Describe a time when you ate a kind of food for the first time - IELTS Speaking

Describe a time when you first ate a kind of food IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
I have tried plenty of different cuisines over the years, but I think the one time that stuck with me the most was the time I tried Mexican food.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What food it was & Where you ate it
Idea 1
The first time I had Mexican food was in a Scandinavian country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I had lived in Denmark for nearly a year => bored of Scandinavian cuisine, so I immediately picked the only thing that was not Danish food on the menu, the Nacho Supreme
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What it tasted like & And explain whether or not you liked this food
Idea 1
That meal really exceeded all of my expectations; The dish tasted amazing; chips were the right level of crispy, and each scoop was like an explosive punch of flavors.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
If I had to die at that moment it would still be worth it
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Throughout the meal, we sat and talked about almost everything in life; That brunch really felt like it could last forever
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Cùng xem thử bài mẫu Describe a time when you first ate a kind of food dưới đây nhé!

 I have tried plenty of different cuisines over the years, but I think the one time that stuck with me the most was the time I tried Mexican food.

It’s funny thinking back, because the first time I had Mexican food was in a

Scandinavian country
, Denmark to be exact, so you might think that it is far from authentic. It was the time when I had
brunch
with my friends in
downtown
Copenhagen and I guess my first contact with Mexican food was very memorable because it was overall a good day for me as well. To give you a little bit more context, it was when I had lived in Denmark for nearly a year. I was growing a bit bored of Scandinavian
cuisine
, so I immediately picked the only thing that was not Danish food on the menu, the Nacho Supreme, and in proper brunch fashion, a glass of sangria too. That meal really exceeded all of my expectations. If I have to describe it in one word it would be “
sublime
”. The dish tasted amazing. The chips were the right level of
crispy
, and each
scoop
was like an explosive punch of flavors: the
salsa
tasted so
zesty
and
juicy
, combining with the
creaminess
of the
guacamole
, with the
jalapenos
to give it an extra kick, then I washed it all down with a
sip
of the refreshing sangria. I remember thinking that if I had to die at that moment it would still be worth it.

Throughout the meal, we sat and talked about almost everything in life, and we all had enough alcohol in our

system
to be at the right level of
tipsy
. That brunch really felt like it could last forever. Oh what I would not give to experience that meal again!

(300 words)

📚 Vocabulary

to stick with somebody
/tu stɪk wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(adj). đáng nhớ với ai đó
to think back
/tu θɪŋk bæk/
(verb). nghĩ lại về một điều gì đó
to be far from authentic
/tu bi fɑr frʌm əˈθɛntɪk/
(adj). khác xa với nguyên bản
One's first contact with something
/wʌnz fɜrst ˈkɑnˌtækt wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Trải nghiệm đầu tiên của ai đó với một cái gì đó
To give somebody more context
/tu gɪv ˈsʌmˌbɑdi mɔr ˈkɑntɛkst/
(verb). Giúp ai đó hiểu rõ thêm về bối cảnh của một việc gì đó
To grow bored of something
/tu groʊ bɔrd ʌv sʌmθɪŋ/
(verb). Dần dần trở nên chán nản với một cái gì đó
In proper fashion
/ɪn ˈprɑpər ˈfæʃən/
(adj). Theo đúng với cách người ta hay làm
To exceed one's expectations
/tu ɪkˈsid wʌnz ˌɛkspɛkˈteɪʃənz/
(adj). vượt xa trông đợi
An explosive punch of flavors
/ən ɪkˈsploʊsɪv pʌnʧ ʌv ˈfleɪvərz/
(noun). Một cú bùng nổ nhiều hương vị
To give something an extra kick
/tu gɪv ˈsʌmθɪŋ ən ˈɛkstrə kɪk/
(verb). Làm cho một cái gì đó có thêm vị mạnh
To wash something down
/tu wɑʃ ˈsʌmθɪŋ daʊn/
(verb). Uống nước để nuốt cho trôi một cái gì đó xuống

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Describe a time when you first ate a kind of food nhé!

Exercise 1:

1 The wisest decision I have made was to

my company in its hardest time. Otherwise, I wouldn't be a manager now.

 

2 This movie adaptation is

but it is acceptable. At least they still managed to convey the same message with the author of the book.

 

3 The orientation day was his

university life. He's never seen what the inside of a university is like.

 

4 John had no clue of what had happened, so his mom

by showing him a video of the party.

 

5 He

the hamburger down with beer.

 

6 She gave the dipping sauce

by adding a few slices of chilly and minced garlic.

 

7 After 3 years, she is finally

of her job.

 

8 She wrapped the bánh xèo in veggies and dipped it in fish sauce

.

💡 Gợi ý

far from authentic

gave him more context

growing bored

stick with

first contact with

washed

gave him more context

an extra kick

in proper Vietnamese fashion

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Nước Bắc Âu -->

01.
country

 

Bữa sáng muộn (giữa bữa sáng và bữa trưa) -->

02.

 

Tuyệt mỹ -->

03.

 

Khoai tây giòn rụm -->

04.
chips

 

Một lần xúc/múc --> A

05.

 

Đầy hương vị và mọng nước-->

06.
and
07.

 

Sự béo ngậy -->

08.

 

Một lần nhấp môi --> A

09.

 

Say ngà ngà --> To be

10.

Tham khảo kho tài liệu Speaking của Dol.vn:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a time when you first ate a kind of food trong Speaking Part 2 chủ đề Events, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background