Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023: The chart and table show working hours and salary for 4 different occupations. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

Đặc điểm nổi bật

 • Comparison: nurses có giờ làm việc cao nhất trong khi police service có lương cao nhất.

 • Contrast: Mặc dù nurse làm nhiều nhất nhưng lương thấp hơn the police và fire service.

Body 1: DOL mô tả số liệu của bar chart (working hours)

Body 2: DOL mô tả số liệu của table (salary)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Nurses: the highest working hours >< the police service: the highest salary.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Nurses earn less than the police and fire service.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Working hours (per week)
Idea 1
Nurses: almost (60 hours)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The fire service and police service: similar (around 39 and 35 hours)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Teachers: the lowest hours (30 hours)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Annual Salary (per year)
Idea 1
The police service: highest income (52,050 pounds).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The fire service follows (48,700 pounds)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Nurses: only 37,450 pounds
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Teachers earn the least (only 33,600 pounds)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The provided bar graph and table present a comparison of office hours and

wages
for four different professions.

Overall, it is evident that nurses have the highest working hours, while the police service

earns
the highest
annual salary
. Additionally, it is
worth
noting that despite nurses having the highest working hours, they earn
significantly
less than the police and fire service.

The chart indicates that nurses work for almost 60 hours per week, which is

considerably
higher than the other
occupations
. Meanwhile, the fire service and police service work for similar hours, with around 39 and 35 hours, respectively. In contrast, teachers work the lowest hours, with only 30 hours of teaching time.

Moreover, the police service earns the highest income, with a salary of 52,050 pounds per year. The fire service follows with an

income
of 48,700 pounds. Although nurses work the most hours, their annual earnings are only 37,450 pounds. Finally, teachers earn the least among the four
professions
, with a yearly salary of only 33,600 pounds.

(169 words)

📚 Vocabulary

wage
/ˈweɪʤ/
(noun). lương
vocab
earn
/ɜːn/
(verb). kiếm được
vocab
annual salary
/ˈænjʊəl ˈsæləri/
(noun). mức lương hàng năm
vocab
worth
/wɜːθ/
(adj). đáng giá
vocab
significantly
/sɪɡˈnɪfɪkəntli/
(adv). đáng kể
vocab
considerably
/kənˈsɪdərəbᵊli/
(adv). đáng kể
vocab
occupation
/ˌɒkjʊˈpeɪʃᵊn/
(noun). nghề nghiệp
vocab
income
/ˈɪnkʌm/
(noun). thu nhập
vocab
profession
/prəˈfɛʃᵊn/
(noun). nghề
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Công ty đã tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên của họ lên 15 đô la một giờ.

--> The company increased the minimum

for their employees to $15 per hour.

 

2 Anh ấy đã có thể kiếm được một số tiền kha khá nhờ công việc tự do của mình.

--> He was able to

a good amount of money through his freelance work.

 

3 Công nghệ mới cải thiện đáng kể hiệu quả của nhà máy.

--> The new technology

improved the efficiency of the factory.

 

4 Dạy học là một nghề nghiệp phổ biến trong số những người thích làm việc với trẻ em.

--> Teaching is a popular

among those who enjoy working with children.

💡 Gợi ý

wage

occupation

earn

significantly

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

mức lương hàng năm

02.

đáng giá

03.

đáng kể

04.

thu nhập

05.

nghề

Cùng ôn tập từ vựng trong Writing sample IELTS Task 2 ngày 08/04/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài task 1 tháng 04/2023 thường gặp.

💡 Lời kết

Sau sample The chart and table show working hours and salary for 4 different occupations. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản

- Despite N, SV

Ví dụ: Despite nurses having the highest working hours, they earn significantly less than the police and fire service.

- Although SV, SV

Ví dụ: Although nurses work the most hours, their annual earnings are only 37,450 pounds.

- SV while SV

Ví dụ: It is evident that nurses have the highest working hours, while the police service earns the highest annual salary.

- SV. In contrast, SV

Ví dụ: The fire service and police service work for similar hours, with around 39 and 35 hours, respectively. In contrast, teachers work the lowest hours, with only 30 hours of teaching time.

2. Mệnh đề quan hệ

Ví dụ: The chart indicates that nurses work for almost 60 hours per week, which is considerably higher than the other occupations.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background