The plans show the change of a small theater in 2010 and 2012

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/01/2021 dạng Map: The plans show the change of a small theater in 2010 and 2012. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/01/2021: The plans show the change of a small theater in 2010 and 2012.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng thể về những thay đổi đã được thực hiện.

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì thấy bản vẽ được chia làm 2 phần rõ rệt nên ở đoạn này DOL sẽ nói về phía bên trong Auditorium

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả những thay đổi đối với khu vực bên ngoài

Insert Paragraph Title Here...
Intro
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There were a few new facilities added, such as showers and restaurants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The positions of some rooms have been changed, while the cafe has been replaced
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Inside the auditorium
Idea 1
The storage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was once on the left of the stage has been moved to the right
Idea 2
The media room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been switched to the left, bordering a freshly built shower room
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Outside the auditorium
Idea 1
The lobby
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been expanded, now stretching the same length as the auditorium and the width of the media room
Idea 2
The ticket office
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been moved to its immediate right, where a cafe once sat
Idea 3
Admin office
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been moved further back and to the left corner of the room, making space for two new restaurants

📝 Bài mẫu

The diagrams demonstrate the

transformations of a small theater
over a period of two years, between 2010 and 2012. Most strikingly, there were
a few new facilities added
, such as showers and restaurants. On the other hand, the positions of some rooms have been changed, while the cafe has been replaced.

As seen from the maps, the storage which

was once on the left
of the stage has been
moved to the right
, while the
media room
behind the stage has
been switched to the left
,
bordering a freshly built shower room
.

Meanwhile, outside of the main

auditorium
, there have also been a few changes. Firstly, the lobby has
been expanded
, now stretching the same length as the auditorium and the width of the media room. Further, the ticket office to the left of the
main entrance
has been moved to its immediate right, where a cafe once sat in 2010. Furthermore, the admin office has been moved further back and to the left corner of the room,
making space for two new restaurants

(174 words)

📚 Vocabulary

Transformation of a small theatre
/ˌtrænsfəˈmeɪʃən ɒv ə smɔːl ˈθɪətə/
(noun). Sự thay đổi của một nhà hát nhỏ
A few facilities added
/ə fjuː fəˈsɪlɪtiz ˈædɪd/
(verb). Một vài cơ sở vật chất được thêm vào
vocab
To be replaced
/tuː biː rɪˈpleɪst/
(verb). Được thay thế
vocab
To be once on the left
/tuː biː wʌns ɒn ðə lɛft/
(adj). Đã từng ở bên trái
To be moved to the right
/tuː biː muːvd tuː ðə raɪt/
(verb). Được dời sang bên phải
Media room
/ˈmiːdiə ruːm/
(noun). Phòng truyền thông
To be switched to the left
/tuː biː swɪʧt tuː ðə lɛft/
(verb). Được chuyển sang bên trái
Border a freshly built shower room
/ˈbɔːdər ə ˈfrɛʃli bɪlt ˈʃaʊə ruːm/
(verb). Ở kế bên một phòng tắm vửa mới được xây
vocab
Auditorium
/ˌɔːdɪˈtɔːrɪəm/
(noun). Thính phòng
vocab
To be expanded
/tuː biː ɪksˈpændɪd/
(verb). Được mở rộng ra
vocab
Stretch the same length as something
/strɛʧ ðə seɪm lɛŋθ æz/
(verb). Có độ dài bằng với cái gì đó
Main entrance
/meɪn ˈɛntrəns/
(noun). Lối vào chính
vocab
Make space for two new restaurants
/meɪk speɪs fɔː tuː njuː ˈrɛstrɒnts/
(verb). Chừa chỗ cho 2 nhà hàng mới

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Lối vào chính

=>

01.

 

Thính phòng

=>

02.

 

Phòng truyền thông

=>

03.
room

 

Một vài cơ sở vật chất được thêm vào

=> A few

04.
added

Exercise 2:

1 Tất cả những ghế ngồi cũ đều đã được thay mới.

=> The old seats have all

.

 

2 Nhà vệ sinh đã từng ở bên trái, nhưng bây giờ nó đã được chuyển sang bên phải.

=> The restroom

, but now it's been moved to the right.

 

3 Căn phòng trông rộng rãi hơn khi cái kệ được chuyển sang bên phải.

=> With the shelf

, the room looks more spacious.

 

4 Quầy tính tiền đã được chuyển sang bên trái.

=> The payment counter has

.

 

5 Phòng truyền thông giờ đây ở kế bên một phòng tắm mới xây.

=> The media now

a freshly built shower room.

 

6 Sảnh đã được mở rộng ra.

=> The lobby has

.

 

7 Sảnh có độ dài bằng với thính phòng và phòng truyền thông.

=> The lobby now

the auditorium and the width of the media room.

 

8 Văn phòng hành chính đã được dời về sau, ở góc trái căn phòng để chừa chỗ cho 2 nhà hàng mới.

=> The admin office has been moved further back and to the left corner of the room,

.

💡 Gợi ý

being moved to the right

been replaced with new ones

borders

stretches the same length as

been switched to the left

was once on the left

been expanded

making space for two new restaurants

Đề thi task 1 tháng 01/2021 chọn lọc.

Tuyển tập các bài mẫu Writing IELTS do chính Dol biên soạn được tổng hợp đầy đủ tại trang Bài mẫu Writing Task 1.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The plans show the change of a small theater in 2010 and 2012." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background