Process of making a storage area from a concrete canvas

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/11/2022: The diagram shows a process of making a storage area from a material called concrete canvas. Write a report for a university lecturer describing the information below.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/11/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả các bước 1, 2, 3 trong hình

 • Body 2: Mô tả các bước còn lại trong hình

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
There are a total of eight steps in this procedure, beginning with the production of concrete canvas and ending with the usage of this site for storage.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Step 1: creating the concrete canvas from three distinct components
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The top layer is a fibrous material.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The base layer is constructed specifically for waterproofing.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The intermediate layer is dry concrete.
Idea 2
Step 2 + 3: The concrete canvas is then moved to the site, where it will be unrolled.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Step 4: position the concrete canvas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • secure the concrete canvas to a truck with one end of a rope
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the truck drags the fabric along the ground until its length is 10 meters, at which point the four corners are anchored into the ground with pegs
Idea 2
Step 5: inflate the canvas using mechanical means with a door positioned in the front
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Step 6: The canvas is hardened by spraying water on it
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Step 7: the inner layer to solidify after 20 to 24 hours >> be utilized as a storage space
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The picture explains how a concrete canvas storage facility is created.

Overall, there are a total of eight steps in this procedure, beginning with the production of concrete canvas and ending with the usage of this site for storage.

The first stage involves creating the concrete canvas from three

distinct components
. The top layer is a fibrous material, the base layer is constructed specifically for waterproofing, and the intermediate layer is dry concrete. The concrete canvas is then moved to the site, where it will be
unrolled
.

The next step is to

secure
the concrete canvas to a truck with one end of a rope. The vehicle gently drags the fabric along the ground until its length is 10 meters, at which point the four corners are anchored into the ground with pegs. The canvas is
inflated
to a height of 8 meters using
mechanical means
with a door positioned in the front. The canvas is then
hardened
by
spraying
water on it. Finally, after waiting 20 to 24 hours for the inner layer to
solidify
, the concrete canvas tent may be
utilized
as a storage space.

(187 words)

📚 Vocabulary

distinct component
/dɪˈstɪŋkt kəmˈpoʊnənt/
(noun). thành phần riêng biệt
vocab
unroll
/ʌnˈroʊl/
(verb). trải ra
vocab
secure
/sɪˈkjʊr/
(verb). cố định
vocab
inflate
/ɪnˈfleɪt/
(verb). thổi phồng lên
vocab
mechanical means
/məˈkænɪkəl minz/
(noun). phương tiện cơ khí (Máy móc)
vocab
harden
/ˈhɑrdən/
(verb). cứng lại
vocab
spray
/spreɪ/
(verb). xịt, phun (chất lỏng)
vocab
solidify
/səˈlɪdəˌfaɪ/
(verb). hóa rắn
vocab
utilize
/ˈjutəˌlaɪz/
(verb). tận dụng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc tạo canvas bê tông từ ba thành phần riêng biệt.

=>The first stage involves creating the concrete canvas from three

.

 

2 Chúng tôi trải túi ngủ ra.

=> We

our sleeping bags.

 

3 Họ cố định sợi dây chắc chắn vào phía sau xe.

=> They

the rope firmly to the back of the car.

 

4 Những đứa trẻ thích thổi phồng bóng bay.

=> The kids loved to

balloons.

 

5 Bạt được thổi phồng lên độ cao 8 mét bằng phương tiện cơ khí.

=> The canvas is inflated to a height of 8 meters using

mechanical means.

💡 Gợi ý

secured

mechanical means

inflate

unrolled

distinct components

Exercise 2:

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

cứng lại

02.

Xịt, phun

03.

hóa rắn

04.

tận dụng

Giải đề và ôn Writing IELTS Task 2 ngày 10/11/2022 và lấy điểm cao nhất nhé!

Bài mẫu hay tháng 11/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi. Sau sample "The diagram shows a process of making a storage area from a material called concrete canvas." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background