Why are crime shows & films becoming more common? How do they affect society?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 03/04/2020 chủ đề tội phạm (crime): Watching TV shows and movies about crime is becoming more and more popular. Why is this? What effect does that have on society? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo biết những Causes (nguyên nhân) và Effects (ảnh hưởng) của vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra một vài nguyên nhân của sự nổi tiếng của các chương trình truyền hình và phim về đề tài tội phạm

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những ảnh hưởng tốt mà việc xem các chương trình truyền hình và phim về đề tài tội phạm mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nổi tiếng của các chương trình truyền hình và phim về đề tài tội phạm và điều này mang lại nhiều ảnh hưởng tốt

Insert Statement here...
Watching TV shows and movies about crime is becoming more and more popular. The element of suspense plays a significant role in this success, and generally, it has positive effects.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Element of suspense → interesting
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Crime TV shows are usually thrillers → stimulates and challenges audience → like solving a puzzle → rush of adrenaline when perpetrators are revealed
Idea 2
Learn about an obscured field
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Police work and crime investigation are usually a mystery → many people are interested in learning about the field → fascinated by how much science is involved
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Effect
Idea 1
Train people’s critical thinking skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Becoming more observant and detailed
Idea 2
Create interests in field of crime investigation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More people want to be forensics scientist → good because this field is largely ignored with low pay and heavy work and little appreciation

📝 Bài mẫu

Currently, with the widespread popularity of

TV shows centered around crimes
, people start to wonder about the reason for its popularity and the effects it has on society. I think the element of suspense plays a significant role in this success, and generally, it has positive effects.

There are many reasons why people enjoy this genre of entertainment. Many people find the

element of suspense
presented in these TV shows interesting. Crime TV shows are usually
of the thriller genre
, which means the audience can pick up various clues and hints from the characters, plots, or settings.
As the crime unfolds
, the show
stimulates and challenges the audience
to think critically. As a result, most people will
experience a rush of adrenaline
watching these shows. Another reason is that police work and criminal investigation are normally
obscured from the public eyes
due to the nature of the field. As a result, when TV shows portray these lines of work, the audience always wants to know more.

Regardless of why people are into crime TV shows, these genres generally do have positive aspects to them. The first effect is that it

trains people’s observational and critical thinking skills
. For example, by watching how detectives investigate crimes, people can learn how to set up a hypothesis and logically prove the theory. Another positive effect of watching crime TV shows is that it
portrays a more positive picture
of police and law enforcement. Many crime TV shows, like CSI, have inspired people to become forensics technicians. This effect is crucial because this is a field of work that, while interesting and honorable, is tremendously
understaffed and underappreciated
.

In conclusion, the element of suspense and the chance to learn about crime investigation are why many are fans of crime TV shows. Regardless of the reasons, these TV shows help people develop observational skills and become interested in this understaffed field.

(316 words)

📚 Vocabulary

TV shows centered around crimes
/ˈtiˈvi ʃoʊz ˈsɛntərd əˈraʊnd kraɪmz/
(noun). Phim dài tập xoanh quanh chủ đề tội ác
vocab
Element of suspense
/ˈɛləmənt ʌv səˈspɛns/
(noun). Yếu tố hồi hộp
vocab
This genre of entertainment
/ðɪs ˈʒɑnrə ʌv ˌɛntərˈteɪnmənt/
(noun). Thế loại giải trí này
vocab
Of the thriller genre
/ʌv ðə ˈθrɪlər ˈʒɑnrə/
(adj). Thuộc thể loại phim giật gân
vocab
Pick up various clues and hints
/pɪk ʌp ˈvɛriəs kluz ænd hɪnts/
(verb). Có nhiều manh mối và gợi ý
vocab
As the crime unfolds
/æz ðə kraɪm ənˈfoʊldz/
(adv). Khi vụ án vén màn
vocab
Stimulates and challenges the audience to think critically
/ˈstɪmjʊleɪts ænd ˈʧælɪnʤɪz ði ˈɔːdiəns tuː θɪŋk ˈkrɪtɪkəli/
(verb). Kích thích và khiến người xem phải tư duy
vocab
Experience a rush of adrenaline
/ɪkˈspɪriəns ə rʌʃ ʌv əˈdrɛnələn/
(verb). Trở nên hồi hộp và thấy kịch tính
vocab
Police work and criminal investigation
/pəˈlis wɜrk ænd ˈkrɪmənəl ɪnˌvɛstəˈgeɪʃən/
(noun). Điều tra phá án, bắt giữ tội phạm
vocab
Obscured from the public eyes
/əbˈskjʊrd frʌm ðə ˈpʌblɪk aɪz/
(verb). Khuất khỏi tầm mắt công chúng
vocab
The nature of this field
/ðə ˈneɪʧər ʌv ðɪs fild/
(noun). Bản chất của ngành này
vocab
Trains people’s observational and critical thinking skills
/treɪnz ˈpipəlz ˌɑbzərˈveɪʃən(ə)l ænd ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/
(verb). Rèn luyện kỹ năng quan sát và tư duy
vocab
Portrays a more positive picture
/pɔrˈtreɪz ə mɔr ˈpɑzətɪv ˈpɪkʧər/
(verb). Vẽ nên một hình ảnh tích cực hơn
vocab
Understaffed and underappreciated
/ˈʌndərˌstæft ænd ˌʌndərəˈpriːʃieɪtɪd/
(adj). Thiếu hụt nhân lực và không được trân trọng cao
vocab
Set up a hypothesis
/sɛt ʌp ə haɪˈpɑθəsəs/
(verb). Lập nên giả thuyết
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Phim dài tập xoay quanh chủ đề tội ác nhận được sự yêu thích rộng rãi vào những năm 2000.

 

=> The 2000s witnessed the widespread popularity of

.

 

 

2 Yếu tố hồi hộp và cơ hội để học về việc điều tra vụ án là lý do vì sao nhiều người thích xem crime TV shows.

 

=>

and the chance to learn about crime investigation are why many are fans of crime TV shows.

 

 

3 Khán giả có thể nhặt ra nhiều manh mối và gợi ý từ các nhân vật, cốt truyện, hoặc bối cảnh.

 

=> The audience can

from the characters, plots, or settings.

 

 

4 Khi vụ án vén màn, chương trình kích thích và khiến khán giả phải tư duy.

 

=> As the crime unfolds, the show

.

 

 

5 Đa số mọi người sẽ cảm thấy hồi hộp và thấy kịch tính khi xem những chương trình như thế này.

 

=> Most people will

watching these shows.

 

 

6 Điều tra phá án, bắt giữ tội phạm là một chủ đề mà hầu hết các khán giả đều hứng thú.

 

=>

is a topic of interest of most audience.

 

 

7 Những hoạt động như này sẽ giúp rèn luyện kỹ năng quan sát và tư duy.

 

=> Such activities would help to

.

 

 

8 Tôi không hiểu sao lĩnh vực này bị thiếu hụt nhân lực và không được trân trọng.

 

=> I have no idea why this field is tremendously

.

💡 Gợi ý

Police work and criminal investigation

stimulates and challenges the audience to think critically

understaffed and underappreciated

TV shows centered around crimes

pick up various clues and hints

train people’s observational and critical thinking skills

The element of suspense

experience a rush of adrenaline

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Khi vụ án vén màn

=> As the crime

01.

 

Bản chất của ngành này

=> The

02.
of this field

 

Vẽ nên một hình ảnh tích cực hơn

=>

03.
a more positive picture

 

Lập nên giả thuyết

=> Set up a

04.

 

Thuộc thể loại phim giật gân

=> Of the

05.

 

Thế loại giải trí này

=> This

06.
of entertainment

 

Khuất khỏi tầm mắt công chúng

=> Obscured from the

07.

Nếu bạn muốn tìm thêm các bài mẫu Writing Task 2 khác, bấm ngay vào trang Writing IELTS Sample Essays trên DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Watching TV shows and movies about crime is becoming more and more popular. Why is this? What effect does that have on society?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes, and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background