Computer games have little educational value and is harmful to children. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/12/2020 chủ đề công nghệ (technology): Computer games have little educational value and is harmful to children. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL ủng hộ việc chơi game ở trẻ, DOL vẫn sẽ nói về các lý do vì sao nhiều người cho rằng chơi game là điều không tốt để lập luận của mình được đa chiều và thuyết phục.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đưa ra ý kiến phản đối của mình đối với quan điểm trên đề bài dựa trên những lợi ích mà việc chơi game mang lại cho trẻ.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I strongly disagree with this idea and think that computer games are generally beneficial for teenagers. 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Harmful to physical and mental health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: causes eyestrain, disrupts sleep cycles...
Idea 2
Becomes addicted
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: many cases children spent hours in front of computer
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Better physical and social skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: hand-eye coordination, teamwork skills, problem solving
Idea 2
May spark an interest in game design career
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: becoming interested in the game's plot, character outfit,...

📝 Bài mẫu

It is a common fact that computer games are a ubiquitous part of most teens’ lives. However, most parents think this is harmful because they have little educational value. I strongly disagree with this idea and think that computer games are generally beneficial for teenagers.

Despite my view, I can understand why many parents have these concerns. Firstly, spending too much time playing computer games causes various health problems. For example, staring at a screen for extended periods leads to

eyestrain
and headaches, or even playing video games too late at night can disrupt players' circadian rhythm. Secondly, there is no doubt that video games are addictive. There have been multiple cases where students
dropped out of school
,
cut ties with friends and families
, or even
resort to crimes
to continue to play games. As a result, parents should oversee their children’s relationship with gaming to intervene when needed.

However, I do think that playing video games will

do more good than harm
for teenagers, especially with moderation. The first benefit is that teenagers can enhance multiple skills through computer games, such as better
hand-eye coordination
, problem-solving skills, or even communication skills. These skills are hard to train in any other way aside from gaming. The second benefit is that playing video games is a great way for gamers to discover whether or not they want to pursue a career in game design. Teenagers can become interested in writing the storyline, designing the costume, or tweaking the graphics when playing games.

In conclusion, although there are some drawbacks of playing video games excessively, I think that video games are a great way to train multiple skills at once while serving as a way for people to explore their interests in game design. I strongly disagree with the statement that games are detrimental to players.

(306 words)

📚 Vocabulary

List vocab sử dụng trong bài Writing Task 2 Sample ở trên.

To stare at something
/tu stɛr æt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó
vocab
To do something for an extended period
/tu du ˈsʌmθɪŋ fɔr ən ɪkˈstɛndəd ˈpɪriəd/
(verb). Làm một việc gì đó liên tục trong một khoảng thời gian dài
vocab
Eyestrain
/aɪstreɪn/
(noun). Chứng mỏi mắt
vocab
To disrupt one's circadian rhythms
/tu dɪsˈrʌpt wʌnz sərˈkeɪdiən ˈrɪðəmz/
(verb). Làm rối loạn đồng hồ sinh học của ai đó
vocab
To drop out of school
/tu drɑp aʊt ʌv skul/
(verb). Bỏ học, nghỉ học luôn
vocab
To cut ties with friends and families
/tu kʌt taɪz wɪð frɛndz ænd ˈfæməliz/
(verb). Cắt đứt liên lạc, mối quan hệ với bạn bè và gia đình
vocab
To resort to crimes
/tu rɪˈzɔrt tu kraɪmz/
(verb). Buộc phải phạm tội
vocab
To oversee somebody/something
/tu ˈoʊvərˌsi ˈsʌmˌbɑdi/ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giám sát
vocab
To intervene something
/tu ˌɪntərˈvin ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Can thiệp vào một việc gì đó
vocab
To do more good than harm
/tu du mɔr gʊd ðæn hɑrm/
(adj). Mang lại nhiều lợi hơn hại
To do something with moderation
/tu du ˈsʌmθɪŋ wɪð ˌmɑdəˈreɪʃən/
(verb). Làm một việc gì đó một cách có kiểm soát, biết tiết chế
vocab
Hand-eye coordination
/hænd-aɪ koʊˌɔrdəˈneɪʃən/
(noun). Sự phối hợp tay và mắt
vocab
To pursue a career in something
/tu pərˈsu ə kəˈrɪr ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Theo đuổi sự nghiệp trong một mảng ngành nào đó
vocab
To do something excessively
/tu du ˈsʌmθɪŋ ɪkˈsɛsɪvli/
(verb). Làm việc gì đó một cách vô độ, không kiểm soát
To explore one's interests
/tu ɪkˈsplɔr wʌnz ˈɪntrəsts/
(verb). Khám phá sở thích của bản thân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

QUIZ 1/6

Bỏ học, nghỉ học luôn

=> To drop _____ school

away from

0% chọn

out from

0% chọn

out of

0% chọn

Buộc phải phạm tội

=> To resort ___ crimes

Nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó

=> To stare ___ something

Mang lại nhiều lợi hơn hại

=> To do more ____ than ____

He's having an ____ since he's been using the computer for 10 hours straight.

Sự phối hợp tay và mắt

=> ______

Exercise 2

Đọc sách trong một khoảng thời gian dài đôi khi có thể mang lại nhiều cái xấu hơn là lợi.

=> Reading

could sometimes do more harm than good.

 

Thức quá khuya là một hoạt động chắc chắn sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của bạn.

=> Staying up too late at night is an activity that would absolutely

.

 

Anh ấy cắt hết liên lạc với gia đình ngay sau khi trúng số.

=> He

right after he won the lottery.

 

Người thanh tra đến nơi vừa kịp lúc để giám sát công trình.

=> The inspector arrived just in time to

the construction.

 

Cô ấy đã đã có thể bị giết nếu những người hàng xóm đã không can thiệp kịp thời.

=> She might have been killed if the neighbours hadn't

in time.

 

Rượu vang và bia thật sự rất tốt cho sức khỏe nếu biết sử dụng một cách điều độ.

=> Red wine and beer is actually quite beneficial if

.

 

Anh ấy quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mặc cho sự phản đối từ bố mẹ.

=> He decided to

despite his parents objection.

 

Đất nước này dựa dẫm một cách vô độ vào việc vay mượn từ nước ngoài.

=> The country

borrowing from abroad.

 

Hãy cố gắng đọc nhiều sách ở nhiều thể loại khác nhau, nó là một cách rất tổt để khảm phá thêm về sở thích bản thân.

=> Try to read books in different genres, it's a great way to

.

💡 Gợi ý

disrupt your cicardian rhythms

oversee

pursue a career in acting

cut all ties with his family

for an extended period

explore your interests

intervened

taken with moderation

relies excessively on

Ôn tập từ vựng nâng cao kỹ năng viết task 2 qua các bài mẫu sau.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Computer games are very popular for all ages and nationalities. Parents think this has little educational value and it will be harmful for children. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background