Coffee production in 4 different countries from 1990 to 2010 - Đề thi ngày 30/04/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/04/2020 dạng Bar chart: The graph gives information about coffee production in 4 different countries from 1990 to 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Coffee production bar chart - Đề thi IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 3 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu.

  • Body 1: DOL sẽ ưu tiên nói về những quốc gia có sự tăng trưởng về số liệu trước, và Brazil là nước chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt nhất nên DOL sẽ mô tả đầu tiên

  • Body: Tiếp đến, vì Vietnam và Indonesia có xu hướng giống nhau nên DOL sẽ gộp lại và mô tả chung

  • Body 3: Cuối cùng, DOL sẽ mô tả xu hướng của Columbia vì đây là quốc gia duy nhất có sản lượng cà phê ít đi

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Columbia aside, coffee production in all other countries enjoyed upswings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Brazil always ranked first and recorded the fastest growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The discrepancy between Brazil and the other countries became increasingly wider
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Brazil
Idea 1
In 1990
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 0.7 million tonnes
Idea 2
1995 - 2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increased to 1 million tonnes in 1995 --> Finished off at 1.9 million tonnes in 2010
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Indonesia and Vietnam
Idea 1
Plateaued in the first five years --> Climbed moderately to 0.4 million and 0,3 million tonnes in turn
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Columbia
Idea 1
Was the only country witnessed a downturn
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dropped over the years until reaching its lowest of 0.3 million tonnes in 2010.

📝 Bài mẫu

The bar chart

details
the growth of coffee production
(the volume of coffee produced) in four different nations over the 20-year course between 1990 and 2010.

Overall, it is clear that

Columbia aside
, coffee production in all other countries
enjoyed upswings
, with Brazil
recording the fastest growth
. In addition, Brazil was always
the number one coffee-producing country
, and the discrepancy between this and the other countries became increasingly wider over the given period.

In 1990, 0.7 million tonnes of coffee was produced in Brazil,

ranking first
in four
surveyed countries
. This figure
thereafter
experienced a dramatic increase
to 1 million tonnes in 1995 followed by
a steeper growth
of 0.5 million tonnes, and eventually finishing off at 1.9 million tonnes in 2010.

Regarding the amount of coffee yield in Indonesia and Vietnam,

albeit
standing at much lower positions with 0.2 and 0.1 million tonnes in turn, their figures followed suit. After
remaining at a plateau
in the first five years, they climbed moderately at the end of the period with 0.4 million tonnes for the former and nearly 0.3 million tonnes for the latter.

Columbia was the only country witnessed a downturn in its volume of coffee produced, although ranked second with 0.6 million tonnes in 1990. It gradually dropped over the years until reaching its lowest of 0.3 million tonnes in 2010.

(225 words)

📚 Vocabulary

Columbia aside
/kəˈlʌmbiə əˈsaɪd/
(adv). Trừ Columbia
Enjoyed upswings
/ɛnˈʤɔɪd ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Tăng lên
vocab
Record the fastest growth
/ˈrɛkərd ðə ˈfæstəst groʊθ/
(verb). Ghi nhận sự phát triển nhanh nhất
vocab
The number one coffee-producing country
/ðə ˈnʌmbər wʌn ˈkɑfi-prəˈdusɪŋ ˈkʌntri/
(noun). Quốc gia đứng nhất trong việc sản xuất cà phê
vocab
The discrepancy between A and B
/ðə dɪˈskrɛpənsi bɪˈtwin ə ænd bi/
(noun). Sự khác nhau giữa A và B
vocab
Rank first
/ræŋk fɜrst/
(verb). Đứng nhất
vocab
Surveyed countries
/sərˈveɪd ˈkʌntriz/
(noun). Những quốc gia được khảo sát
Thereafter
/ðɛˈræftər/
(adv). Từ đó trở đi
Albeit
/ɔlˈbiɪt/
(adv). Mặc dù
Followed by something
/ˈfɑloʊd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Theo sau bởi sự kiện gì đó
A steeper growth
/ə ˈstipər groʊθ/
(noun). Một đợt tăng mạnh hơn
vocab
Remain at a plateau
/rɪˈmeɪn æt ə plæˈtoʊ/
(verb). Giữ trạng thái bình ổn
Experience a dramatic increase
/ɪkˈspɪriənst ə drəˈmætɪk ˈɪnˌkris/
(verb). Trải qua một đợt tăng mạnh
vocab
Witness a downturn in something
/ˈwɪtnəst ə ˈdaʊnˌtɜrn ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giảm ở khía cạnh nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Ghi nhận sự phát triển nhanh nhất

=>

01.
the fastest growth

 

Tăng lên

=> Enjoyed

02.

 

Một đợt tăng mạnh hơn

=> A

03.
growth

 

Giữ trạng thái bình ổn

=> Remain at a

04.

 

Trải qua một đợt tăng mạnh

=> Experience a

05.
increase

 

Giảm ở khía cạnh nào đó

=> Witness a

06.
in something

Exercise 2:

1 Trừ Columbia, sản lượng cà phê ở các quốc gia khác đều tăng.

=> Columbia

, coffee production in all other countries enjoyed upswings.

 

2 Sự khác nhau giữa các số liệu của nam và nữ ngày càng lớn.

=> The

for male and female widened over time.

 

3 Số liệu này từ đó trở đi tăng rất nhanh.

=> This figure

experienced a dramatic increase.

 

4 Mặc dù trước 2005 chỉ tăng nhẹ nhẹ, nhóm tuổi nhỏ nhất đã dao động mạnh vào những năm sau.

=>

showing modest rises until 2005, the youngest age group witnessed a wild fluctuation in the following years.

 

5 Các nước được khảo sát chủ yếu là ở Châu Âu.

=> The

are mainly in Europe.

💡 Gợi ý

thereafter

surveyed countries

aside

discrepancy between the figures

Albeit

Cùng làm đề Writing IELTS Task 2 ngày 30/04/2020 và các từ vựng áp dụng.

Từ vựng hay trong đề thi Writing sample IELTS Task 1 ngày 25/04/2020

Đón xem các bài mẫu Writing Task 1 IELTS cập nhật liên tục tại dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph gives information about coffee production in 4 different countries from 1990 to 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background