Describe a successful business that you know - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe a successful business that you know IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Vietnam has been developing so quickly with the contribution from many successful companies and groups, among which the one that I am really into is DOL English.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What that business is & How you knew about it
Idea 1
DOL English: I first came across the advertisement about this company on Facebook a year ago when I was seeking a new job
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What kind of product/service it offers & why it is considered successful
Idea 1
The company specializes in the education field and employs more than 100 people => offers a wide range of English courses
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
After delving into this enterprise, I realized many intriguing things about education and dedication in teaching English => some clips introducing syllabi and visions really stunned me => I got convinced!
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Reading reviews about this company is also a pleasant experience with all sorts of good comments => the company has achieved several awards from domestic and international organizations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Vietnam has been developing so quickly with the

contribution
from many successful companies and groups, among which the one that I am really into is DOL English.

I first came across the advertisement about this company on Facebook a year ago when I was seeking a new job. This advertisement aroused my curiosity, so I clicked the link in order to have a glimpse of it. After several minutes surfing the site, I gradually got to know more about the company which specializes in the

education field
and
employs
more than 100 people.
To be more exact
, this company offers a wide range of English courses as well as solutions for other
firms
with
innovative
and approved methods of linear thinking.

At first, these methods really cast doubt upon me, since I hadn’t heard about any kind of breakthroughs in the English teaching system like that before. However, after delving into this

enterprise
, I realized many
intriguing
things about education and dedication in teaching English. Besides, some clips introducing syllabi and visions really stunned me. Therefore, I got convinced!

Reading reviews about this company is also a

pleasant experience
when all sorts of good comments from those getting high band scores. Besides, the company has achieved several awards from
domestic and international organizations
in terms of their operation in business.

I have been following this company on various media platforms and I dream to be employed by that company some day.

(241 words)

📚 Vocabulary

To be into something
/tuː biː ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab
To seek a new job
/tuː siːk ə njuː ʤɒb/
(verb). Tìm một công việc mới
vocab
To arouse my curiosity
/tuː əˈraʊz maɪ ˌkjʊərɪˈɒsɪti/
(verb). Làm dấy lên sự tò mò của tôi
vocab
To have a glimpse of something
/tuː hæv ə glɪmps ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nhìn sơ qua cái gì đó
vocab
To cast doubt upon me
/tuː kɑːst daʊt əˈpɒn miː/
(verb). Khiến tôi nghi ngờ
vocab
To delve into something
/tuː dɛlv ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm hiểu cái gì đó
vocab
To stun somebody
/tuː stʌn ˈsʌmbədi/
(verb). Làm ai đó sững sờ
vocab
To get convinced
/tuː gɛt kənˈvɪnst/
(verb). Bị thuyết phục
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym for 'intriguing'?

interesting

0% chọn

intimidating

0% chọn

incompatible

0% chọn

Which is the synonym for 'firms'?

Which word has the opposite meaning to 'international'?

Which is the synonym for 'innovative'?

When do we use the phrase 'To be more exact'?

Exercise 2:

1 Tôi thực sự thích làm việc cho các công ty đa quốc gia.

=> I

working for multinational companies.

 

2 Tôi vừa bị mất việc và hiện đang tìm kiếm một công việc mới

=> I've just lost my job and currently

 

3 Tôi đã xem qua mô tả của công ty và thấy công ty khá thú vị.

=> I

at the description of the company and found the firm quite interesting.

 

4 Nhìn thấy quảng cáo của các công ty nhỏ trả lương hậu hĩnh thực sự khiến tôi nghi ngờ.

=> Seeing advertisements of small companies paying lucrative salaries really

.

 

5 Tôi đã nghiên cứu kỹ mô tả công việc và thấy rằng vị trí này khá khắt khe.

=> I

the job description and found that the position was quite demanding.

 

6 Văn phòng khang trang hiện đại của công ty đã khiến tôi sững sờ.

=> The well-appointed office of the company

 

7 Sau khi tìm hiểu về tất cả những thành tựu mà công ty đạt được, tôi đã bị thuyết phục và nộp đơn ngay lập tức.

=> Having found out about all the achievements the company realized, I

and applied straight away.

💡 Gợi ý

casts doubt upon me

seeking a new one

got convinced

am really into

had a glimpse

delved into

stunned me

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Objects, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!