Percentage of people of different age groups who went to cinema

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/04/2020 dạng Line graph: The chart below shows the percentage of people of different age groups who went to cinema once a month or more in one European country from 2000 to 2011. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of people who went to cinema - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả mốc số liệu khởi điểm của tất cả các hạng mục

  • Body 2: Sau đó ở đoạn này, DOL sẽ đi vào chi tiết và mô tả xu hướng tăng giảm của từng nhóm tuổi

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Going to the cinema underwent significant upswings in four demographic groups surveyed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
With the exception of the 35-and-over bracket, other younger groups showed a wild fluctuation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Starting point (in 2000)
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 15-24 bracket - 15%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 7-14 group - 10%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People aged 25 to 35 - 4%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adults aged above 35 - 1%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Changes
Idea 1
Three youngest demographics
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Albeit showing modest rises until 2005, witnessed a wild fluctuation in an upward fashion
Idea 2
The oldest demographic
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Showed only a bit of increase in its percentage

📝 Bài mẫu

The line graph

details
the growth of
cinemagoers
who enjoyed the activity once or more in a month, classified into four different age groups, in an
unspecified European country
between 2000 and 2011.

Overall, the percentages

underwent significant upswings
across four demographic groups surveyed. Additionally, with the exception of the 35-and-over bracket, other younger groups
showed a wild fluctuation
in their rates during the given period.

In 2000, it is evident that younger people tended to enjoy seeing movies at the cinema with 15% for the 15-24 bracket and around 10% for the 7-14 group. Meanwhile, only 4% of

people aged 25 to 35
had a penchant for cinema
and a negligible 1% of adults aged above 35 did the same thing.

The proportion of

attendees
from three youngest demographics (15-24, 7-14 and 25-35) ,
albeit
showing modest rises
until 2005, witnessed a wild fluctuation in an upward fashion from then until the end of the surveyed period.
Ranked first
was still the 15-24 group with  a wild fluctuation between 32% (in 2005) and 52% (in 2011), making the category still
the most dominant age group
. Next came both 7-14 group and 25-35 group with 30% in 2011 although the figures for the former were much higher during almost the period given. The oldest demographic showed only a bit of increase in its percentage, amounting to 12% in 2011.

(231 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày tỉ mỉ
vocab
Cinemagoers
/ˈsɪnəməˈgoʊərz/
(noun). Những người đi xem phim ở rạp
vocab
Classified into four age groups
/ˈklæsəˌfaɪd ˈɪntu fɔr eɪʤ grups/
(verb). Được phân thành 4 nhóm tuổi
vocab
Underwent significant upswings
/ˌʌndərˈwɛnt səgˈnɪfɪkənt ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Đã trải qua những đợt tăng đáng kể
vocab
With the exception of something
/wɪð ði ɪkˈsɛpʃən ʌv/
(adv). Ngoại trừ cái gì đó
vocab
Showed a wild fluctuation
/ʃoʊd ə waɪld ˌflʌkʧuˈeɪʃən/
(verb). Dao động mạnh
vocab
People aged 25 to 35
/ˈpipəl eɪʤd 25 tu 35/
(noun). Những người độ tuổi 25-35
Have a penchant for cinema
/hæv ə ˈpɛnʧənt fɔr ˈsɪnəmə/
(verb). Thích xem phim rạp
Show modest rises
/ʃoʊ ˈmɑdəst ˈraɪzəz/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
Witness an upward fashion
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwərd ˈfæʃən/
(verb). Có xu hướng tăng lên
vocab
Ranked first
/ræŋkt fɜrst/
(verb). Đứng nhất
vocab
The most dominant age group
/ðə moʊst ˈdɑmənənt eɪʤ grup/
(noun). Nhóm tuổi áp đảo nhất
vocab
Amount to 12%
/əˈmaʊnt tu 12%/
(verb). Lên đến 12%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the correct expression for 'Những người đi xem phim ở rạp'?

cinemamovers

0% chọn

cinemagoers

0% chọn

cinematraveller

0% chọn

The participants are classified ____ 4 groups.

She really does have a ____ for cinemas. She goes to cinemas so frequently that she's already been a diamond member.

Which is the correct expression for 'Những người độ tuổi 25-35'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Đã trải qua những đợt tăng đáng kể

=> Underwent significant

01.

 

Dao động mạnh

=> Showed a

02.

 

Tăng nhẹ

=> Show

03.
rises

 

Có xu hướng tăng lên

=> Witness an

04.

 

Lên đến 12%

=>

05.
12%

Đề thi hay tháng 04/2020.

Tìm thêm các bài mẫu Writing IELTS tại dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below shows the percentage of people of different age groups who went to cinema once a month or more in one European country from 2000 to 2011." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background