Why are fewer young adults engaged in classical music? Should they be encouraged to do so?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 24/12/2020 chủ đề giải trí (entertainment): Why are fewer young adults engaged in classical music? Should they be encouraged to do so? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) trả lời cho câu hỏi chính, đó là có lý do gì/mấy lý do khiến người trẻ không thích nhạc cổ điển (cause) và có nên khuyến khích mọi người chơi nhạc cổ điển không (solution)

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ nói về nguyên nhân vì sao người trẻ không nghe nhạc cổ điển

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đưa ra quan điểm về việc khuyến khích mọi người chơi nhạc cổ điển

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I still think young people should be encouraged to listen to or perform the genre of music they want
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
More attractive forms of entertainment available
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Kpop trend, the advent of pop music,...
Idea 2
Classical music is not as engaging
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: concerts are not frequent, people cannot associate themselves with artists...
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Should be introduced but not encouraged to play or perform
Idea 1
Introduce young people to classical music in an interesting way
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: incorporate classical music in movies, host fan meetings with famous artists...
Idea 2
Young people should be encouraged to listen and play what they want
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: introduce them to classical music is good enough, let them decide for themselves

📝 Bài mẫu

It is a fact that nowadays, rarely any young people can be seen listening to or performing classical music. I think there are two main reasons for this

phenomenon
. Although I think children should be introduced to
classical music
, I still think young people should be encouraged to listen to or perform the
genre of music
they want.

There are two main reasons why young people are not interested in classical music. The first reason is there are a lot of other widely available genres. For example,

the K-pop wave
is unbeatable in Vietnam, with almost all teenagers having listened to this genre at least once. Classical music is not as widely appreciated, often called "
music for people with taste
”. This discourages young people from learning more about classical music as it distances itself from the general public. Another reason is that people cannot relate themselves to classical music due to it having no
lyrics
and there is little interaction between the artists and the audience. As a result, the artist distances himself or herself from the audience, which is why people find it hard to be fans of classical music, but they readily become K-pop fans.

However, I do think that classical music should still be introduced to teenagers. The first reason is that, for those who have a heightened sense of music, classical music is a way for them to discover whether or not they are interested in a music career. Also, classical music has been proven to aid in learning things. However, I do not think that teenagers should be encouraged to listen to classical music. I think that people should be encouraged to explore multiple genres of music, but at the end of the day, people's

preferences
and art should not be encouraged or be guided.

In conclusion, I think that there are two main reasons why young people do not listen to or perform classical music. However, I think that more people should be exposed to classical music, despite not being encouraged or motivated to listen to a performance of anything that they do not like.

(353 words)

📚 Vocabulary

The K-pop wave
/ðə keɪ-pɑp weɪv/
(noun). Làn sóng K-pop
vocab
To be widely appreciated
/tu bi ˈwaɪdli əˈpriʃiˌeɪtɪd/
(adj). Được tiếp nhận tốt một cách rộng rãi
vocab
To have taste/ To have good taste in something
/tu hæv teɪst/ tu hæv gʊd teɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có gu, biết chọn lựa
vocab
To discourage somebody from doing something
/tu dɪˈskərɪʤ ˈsʌmˌbɑdi frʌm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Ngăn cản ai đó làm gì đó
vocab
To distance oneself from something
/tu ˈdɪstəns ˌwʌnˈsɛlf frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giữ khoảng cách giữa bản thân với một thứ gì đó/ Tránh xa khỏi một thứ gì đó
vocab
To relate to something
/tu rɪˈleɪt tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có thể liên tưởng, đồng cảm được với một thứ gì đó
vocab
To have a heightened sense of something
/tu hæv ə ˈhaɪtənd sɛns ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có khả năng cảm thụ tốt một vấn đề gì đó/ Có một giác quan nào đó được nâng cao
To aid somebody in doing somthing
/tu eɪd ˈsʌmˌbɑdi ɪn ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giúp đỡ ai đó làm một việc gì đó bằng cách làm cho việc đó dễ dàng hơn
To be exposed to something
/tu bi ɪkˈspoʊzd tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Được tiếp cận, va chạm với một cái gì đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng cũng như các cấu trúc đã được sử dụng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise

I just don't see why classical music is not

. It's such a beautiful genre.

 

I love asking him for advice when it comes to clothes since he has a

in fashion.

 

Parents should

children from spending to much time playing computer games.

 

After finding out he was married, she

herself from him as much as she could.

 

She finds it hard to

kids her age since they come from vastly different backgrounds.

 

After cleaning his ears, he felt like he has

of hearing.

 

Classical music has been proven to

in learning things. To be more specific, classical music helps students concentrate better.

 

Having been

English since she was 3, she is now really fluent in the language.

💡 Gợi ý

discourage

relate to

a heightened sense

widely appreciated

exposed to

good taste

distanced

aid

Nhớ đón xem các bài viết mẫu IELTS Task 2 chất lượng khác trên website của DOL Tự Học.

Hoặc chọn nhanh các đề bài dưới đây để ôn tập.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "In some countries, there are fewer young people who listen to or play classical music these days. Why is this? Should young people be encouraged to play or perform classical music?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problem-cause-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background