Describe an invention that you find useful - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe an invention that you find useful IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Although I am not a computer geek, I still have to say that my laptop is an indispensable item in my possession.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What it is & What it is like
Idea 1
An ASUS laptop: has all sorts of high-tech components & elegant and chic design => urged me to make a purchase at once
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It is all black and looks rough on the surface, but every button on the keyboard incorporates a small LED light => the whole laptop can glow and shine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What its functions are & explain why you find it useful
Idea 1
The operation system and the speed of the CPU are fast and swift => all my tasks ranging are easily completed in the blink of an eye
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
That is the reason why whenever I go to work or learn something online, I prefer using this laptop instead of my tablet or my smartphone.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Although I am not a

computer geek
, I still have to say that my laptop is an
indispensable item
in my possession.

I own an ASUS laptop designed for gaming, so it has all sorts of

high-tech components
. It was about 3 years ago when I was surfing the internet, and I came across this laptop in an advertisement. The
elegant and chic
design of the laptop really hit me in the eye, which urged me to make a purchase at once.

It is all black and looks rough on the surface, but every button on the keyboard is installed with a small LED light so the whole laptop can glow and shine anytime. The system causing that effect is called the RGB standing for Red-Green-Blue, which creates a wonderful visual effect whenever I turn it on. When it comes to the functions, since this computer is specialized for gaming and

graphic design
, the operation system and the speed of the CPU are fast and swift without any delay. Thus, all my tasks ranging from simply typing texts to
complex
ones like
playing hard-core games
or
rendering videos
are easily completed in the blink of an eye. That is the reason why whenever I go to work or learn something online, I prefer using this laptop instead of my tablet or my smartphone.

(227 words)

📚 Vocabulary

To hit me in the eye
/tuː hɪt miː ɪn ði aɪ/
(verb). Gây ấn tượng mạnh với tôi
vocab
To urge me to make a purchase
/tuː ɜːʤ miː tuː meɪk ə ˈpɜːʧəs/
(verb). Thôi thúc tôi phải mua nó
vocab
At once
/æt wʌns/
(adv). Ngay lập tức
vocab
To incorporate a small LED light
/tuː ɪnˈkɔːpərɪt ə smɔːl lɛd laɪt/
(verb). Tích hợp đèn LED nhỏ
vocab
To create a wonderful visual effect
/tuː kri(ː)ˈeɪt ə ˈwʌndəfʊl ˈvɪzjʊəl ɪˈfɛkt/
(verb). Tạo ra hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt
vocab
To be specialized for gaming
/tuː biː ˈspɛʃəlaɪzd fɔː ˈgeɪmɪŋ/
(verb). Được thiết kế dành riêng cho việc chơi game
vocab
To be completed in a blink of an eye
/tuː biː kəmˈpliːtɪd ɪn ə blɪŋk ɒv ən aɪ/
(verb). Được hoàn thành trong cái chớp mắt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 3 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/3

He urged me ____ the assignment on time.

finishing

0% chọn

to finish

0% chọn

finishes

0% chọn

If we do something at once, we do it ____

If something happens in a blink of an eye, it happens _____

Exercise 2:

1 Vẻ ngoài thời thượng của chiếc máy tính bảng này đã gây ấn tượng mạnh với tôi.

=> The classy appearance of the tablet

.

 

2 Cái ly tích hợp dây đeo cao su, giúp tôi thực sự thuận tiện khi mang nó đi khắp nơi

=> The tumbler

, which makes it really convenient for me to carry it around

3 Khi bàn phím phát sáng, nó tạo ra hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời

=> As the keyboard glows up, it

 

4 Chiếc máy tính xách tay này của tôi chuyên dùng để chơi game.

=> This laptop of mine

.

💡 Gợi ý

is specialized for gaming

hit me hard in the eye

incorporates a rubber strap

creates a wonderful visual effect

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Người đam mê máy tính

=> A computer

01.

 

Vật dụng không thể thiếu

=> An

02.
item

 

Các thành phần công nghệ cao

=>

03.
components

 

Thiết kế thanh lịch và thời thượng

=> Elegant and

04.
design

 

Phức tạp

=>

05.

 

Kết xuất video

=> To

06.
videos

 

Thiết kế đồ họa

=>

07.
design

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Objets, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background