Comparison regarding the average house prices between distinct areas of England

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/01/2021 dạng Bar chart: The bar charts illustrate the average house expenses in England and its capital city – London, and to present the comparison regarding the average house prices between distinct areas of England within the year 2013. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 - 16/01/2021: Average house expenses

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích biểu đồ cột thứ nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích biểu đồ cột thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Average house prices in both London and the country witnessed a rise over time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
House prices in London were the highest whereas houses in the North East cost the least
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First bar chart
Idea 1
In 1995
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A normal house in England cost approximately 130,000 pounds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A house in London cost 200,000
Idea 2
In 2013
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • House price in England increased to 200,000
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • House price in London doubled to more than 400,000 pounds
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Second bar chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • London headed the list with 400,000 pounds for a house
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed by South East, South West and North West with the figures at around 320,000, 280,000 and 200,000 pounds respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • With roughly 100,000 pounds, prices for housing in Midlands and North East were far more affordable

📝 Bài mẫu

The first bar chart

details
the trend of
average house prices
in London and England as a whole between 1995 and 2013 while the second chart
highlights
the differences in the
house price range
among
six discrete regions
.

Overall, average house prices in both London and the country

witnessed a rise over time
. In addition, house prices in London were the highest whereas houses in the North East cost the least.

In 1995, a normal house in England cost approximately 130,000 pounds while people residing in London expended exactly 200,000 pounds on

a standard house
. This number was also the average country house price 18 years later in England and at the same time, house prices in London
doubled
to more than 400,000 pounds.

In terms of
house price range in different regions, first on the list was London with 400,000 pounds for a house, followed by South East, South West and North West with the figures at around 320,000, 280,000 and 200,000 pounds
respectively
. With
roughly
100,000 pounds, prices for housing in Midlands and North East were far more affordable than other areas in the country in 2013.

(189 words)

📚 Vocabulary

Cập nhật những từ vựng cần thiết trong bài viết mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày chi tiết
Average house prices
/ˈævərɪʤ haʊs ˈpraɪsəz/
(noun). Giá nhà trung bình
vocab
House price range
/haʊs praɪs reɪnʤ/
(noun). Tầm giá của nhà
vocab
Six discrete regions
/sɪks dɪˈskrit ˈriʤənz/
(noun). 6 vùng riêng biệt
Witness a rise over time
/ˈwɪtnəs ə raɪz ˈoʊvər taɪm/
(verb). Tăng dần theo thời gian
vocab
Reside in London
/rɪˈzaɪd ɪn ˈlʌndən/
(verb). Sống ở London
vocab
Expend something on something
/ɪkˈspɛnd ˈsʌmθɪŋ ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng tiền/thời gian/sức lực cho điều gì đó
vocab
Double
/ˈdʌbəl/
(verb). Tăng gấp đôi
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Roughly
/ˈrʌfli/
(adv). Khoảng
Affordable
/əˈfɔrdəbəl/
(adj). Có thể chi trả
vocab
In terms of
/ɪn tɜrmz ʌv/
(adv). Về khía canh nào đó
A standard house
/ə ˈstændərd haʊs/
(noun). Một ngôi nhà tiêu chuẩn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

1 Số liệu của Australia tăng dần theo thời gian.

=> The figure for Australia

.

 

2 Họ đã dùng quá nhiều thời gian cho việc lập kế hoạch.

=> They

on planning.

 

3 Giá nhà ở Luân Đôn tăng gấp đôi lên tới 400,000 bảng Anh.

=> House prices in London

to more than 400,000 pounds.

 

4 Amy và John lần lượt là 10 và 12 tuổi.

=> Amy and John is 10 and 12 years old,

.

 

5 Về tính cách của anh ấy, anh ấy là một người đàn ông điềm tĩnh.

=>

, he's a self-possessed man.

💡 Gợi ý

In terms of his characters

expended too much time

doubled

witnessed a rise over time

respectively

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Giá nhà trung bình

=>

01.
house prices

 

Tầm giá của nhà

=> House price

02.

 

6 vùng riêng biệt

=> Six

03.
regions

 

Sống ở London

=>

04.
in London

 

Một ngôi nhà tiêu chuẩn

=> A

05.
house

 

Có thể chi trả

=>

06.

 

Khoảng

=>

07.

Bài mẫu hay task 1 tháng 01/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar charts illustrate the average house expenses in England and its capital city – London, and to present the comparison regarding the average house prices between distinct areas of England within the year 2013." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley36

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background