dụ: From 1982 to 1985, both timber and pulp had similar increasing trends, rising sharply from 6.5 to 10 and 2.2 to 6.5 million tons, respectively.

3. Cấu trúc kết nối các sự kiện/hành động: SV + before + V-ING

Ví dụ: Timber declined to around 6.2 million tons before bouncing back to 8.0 in 1997.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background