Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 05/11/2022

Chủ đề Đồ ăn & thức uống (Food & drinks) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về 2 nguyên nhân dẫn đến lãng phí thức ăn.

 • Body 2: DOL nói về 2 giải pháp cho 2 nguyên nhân được nhắc tới trong phần Body 1.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While several factors contribute to this issue, it is still manageable with some creative problem-solving.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Inadequate planning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • individuals must thoroughly anticipate when and how food will be consumed >> buy food in large quantities >> busy job and appointment schedules >> adjust their meal preparation plans and neglect to utilize food on time.
Idea 2
Excessive food preparation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most restaurants, hotels, and the food service business tend to create excess food >> to avoid running out of available food >> over-preparation often causes food waste if all the food is unsold
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
A.I
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Maintain a balance between food supply and demand >> use risk management systems using AI predictions >> identify the optimal amount of food to prepare
Idea 2
Other technologies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Emphasize creating technologies and production systems that enhance storage, harvesting, processing, and distribution.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Redistribution >> providing more food to regions with a need and reducing the food supply in regions with an overabundance

📝 Bài mẫu

Much

edible food
is lost or wasted in many nations. While several factors contribute to this issue, it is still manageable with some creative
problem-solving
.

The leading causes of food waste are inadequate planning on the side of consumers and excessive food preparation in the service industry. Occasionally, individuals must thoroughly anticipate when and how it will be consumed to purchase large quantities of food. As a result of their busy job and appointment schedules, individuals often adjust their meal preparation plans or neglect to utilize food on time. Secondly, most restaurants, hotels, and the food service business tend to create

excess
food. While the intention is
commendable
, particularly in anticipation of many customers and to avoid running out of available food, over-preparation often causes food waste if all the food is unsold.

There are some viable options available to

remedy
this situation. In order to reduce food waste, it is essential to maintain
a balance between food supply and demand
. Risk management systems using AI predictions should be used in hotels, restaurants, and the food service industry to identify the optimal amount of food to prepare. The second strategy should emphasize creating technologies and production systems that enhance storage, harvesting, processing, and distribution.
Redistribution
may be the principal strategy for providing or allocating more food to regions with a need and reducing the food supply in regions with an
overabundance
.

In conclusion, food waste is increasing due to insufficient planning on the part of customers and unnecessary food preparation in the service industry. Nevertheless, the issue is solvable with the use of modern technology.

(267 words)

📚 Vocabulary

edible food
/ˈɛdəbəl fud/
(noun). thực phẩm ăn được
vocab
problem-solving
/ˈprɑbləm-ˈsɑlvɪŋ/
(noun). tỉm kiếm giải pháp
vocab
excess
/ˈɛkˌsɛs/
(adj). thặng dư, dư thừa
vocab
commendable
/kəˈmɛndəbəl/
(adj). đáng khen ngợi
vocab
remedy
/ˈrɛmədi/
(verb). khắc phục
vocab
a balance between food supply and demand
/ə ˈbæləns bɪˈtwin fud səˈplaɪ ænd dɪˈmænd/
(noun). sự cân bằng giữa cung và cầu thực phẩm
vocab
redistribution
/ˌridɪstrəˈbjuʃən/
(noun). phân phối lại
vocab
overabundance
/ˈoʊvərəˈbʌndəns/
(noun). sự dư thừa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều thực phẩm ăn được bị lãng phí ở nhiều quốc gia.

--> Much

food is wasted in many nations.

 

2 Anh ta tự quảng cáo mình là một người có thể phát triển các kỹ năng và chiến lược tỉm kiếm giải pháp cho vấn đề.

--> He advertises himself as a guy who can develop

skills and strategies.

 

3 Thức ăn dư thừa được lưu trữ dưới dạng chất béo.

-->

food is stored as fat.

 

4 Cô đã thể hiện lòng trung thành đáng khen ngợi đối với công ty gia đình.

--> She showed

loyalty to the family firm.

 

💡 Gợi ý

commendable

edible

excess

problem-solving

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

khắc phục

02.

sự cân bằng giữa cung và cầu thực phẩm

03.

phân phối lại

04.

sự dư thừa

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In many countries, people throw away a lot of food from restaurants and shops. Why do you think people waste food in this way? What can be done to reduce the amount of food thrown away? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems & Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & drinks.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background