Public libraries are obsolete as computers can do their tasks. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2018 chủ đề công nghệ (technology): Public libraries are obsolete as computers can do their tasks. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao có ý kiến ủng hộ rằng nên thay thế thư viện truyền thống bằng thư viện điện tử

  • Body 2: Vì DOL không đồng ý rằng nên thay thế thư viện truyền thống, DOL chỉ ra những lợi ích mà thư viện truyền thống mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là thư viện truyền thống có vai trò quan trọng và không thể bị thay thế

Insert Statement here...
Traditional libraries can never become redundant and maintaining them is not a waste of money.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
New technology has transformed traditional libraries into paperless ones → creation of virtual libraries → fewer people use traditional libraries → unnecessary to spend money on them.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
A library is a place to study → helps one to concentrate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Virtual libraries → computer literate → elderly and impoverished individuals find it challenging
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Some people opine that people can do away with

traditional libraries
because technology has given us the facility of
virtual or online libraries
. Although technology has reduced our need to go to the libraries, traditional libraries can never
become redundant
and maintaining them is not
a waste of money
.

On the one hand, it can be a waste of money to keep libraries open.

The advent of new technologies
like computers and the Internet has transformed traditional libraries from venues containing a large number of printed documents into
paperless libraries containing only digitized documents
. This has led to the creation of virtual libraries in which the user
has access to information at any time
and anywhere in the world by using the modern tools of communications, such as computers and Internet facilities. Therefore, it is unnecessary to spend money on traditional libraries because fewer and fewer users use them.

However, libraries still play an important role these days. Firstly, a person goes to a library not only to search and get information from books but also to sit and study there.

The peaceful and scholarly ambiance of the library
helps one to concentrate more on one's work and study. Secondly, virtual libraries can be accessed only by those who are
computer literate
. For elderly or
disadvantaged individuals
who rarely have a chance to
be exposed to cutting-edge technologies
like computers or smartphones, it is much more challenging to access information online than going to a traditional library.

In conclusion, advancement should be welcomed in every field but the importance of the libraries for their fundamental role cannot be put aside, and funding them is not wasting financial resources.

(279 words)

📚 Vocabulary

Traditional library
/trəˈdɪʃənəl ˈlaɪˌbrɛri/
(noun). Thư viện truyền thống
vocab
Virtual/online library
/ˈvɜrʧuəl/ˈɔnˌlaɪn ˈlaɪˌbrɛri/
(noun). Thư viện trực tuyến
vocab
Become redundant
/bɪˈkʌm rɪˈdʌndənt/
(verb). Trở nên thừa thải
A waste of money
/ə weɪst ʌv ˈmʌni/
(noun). Sự lãng phí tiền của
vocab
The advent of new technologies
/ði ˈædˌvɛnt ʌv nu tɛkˈnɑləʤiz/
(noun). Sự xuất hiện của các công nghệ mới
vocab
Paperless libraries containing only digitized documents
/ˈpeɪpərləs ˈlaɪˌbrɛriz kənˈteɪnɪŋ ˈoʊnli ˈdɪʤəˌtaɪzd ˈdɑkjəmənts/
(noun). Thư viện không dùng giấy chỉ chứa các tài liệu số hoá
vocab
Have access to information at any time
/hæv ˈækˌsɛs tu ˌɪnfərˈmeɪʃən æt ˈɛni taɪm/
(verb). Truy cập vào thông tin bất cứ lúc nào
vocab
The peaceful and scholarly ambiance of the library
/ðə ˈpisfəl ænd ˈskɑlərli ˈæmbiəns ʌv ðə ˈlaɪˌbrɛri/
(noun). Không gian yên tĩnh, phù hợp với việc học của thư viện
vocab
To be computer literate
/tu bi kəmˈpjutər ˈlɪtərət/
(adj). Biết dùng máy tính
vocab
Disadvantaged individuals
/dɪsədˈvæntɪʤd ˌɪndəˈvɪʤəwəlz/
(noun). Những người thua kém/chịu thiệt thòi
vocab
To be exposed to cutting-edge technologies
/tu bi ɪkˈspoʊzd tu ˈkʌtɪŋ-ɛʤ tɛkˈnɑləʤiz/
(noun). Tiếp xúc với công nghệ hiện đại
vocab
Waste financial resources
/weɪst fəˈnænʃəl ˈrisɔrsɪz/
(verb). Lãng phí tiền của
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Đầu tư vào các tiêu sản là một sự lãng phí tiền của.

 

=> It's a

to invest in liabilities.

 

 

2 Sự xuất hiện của các công nghệ mới đã làm thay đổi đời sống của mọi người.

 

=>

have altered people's lives.

 

 

3 Thư viện truyền thống sẽ sớm bị thay thế bởi các thư viện điện tự chỉ chứa các file mềm.

 

=> Traditional libraries will soon be superseded by

.

 

 

4 Mạng Internet đã cho phép chúng ta truy cập vào bất kì loại thông tin nào vào bất cứ lúc nào.

 

=> The Internet has allowed us to have

.

 

 

5 Không gian yên tĩnh, phù hợp với việc học của thư viện giúp một người tập trung hơn vào công việc và việc học của họ.

 

=>

helps one to concentrate more on one's work and study.

 

 

6 Người già và những người kém may mắn thường ít khi có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ hiện đại.

 

=> Elderly or disadvantaged individuals rarely have a chance

.

💡 Gợi ý

waste of money

paperless libraries containing only digitized documents

The peaceful and scholarly ambiance of the library

to be exposed to cutting-edge technologies

The advent of new technologies

access to any kinds of information at any given time

Làm thêm Writing Task 1 Sample 18/01/2018 cùng ngày nhé

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Thư viện truyền thống

=>

02.

Thư viện trực tuyến

=>

03.

Trở nên thừa thải

=>

04.

Biết dùng máy tính

=> To be

05.

Những người thua kém/chịu thiệt thòi

=>

06.

Lãng phí tiền của

=> Waste

Bấm vào trang IELTS Writing Sample Essays để truy cập vào nguồn bài mẫu Writing Task 2 miễn phí nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology can replace their functions. Do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background