Why are there more urbanites? What are the issues?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 25/12/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Around the world more and more people today are living in urban areas. Why is this? What problems does this cause? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
I think that there are multiple reasons why people want to live in metropolitan areas. However, urban life is littered with various problems
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
More opportunities to develop careers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: big cities are job hubs → easy to find jobs
Idea 2
Convenience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: shops are readily available, schools are near, entertainment is always offered
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Lack of affordable housing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: more people come to SG → more ppl to accommodate → rising housing prices and rent
Idea 2
Crimes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: big gap between rich and poor → more people want to steal

📝 Bài mẫu

It is an observed trend worldwide that many people are currently residing in urban areas. I think that there are multiple reasons why people want to live in

metropolitan areas
. However, urban life is littered with various problems.

Firstly, it is undeniable that big cities are often in demand for a large number of workers. Many well-known and multinational corporations have their headquarters in urban areas, which is why young professionals and college students move here in search of a bright career path. Another reason why life in the city is so attractive to people is the convenience it offers. There are many options for choosing the appropriate healthcare facilities, ranging from public hospitals to

private clinics
and even personal doctors. Most top schools are in central districts and are relatively close to residential areas. Markets, supermarkets, and convenience stores are an ubiquitous part of the streets. Altogether, this makes urban life convenient for its citizens, where all the resources are
readily available
.

However, there are lots of problems associated with people migrating to big cities. The first and most self-evident reason is rising

housing prices
. Being able to afford adequate housing is becoming more difficult each year, as housing prices and rents keep rising due to
the massive influx of migrants
to Ho Chi Minh city, for example. The second problem is that
crime rates
are significantly higher in cities compared to rural and suburban areas. Due to the
gap between the rich and the poor
, combined with the high
population density
, thefts and robberies are
a common sight
in Ho Chi Minh city.

In conclusion, there are multiple reasons why people are attracted to city life, mainly because of its convenience and a great demand for the workforce. However, there are various problems associated with life in the city.

(303 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ngay các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 vừa rồi.

Xem thêm các bài Writing IELTS mẫu hay khác trên Dolenglish.vn nữa nhé.

Metropolitan area
/ˌmɛtrəˈpɑlətən ˈɛriə/
(noun). Khu vực đô thị
To be littered with something
/tu bi ˈlɪtərd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Tràn ngập, đầy rẫy một thứ gì đó, thường là những điều tiêu cực
To be in search of something
/tu bi ɪn sɜrʧ ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). cố gắng tìm kiếm một cái gì đó
Private clinics
/ˈpraɪvət ˈklɪnɪks/
(noun). Phòng khám tư nhân
To be an ubiquitous part of an area
/tu bi ən juˈbɪkwɪtəs pɑrt ʌv ən ˈɛriə/
(adj). Là một phần phổ biến, nhan nhản của một khu vực nào đó
To be readily available
/tu bi ˈrɛdəli əˈveɪləbəl/
(adj). Luôn luôn sẵn sàng phục vụ
Housing price
/ˈhaʊzɪŋ praɪs/
(noun). Giá nhà ở, bao gồm cả giá mua và giá thuê mướn
The massive influx of migrants
/ðə ˈmæsɪv ˈɪnˌflʌks ʌv ˈmaɪgrənts/
(noun). Dòng chảy dân nhập cư khổng lồ
Crime rate
/kraɪm reɪt/
(noun). Tỉ lệ tội phạm
The gap between the rich and the poor
/ðə gæp bɪˈtwin ðə rɪʧ ænd ðə pur/
(noun). Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo
Population density
/ˌpɑpjəˈleɪʃən ˈdɛnsəti/
(noun). Mật độ dân số
To be a common sight
/tu bi ə ˈkɑmən saɪt/
(adj). Là một việc thường tình, có thể thấy nhan nhản

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Around the world more and more people today are living in urban areas. Why is this? What problems does this cause?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ?

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background