A comparison of different kinds of energy production in France in 1995 and 2005

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/05/2018 dạng Pie Chart: The chart below shows a comparison of different kinds of energy production in France in 1995 and 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

A comparison of different kinds of energy production - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
In 10 years, petrol has become a much less popular source of energy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Gas and coal remain important types of energy production
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Nuclear and other sources of energy have also become more common
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Gas and coal
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Accounted for more than 60 percent of the total power generated --> Increased slightly in 2005
Idea 2
Nuclear and other sources of energy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nuclear - Increased to 10% from 6.40%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other sources of energy - Increased from 4.90% to 9.10%
Idea 3
Petrol energy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw its share of the pie fall from 29.27% to 19.55%

📝 Bài mẫu

The chart highlights the percentages of

different forms of energy
generated in France in 1995 and 2005. Most evidently, one can see that in 10 years,
petrol
became a much less popular
source of energy
, while gas and coal
remained important types of energy production
. Meanwhile, nuclear and other sources of energy also became more common in 2005 compared to 1995.

In 1995, gas and coal

accounted for more than 60 percent
of the
total power generated
in France, at 29.63% and 29.80%
respectively
. Their share of the total actually increased in 2005, with the share of energy from gas rising to 30.31% and from coal to 30.93%. This
upward trend
can also be observed with nuclear and other sources of energy: nuclear power, despite only making up 6.40% of the total energy created in 1995,
took up more than one-tenth of the total energy
produced by 2005. Meanwhile, other sources of energy increased from 4.90% to 9.10% of the total over the 10 years. Finally, petrol energy saw
its share of the pie
fall from 29.27% to 19.55%, as other forms of energy became more popular.

(188 words)

📚 Vocabulary

Cùng học thêm từ vựng bổ ích sử dụng trong bài mẫu Writing IELTS Task 1 nhé!

Different forms of energy
/ˈdɪfərənt fɔrmz ʌv ˈɛnərʤi/
(noun). Các loại năng lượng khác nhau
vocab
Petrol
/ˈpɛtroʊl/
(noun). Xăng
vocab
Source of energy
/sɔrs ʌv ˈɛnərʤi/
(noun). Nguồn năng lượng
vocab
Remain important types of energy production
/rɪˈmeɪn ɪmˈpɔrtənt taɪps ʌv ˈɛnərʤi prəˈdʌkʃən/
(noun). Vẫn là các loại năng lượng sản xuất quan trọng nhất
Nuclear energy
/ˈnukliər ˈɛnərʤi/
(noun). Năng lượng hạt nhân
vocab
Account for more than 60 percent
/əˈkaʊnt fɔr mɔr ðæn 60 pərˈsɛnt/
(verb). Chiếm hơn 60%
vocab
Total power generated
/ˈtoʊtəl ˈpaʊər ˈʤɛnəˌreɪtəd/
(noun). Tổng lượng năng lượng được tạo ra
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Upward trend
/ˈʌpwərd trɛnd/
(noun). Xu hướng tăng lên
vocab
Make up 6.40%
/meɪk ʌp 6.40%/
(verb). Chiếm 6.40%
vocab
Take up more than one-tenth of the total energy
/teɪk ʌp mɔr ðæn wʌn-tɛnθ ʌv ðə ˈtoʊtəl ˈɛnərʤi/
(verb). Chiếm hơn 1/10 tổng năng lượng
Its share of the pie
/ɪts ʃɛr ʌv ðə paɪ/
(noun). Phần chia của nó trong biểu đồ (tròn)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các loại năng lượng khác nhau -

01.

 

Xăng -

02.

 

Nguồn năng lượng -

03.

 

Năng lượng hạt nhân -

04.

 

Tổng lượng năng lượng được tạo ra -

05.

Exercise 2:

Xăng dầu và than vẫn là các loại năng lượng sản xuất quan trọng nhất.

=> Gas and coal

.

 

Khí ga và than chiếm hơn 60% tổng lượng năng lượng được tạo ra ở Pháp.

=> Gas and coal

of the total power generated in France.

 

Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson được phát hiện có hiệu quả lần lượt là 69, 78 và 70% trong tháng 8 đối với các trường hợp COVID-19.

=> Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson were found to be 69, 78, and 70 percent effective in August against COVID-19 cases,

.

 

Số liệu của Việt Nam giao động theo hướng tăng lên.

=> The figure for Vietnam

.

 

Dân số của Trung quốc chiếm 18.47% tổng dân số thế giới.

=> China's population

of the total world population.

 

Năng lượng hạt nhân đã chiếm hơn 1/10 tổng năng lượng được sản xuất vào năm 2005.

=> Nuclear power

of the total energy produced by 2005.

 

Apple đã chiếm thị phần lớn hơn.

=> Apple has made

bigger.

💡 Gợi ý

accounted for more than 60%

respectively

remain important types of energy production

make up 18.47%

fluctuated in an upward trend

its share of the economic pie

took up more than one-tenth

Đề thi thật sưu tầm tháng 5/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows a comparison of different kinds of energy production in France in 1995 and 2005." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background