Percentage of women aged 15-64 in employment between 2003 and 2009

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/05/2018 dạng Line graph: The line graph below gives information about the percentage of women aged 15-64 in employment between 2003 and 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of women aged 15-64 in employment - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu. Ở bài này, DOL sẽ đi theo thứ tự các quốc gia từ cao xuống thấp

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích nhóm 3 quốc gia có tỷ lệ phần trăm tương đối cao

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích nhóm 2 quốc gia có tỷ lệ phần trăm thấp hơn hẳn

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
Iceland, Canada and Germany all have more than half of women in this age group employed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Chile and Turkey have much lower percentages of women with jobs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Iceland, Canada and Germany
Idea 1
Iceland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Had the highest employment rate --> Didn't fall to second place despite slight dips in 2007 & 2009
Idea 2
Canada
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was consistently high at 70%
Idea 3
Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stood at a uniform 60%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Chile and Turkey
Idea 1
Chile
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained at roughly two fifths of the 15 to 64 age group despite a 5% increase
Idea 2
Turkey
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained lowest throughout, never rising above 25 percent

📝 Bài mẫu

The line graph displays the

employment rate
of women between 15-64 years old in five different countries between 2003 and 2009.
The most striking feature
is that Iceland, Canada and Germany all had more than half of women in this age group employed, whereas Chile and Turkey had much lower percentages of women with jobs.

Since 2003, the employment rate for 15 to 64 year old women in Iceland had been

consistently the highest of all five countries
,
hovering at around 80 percent
throughout the six year period - this number only
dipped slightly
between 2007 and 2009, but still not enough to fall to second place. Meanwhile, Canada’s rate of employment for women in this
age bracket
had also been consistently high at 70 percent, with few
fluctuations
between 2003 and 2009. Such was also the case for Germany, whose figures
stood at a uniform 60 percent
throughout the recorded time period.

Conversely, Chile and Turkey recorded much lower rates of female employment. Despite

rising slightly
from 35 to 40 percent from 2003 to 2005, the proportion of women with jobs in Chile remained at roughly two fifths of the 15 to 64 age group. Further, the proportion of working Turkish women in this age category
remained lowest throughout
, never rising above 25 percent.

(214 words)

📚 Vocabulary

Employment rate
/ɛmˈplɔɪmənt reɪt/
(verb). Tỷ lệ có việc làm
vocab
The most striking feature
/ðə moʊst ˈstraɪkɪŋ ˈfiʧər/
(adj). Đặc điểm nổi bật nhất
To be consistently the highest of all five countries
/tu bi kənˈsɪstəntli ðə ˈhaɪəst ʌv ɔl faɪv ˈkʌntriz/
(noun). Luôn cao nhất trong 5 quốc gia
vocab
Hover at around 80 percent
/ˈhʌvər æt əˈraʊnd 80 pərˈsɛnt/
(verb). Duy trì ở khoảng 80%
Dip slightly
/dɪp ˈslaɪtli/
(verb). Giảm một chút
vocab
Age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Fluctuation
/ˌflʌkʧuˈeɪʃən/
(noun). Sự biến động
vocab
Stand at a uniform 60 percent
/stænd æt ə ˈjunəˌfɔrm 60 pərˈsɛnt/
(verb). Giữ nguyên ở mức 60%
Rise slightly
/raɪz ˈslaɪtli/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
Remain lowest throughout
/rɪˈmeɪn ˈloʊəst θruˈaʊt/
(verb). Ở mức thấp nhất xuyên suốt giai đoạn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

If the figure for A rises and falls successively and is not stable, we can say that it experiences a

(Noun)

 

If the figure for A increases just a little bit, or insignificantly, we can say that it rises

(Adverb)

 

If the figure for A decreases just a little bit, we can also say that it

(Verb) slightly

 

If the figure for A remains consistent at a particular level and only shows minor changes, we can say that it

that level.

💡 Gợi ý

slightly

hovers at

dips

fluctuation

Exercise 2:

Tỷ lệ có việc làm đã giảm nặng nề trong đợt bùng dịch.

=>

witnessed drastic dips during the pandemic.

 

Tỷ lệ có việc làm của phụ nữ 15-64 tuổi ở Iceland đã luôn cao nhất trong 5 quốc gia.

=> The employment rate for 15 to 64 year old women in Iceland

.

 

Người cao tuổi có thể lấy lại vóc dáng cho một cuộc thi thể hình, thậm chí cạnh tranh với những người tham gia khác trong độ tuổi của họ

=> Seniors can get in shape for a bodybuilding competition, even compete with other participants

.

 

Đây cũng là trường hợp của Đức, khi mà số liệu của quốc gia này giữ nguyên ở mức 60% trong suốt quá trình.

=> Such was also the case for Germany, whose figures

throughout the recorded time period.

 

Tỷ lệ phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ có việc làm ở độ tuổi này duy trì ở mức thấp nhất xuyên suốt giai đoạn.

=> The proportion of working Turkish women in this age category

.

💡 Gợi ý

stand at a uniform 60 percent

remains lowest throughout

in their age bracket

has been consistently the highest of all five countries

Employment rate

Tiếp theo: Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 12/05/2018

Theo dõi tuhocielts.dolenglish.vn để cập nhật những bài mẫu Writing Task 1 mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The line graph below gives information about the percentage of women aged 15-64 in employment between 2003 and 2009." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background