Politicians are responsible for protecting the environment. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 25/04/2020 chủ đề môi trường (environment): Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

smiley5 DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, DOL sẽ đưa ra những lý lẽ ủng hộ cho điều này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra các giới hạn của cá nhân để càng làm mạnh hơn quan điểm của mình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ một lần nữa nhấn mạnh lại luận điểm của mình

Insert Statement here...
Environmental protection is the responsibility of the government.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons why it should be the responsibility of the government
Idea 1
A healthy environment decreases the chances of the population succumbing to health-related issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A healthy environment attracts more tourists
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Singapore, for example, attracts millions of people each year because of green spaces such as its Gardens by the Bay.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Limitations of individuals
Idea 1
It is difficult to mobilize individuals on a massive scale in order to inspire them to pass environmental protection laws.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
When government officials undertake ecological responsibilities, more gets done than could ever be accomplished by private individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, under Jimmy Carter’s presidency in the United States, many green spaces were put under government protection, saving many species of wildlife.

📝 Bài mẫu

With regards to protecting the environment, there are those who believe that governments and politicians should be responsible, for individuals can only achieve so much. Personally, I believe that the government should indeed

take up this mantle
as it is their
sworn duty to
make decisions in the best interests of the populace and the country as a whole.

Firstly, environmental protections are in everyone’s best economic interests long term, and a government that aims to

represent the will of the people
should step in to make sure these are enforced. A healthy environment not only decreases the chances of the population
succumbing to health related issues
, it can also attract more tourists as well. Countries such as Singapore, for example, attract millions of people each year because of green spaces such as its Gardens by the Bay, showing that
green investments
might be both economically and socially helpful.

Secondly, it is indeed true that individual action can only do so much in tackling environmental problems. It is incredibly difficult to

mobilize individuals on a massive scale
in order to have enough influence to incentivize high ranking political officials enough to inspire them
to pass environmental protection laws
. Instead, when government officials
undertake ecological responsibilities
, more gets done than could ever be accomplished by private individuals. For example, under Jimmy Carter’s presidency in the United States, many green spaces were
put under government protection
, saving many species of wildlife.

Overall, I strongly agree that environmentalism is a duty that should be undertaken by the government in order to improve the social and economic lives of its citizens, who can only achieve so much individually.

(274 words)

📚 Vocabulary

Tăng tốc viết writing bằng việc ôn tập các từ vựng dưới đây và từ vựng trong bài mẫu Writing sample IELTS Task 1 ngày 25/04/2020.

To take up one's mantle
/tu teɪk ʌp wʌnz ˈmæntəl/
(verb). (Nghĩa trong bài) gánh vác, kế thừa trách nhiệm giùm một ai đó
vocab
To be one's sworn duty to do something
/tu bi wʌnz swɔrn ˈduti tu du ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Nghĩa vụ của ai đó phải làm việc gì đó, đã được thề và chứng giám bởi pháp luật
vocab
To be in one's best interests
/tu bi ɪn wʌnz bɛst ˈɪntrəsts/
(preposition). Mang tính phục vụ cho lợi ích tốt nhất của ai đó
To represent the will of the people
/tu ˌrɛprəˈzɛnt ðə wɪl ʌv ðə ˈpipəl/
(verb). Đại diện cho mong ước, nguyện vọng hoặc quan điểm của người dân
vocab
To succumb to health related issues
/tu səˈkʌm tu hɛlθ rɪˈleɪtɪd ˈɪʃuz/
(verb). Khuất phục trước các vấn đề sức khỏe
vocab
Green investments
/grin ɪnˈvɛstmənts/
(noun). Các khoản đầu tư vào các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường
vocab
To mobilize individuals on a massive scale
/tu ˈmoʊbəˌlaɪz ˌɪndəˈvɪʤəwəlz ɑn ə ˈmæsɪv skeɪl/
(verb). Huy động nhân lực trên diện rộng
vocab
To pass environmental protection laws
/tu pæs ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl prəˈtɛkʃən lɔz/
(verb). Phê duyệt, ban hành các luật bảo vệ môi trường
vocab
To undertake a responsibility
/tu ˈʌndərˌteɪk ə riˌspɑnsəˈbɪləti/
(verb). Đảm nhận một trách nhiệm nào đó
vocab
To be put under government protection
/tu bi pʊt ˈʌndər ˈgʌvərmənt prəˈtɛkʃən/
(verb). Được chính phủ bảo vệ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm qua 2 bài tập này để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing nha smiley36

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với những từ trong danh sách từ vựng sau đây

 

Personally, I believe that the government should indeed

01.
.

 

It is the government's

02.
to protect its people.

 

Environmental protections are

03.
long term.

 

The jury will

04.
and determine if the defendant is guilty or not.

 

A healthy environment helps decrease the chances of the population

05.

 

Individuals shouldn't be responsible for environmental protection since it is incredibly difficult to

06.
.

💡 Gợi ý

sworn duty
in everyone’s best economic interest
mobilize individuals on a massive scale
succumbing to health related issues
represent the will of the people
take up this mantle

Exercise 2

QUIZ 1/4

How do you say 'Các khoản đầu tư vào các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường'?

Environmental investments

0% chọn

Green investments

0% chọn

Environment friendly investments

0% chọn

It is the government responsibility to _____ environmental protection laws.

I will _____ his responsibility when he's away.

The child will be put _____ government protection until they find him a good family..

Theo dõi DOL Tự Học để cập nhật các bài mẫu Writing Task 2 mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background