Women are better leaders than men. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 10/11/2022 chủ đề Công việc (work): Women are better leaders than men. To what extent do you agree or disagree with this statement? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về những ưu thế của Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo.

 • Body 2: DOL nói về những ưu thế của Đàn ông trong vai trò lãnh đạo.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I recognize that women might have an advantage in empathy and collaboration, but I also believe that men's capacity for strategic thinking is an essential quality in a competent leader.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In some elements of being a leader, women are superior to men for several reasons.
Idea 1
Compassion and teamwork
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two characteristics will produce competent leaders.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Germany and Finland have female officials: >> exercising caution in the majority of their judgments + granting more rights to community members + eliminating the gender pay gap
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • International relations = amicable connections
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
However, research shows that men may be superior to women in their capacity to think strategically.
Idea 1
Decision making
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A better probability of making decisions that will favor their teams and businesses
Idea 3
Domestic responsibilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Women are constrained by responsibilities outside leadership jobs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Pregnancy often necessitates time off from work for women but not for males.

📝 Bài mẫu

For some, women would

make for
superior leaders. I recognize that women might have an advantage in empathy and collaboration, but I also believe that men's
capacity for strategic thinking
is an essential quality in a competent leader.

In some elements of being a leader, women are superior to men for several reasons. In terms of

compassion
and teamwork, women tend to
surpass
males. Ultimately, these two characteristics will produce competent leaders. Numerous sovereign states, such as Germany and Finland, have had female
officials
, and the majority of these nations are recognized for exercising caution in the majority of their judgments, granting more rights to community members, and eliminating the gender pay gap. Regarding their
international relations
, these countries are typically commended for their
amicable connections
.

However, research shows that men may be superior to women in their capacity to think strategically. Leaders with this skill have a better probability of making decisions that will favor their teams and businesses. Across the board, men dominate

senior management ranks
and are widely recognized as experts in a wide range of fields. In addition, women are impractically constrained by responsibilities outside leadership jobs, such as managing work and family. Pregnancy, for instance, often necessitates
time off
from work for women but not for males.

In conclusion, I consider both men and women to have something valuable to contribute and are capable of serving as effective leaders. This is because women would be more advantageous regarding compassion and collaboration, while males are exempt from

domestic duties
and provide tactical benefits.

(257 words)

📚 Vocabulary

Xem lại từ vựng được được tổng hợp trong bài mẫu trên và học thêm từ vựng qua writing task 1 Sample 10/11/2022 cùng ngày nữa nhé!

domestic duties
/dəˈmɛstɪk ˈdutiz/
(noun). việc nhà
vocab
time off
/taɪm ɔf/
(noun). thời gian nghỉ
vocab
senior management rank
/ˈsinjər ˈmænəʤmənt ræŋk/
(noun). cấp bậc quản lý cấp cao
vocab
amicable connection
/ˈæmɪkəbəl kəˈnɛkʃən/
(noun). kết nối thân thiện
vocab
international relation
/ˌɪntərˈnæʃənəl riˈleɪʃən/
(noun). quan hệ quốc tế
vocab
official
/əˈfɪʃəl/
(noun). viên chức
vocab
surpass
/sərˈpæs/
(verb). vượt qua
vocab
compassion
/kəmˈpæʃən/
(noun). lòng trắc ẩn
vocab
capacity for strategic thinking
/kəˈpæsəti fɔr strəˈtiʤɪk ˈθɪŋkɪŋ/
(noun). năng lực tư duy chiến lược
vocab
make for
/meɪk fɔr/
(verb). làm cho, khiến việc gì đó trở nên khả thi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

1 Nam giới được miễn làm việc nhà.

=> Males are exempt from

.

 

2 Tôi thực sự cần phải có một thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc rất chăm chỉ trong vài tuần qua.

=> I really need to take some

after working so hard the past few weeks.

 

3 Đàn ông thống trị hàng ngũ quản lý cấp cao.

=> Men dominate

.

 

4 Các quốc gia có nhiều quan chức nữ thường được khen ngợi vì mối quan hệ thân thiện của họ

=> Countries with more female officials are typically commended for their

.

 

5 Quan hệ quốc tế là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong việc cai trị một quốc gia.

=>

are one of the most important aspects of governing a country.

💡 Gợi ý

amicable connections

international relations

time off

domestic duties

senior management ranks

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

viên chức

02.

vượt qua

03.

lòng trắc ẩn

04.

năng lực tư duy chiến lược

05.

làm cho, khiến việc gì đó trở nên khả thi

Luyện Writing nhuần nhuyễn với đề tổng hợp tháng 11/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people believe women are better leaders than men. To what extent do you agree or disagree with this statement? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages - disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background