A building's intended use is more crucial than its exterior design. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề kiến trúc (architecture) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lý do vì sao vẻ ngoài của một công trình kiến trúc cần được chú trọng

  • Body 2: Vì DOL đồng ý rằng chức năng của một tòa nhà quan trọng hơn vẻ ngoài của nó, DOL cũng chỉ ra những lý do để củng cố quan điểm này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng chức năng của một tòa nhà là tối quan trọng

Insert Statement here...
Although an attractive appearance is beneficial sometimes, I would argue that the true function of a building should have higher priority.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Outward appearance attract customers’ attention → customers enter the building and ask for services → effective advertising tool
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Symbolize the history of the city → need to be beautiful from the outside
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 •  Example: Hanoi Opera House
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Every construction needs to be safe and comfortable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: a mall has to possess a wide walkway, a good lighting system, and adequate emergency exits.
Idea 2
Each building has its own practical use → architects design to satisfy the requirements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: a theater is supposed to have a well- designed sound system and a scientifically-arranged hall

📝 Bài mẫu

It is widely believed that a building’s

function
should be considered more important than its
exterior
in the design stage. Although an attractive appearance is beneficial sometimes, I would argue that the true function of a building should have higher priority.

On the one hand, there is no doubt that a magnificent outer space can

bring about the immense commercial value
. For example, with shopping centers or apartments for rent, it is the outward appearance that
attracts the customers’ attention
. A person who
gets a positive first impression
of the exterior is more likely to enter the building to ask for services. Therefore, the
outlook of the constructions
is always regarded as an
effective advertising tool
that brings considerable revenues for their owners. In addition, some buildings symbolizing the history of the city they are located in also need to be beautiful from the outside. Take the Hanoi Opera House as an example, it has long been considered a Vietnamese cultural site, so maintaining its attractive exterior is undoubtedly an essential task.

On the other hand, the function is also of significance to a building. The first reason is that every construction needs to be safe and comfortable. For instance, a shopping mall has to

possess a wide walkway
, a
good lighting system
, and adequate emergency exits. Furthermore, each building
has its own practical use
, so architects have to design it with a view to satisfying the requirements of the building’s users. A theatre, for example, is supposed to have a well-designed sound system and a scientifically-arranged hall so that everyone in the audience can conveniently enjoy movies or shows.

Although both factors are important, I accept that without a proper function-based design, the gorgeous appearance of a building is only

a waste of investment
.

(298 words)

📚 Vocabulary

Trau dồi thêm các từ vựng hay từ bài Writing Task 2 Sample Essay vừa rồi nhé.

Function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). Chức năng/công dụng
Exterior
/ɪkˈstɪriər/
(noun). Phía bên ngoài
Bring about immense commercial value
/brɪŋ əˈbaʊt ɪˈmɛns kəˈmɜrʃəl ˈvælju/
(verb). Mang lại giá trị thương mại lớn
Attract the customers’ attention
/əˈtrækt ðə ˈkʌstəmərz əˈtɛnʃən/
(verb). Thu hút sự chú ý của khách hàng
Get a positive first impression
/gɛt ə ˈpɑzətɪv fɜrst ɪmˈprɛʃən/
(verb). Có ấn tượng đầu tiên tích cực
Outlook of the construction
/ˈaʊtˌlʊk ʌv ðə kənˈstrʌkʃənz/
(noun). Vẻ bề ngoài của các kiến trúc
Effective advertising tool
/ɪˈfɛktɪv ˈædvərˌtaɪzɪŋ tul/
(noun). Công cụ quảng cáo hiệu quả
Symbolize the history of the city
/ˈsɪmbəˌlaɪz ðə ˈhɪstəri ʌv ðə ˈsɪti/
(verb). Tượng trưng cho lịch sử của thành phố
To be of significance
/tu bi ʌv səgˈnɪfɪkəns/
(adv). Quan trọng
Possess a wide walkway
/pəˈzɛs ə waɪd ˈwɔˌkweɪ/
(verb). Có lối đi rộng
Good lighting system
/gʊd ˈlaɪtɪŋ ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống ánh sáng tốt
Have its own practical use
/hæv ɪts oʊn ˈpræktəkəl juz/
(verb). Có công dụng thực tế của riêng nó
With a view to something
/wɪð ə vju tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Với mục đích/mong muốn
To be a waste of investment
/tu bi ə weɪst ʌv ɪnˈvɛstmənt/
(noun). Là sự lãng phí trong việc đầu tư

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Chức năng/công dụng

=>

01.

 

Phía bên ngoài

=>

02.

 

Quan trọng

=> To be of

03.

 

Hệ thống ánh sáng tốt

=>

04.

 

Công cụ quảng cáo hiệu quả

=> Effective

05.

 

sự lãng phí trong việc đầu tư

=> To be a

06.

 

lối đi rộng

=> Possess a

07.

Exercise 2:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Phía bên ngoài đẹp có thể mang lại giá trị thương mại lớn.

 

=> A magnificent outer space can

.

 

 

2 Chính vẻ bên ngoài của toà nhà là thứ thu hút sự chú ý của khách hàng.

 

=> It is the outward appearance that

.

 

 

3 Một người mà có ấn tượng đầu tiên tích cực về vẻ bề ngoài của toà nhà thì có khả năng cao sẽ vào toà nhà để hỏi về dịch vụ hơn.

 

=> A person who

of the exterior is more likely to enter the building to ask for services.

 

 

4 Tôi đã ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài của toà nhà.

 

=> I was amazed by

.

 

 

5 Một số toà nhà tượng trưng cho lịch sử của thành phố của chúng cũng cần phải đẹp ở bên ngoài.

 

=> Some buildings

they are located in also need to be beautiful from the outside.

 

 

6 Mỗi toàn nhà có công dụng thực tiễn riêng của nó.

 

=> Each building

.

 

 

7 Nhiều người đang đầu tư vào tiền ảo với mong muốn trở nên giàu có nhanh chóng.

 

=> Many people are investing in crypto currencies

become rich quickly.

💡 Gợi ý

bring about immense commercial value

attracts the customers’ attention

has its own practical use

symbolizing the history of the city

gets a positive first impression

the distinctive outlook of the construction

with a view to

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley26 Sau sample "When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background