Raising minimum legal driving age is the best way to enhance road safety. Agree/disagree?

IELTS Writing Sample task 2 ngày 05/09/2021 chủ đề giao thông (Transport): The best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars and riding motorbikes. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL cho rằng chính sách này không hiệu quả nên DOL sẽ chỉ ra những hạn chế của chính sách này

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra lý do vì sao nhiều người cho rằng đây là một ý kiến hay. Điều này giúp lập luận được đa chiều và thuyết phục.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù có một vài điểm tốt nhưng nhìn chung thì chính sách này vẫn không hiệu quả.

Insert Statement here...
Although I think this solution can be somewhat beneficial, it is not effective in general.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why disagree
Idea 1
Increasing minimum driving age → put pressure on public transport and/or parents to drive people around
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: more buses are in need (buses are crowded enough), parents have to drive children to college…
Idea 2
Problem is not entirely because of driving age → not effective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: most accidents are due to drinking problems, driving while answer phone calls → generally occurs in middle-aged adults
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Why some people agree
Idea 1
Increasing driving age means more time to educate on road safety
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: obtaining a driver license in the future could require more time to educate road safety and driving manners
Idea 2
Increasing driving age means people are more mature → less accidents cause by short-sighted decisions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: deciding to host motorbike races in the streets at midnight

📝 Bài mẫu

In response to the

alarmingly
high rate of traffic accidents, some people think that we should increase the
legal driving age
. Although I think this solution can be somewhat beneficial, it is not effective in general.

Firstly, lifting the legal driving age will increase pressure on

public transport systems
and parents to accommodate this sudden
surplus
of people without a
driving license
. For example, raising the driving age from 18 to 21 means tens of thousands of people will not be able to drive. As a result, more buses, taxis, and other urban public transport means must be put into use, or parents will have to continue driving their children around. Secondly, the most common causes of traffic accidents are drinking while driving and driving in the wrong lanes. These have little to do with the legal driving age but more with
driving etiquette
. Therefore, increasing the legal driving age could
do more harm than good
for society.

However, I can also understand why some people would advocate for this idea. Firstly, by lifting the minimum driving age, driving schools will have more time to educate young adults on road safety, leading to future generations driving more carefully. For example, currently, if you want to get a driving license, most people do not attend a driving school. They only need to take a quiz and a driving test. That certainly can be improved. Secondly, it is evident that some traffic accidents also occur due to immature decisions, such as hosting races or riding a motorbike with more than two people. Lifting the minimum age can help to reduce these

short-sighted behaviors.

In conclusion, despite some potential benefits that lifting the legal driving age can bring to society, I still think that this solution can do little to prevent traffic accidents in Vietnam.

(303 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi ý nghĩa từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing ở trên nhé.

Alarmingly
/əˈlɑrmɪŋli/
(adv). Đáng báo động
vocab
Legal driving age
/ˈligəl ˈdraɪvɪŋ eɪʤ/
(noun). Tuổi lái xe hợp pháp
vocab
Increase pressure on something
/ˈɪnˌkris ˈprɛʃər ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tạo thêm áp lực cho điều gì đó
vocab
Public transport system
/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔrt ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống phương tiện công cộng
vocab
Surplus
/ˈsɜrpləs/
(noun). Phần dư thừa
vocab
Driving license
/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/
(noun). Bằng lái xe
vocab
Put into use
/pʊt ˈɪntu juz/
(verb). Đưa vào sử dụng rộng rãi
Driving etiquette
/ˈdraɪvɪŋ ˈɛtəkət/
(noun). Quy tắc ứng xử khi lái xe
vocab
Do more harm than good
/du mɔr hɑrm ðæn gʊd/
(verb). Có hại nhiều hơn có lợi
Advocate for something
/ˈædvəkət fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Ủng hộ cho điều gì đó
vocab
Educate people on road safety
/ˈɛʤəˌkeɪt ˈpipəl ɑn roʊd ˈseɪfti/
(verb). Giáo dục mọi người về an toàn đường bộ
vocab
Short-sighted behaviors
/ʃɔrt-ˈsaɪtəd bɪˈheɪvjərz/
(noun). Những hành vi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đáng báo động -

01.

 

Tuổi lái xe hợp pháp -

02.

 

Hệ thống phương tiện công cộng -

03.

 

Phần dư thừa -

04.

 

Bằng lái xe -

05.

 

Những hành vi thiếu suy nghĩ -

06.

 

Quy tắc ứng xử khi lái xe -

07.

Exercise 2

Đợt bùng dịch gần đây đã gia tăng sức ép lên hệ thống y tế.

=> The recent outbreak of Covid-19 has really

the healthcare system.

 

Các loại vaccines đã sẵn sàng để được đưa vào sử dung.

=> The vaccines are ready to be

.

 

Kiểm soát trẻ em quá chặt chẽ có thể gây nhiều thiệt hại hơn là lợi ích.

=> Imposing rigorous restrictions on children can

.

 

Tổ chức ủng hộ cho quyền lợi của con người.

=> The organization

.

 

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi hội thảo để giáo dục học sinh về an toàn đường bộ.

=> We're holding a workshop to

.

💡 Gợi ý

do more harm than good

educate students on road safety

put into use

advocates for human rights

increased pressure on

Những bài mẫu Writing task 2 hay tháng 09/2021 không thể bỏ lỡ.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars and riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background