IELTS Speaking Part 3 Sample chủ đề Education - Phần 1

Education IELTS Speaking Part 3 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample Bài Mẫu, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Tìm hiểu ngay các câu hỏi thường được sử dụng trong IELTS Speaking Part 3 Education!

📚 Vocabulary

to take something seriously
/tuː teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈsɪərɪəsli/
(verb). Xem trọng một điều gì đó
vocab
to shun someone away
/tuː ʃʌn ˈsʌmwʌn əˈweɪ/
(verb). Xua đuổi ai đó đi
vocab
to uphold standards
/tuː ʌpˈhəʊld ˈstændədz/
(verb). Duy trì chuẩn mực
vocab
to do something to one's heart's content
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ tuː wʌnz hɑːts ˈkɒntɛnt/
(verb). làm gì đó cho thỏa thích
vocab
to be haunted by something
/tuː biː ˈhɔːntɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị ám ảnh bởi thứ gì đó
vocab
to force someone into doing something
/tuː fɔːs ˈsʌmwʌn ˈɪntuː ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). ép buộc ai đó làm việc gì đó
vocab
to keep up with something
/tuː kiːp ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cố gắng bắt kịp được với một thứ gì đó
vocab
to do something for hours on end
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ fɔːr ˈaʊəz ɒn ɛnd/
(adv). làm việc gì đó hàng giờ liền
vocab
to look up to somebody
/tuː lʊk ʌp tuː ˈsʌmbədi/
(verb). noi theo ai đó
vocab
to try one's best
/tuː traɪ wʌnz bɛst/
(verb). cố gắng hết sức mình
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 3 Education nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

What does 'to look up to somebody' mean?

to be shorter than somebody

0% chọn

to admire somebody

0% chọn

to search for somebody

0% chọn

He was driving so fast that we could barely keep _____ him.

She was forced ____ getting out of the car.

What does 'on end' mean?

Exercise 2:

1 Đó chỉ là lời nói đùa thôi. Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy!

=> It's only a joke. Don't

!

 

2 Cô ấy đã xua bạn trai ra khỏi phòng để cô ấy thay đồ.

=> She

her boyfriend out of the room so she could change.

 

3 Cô Hiệu trưởng cố gắng rất nhiều để duy trì chuẩn mực giáo dục cao trong trường

=> Madame Principal tries very hard to

the high standards of education in the school.

 

4 Bọn trẻ đang ăn kem thỏa thích

=> The kids are eating ice cream

 

5 Anh ta bị ám ảnh bởi (cứ nghĩ về) 1 đợt giảm giá mà anh ta hụt

=> He

a really good sale that he missed

 

6 Họ đang cố gắng hết sức để lấy được điểm cao nhất có thể trong bài thi IELTS

=> They are

to score as high as possible on the IELTS test

💡 Gợi ý

trying their best

shunned

take it too seriously

is haunted by

uphold

to their hearts' content

Exercise 3:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Những điều tiếc nuối

=> The

01.

 

Cảm giác trách nhiệm

=> A sense of

02.

 

Con đường sự nghiệp

=> The

03.
path

 

Có lợi

=> To be

04.

 

Những kỳ vọng

=>

05.

 

Các công thức

=>

06.

 

Các phương trình

=>

07.

 

Các định luật

=>

08.

 

Bị làm cho chán muốn chết

=> Got bored

09.

 

Hình mẫu bố mẹ tích cực

=> A positive

10.

 

Ở bên những ảnh hưởng tốt

=> To be around good

11.

 

Như tra tấn

=> To be

12.

 

Những bài học hô khan và khó tiếp thu

=> Dry and hard-to-

13.
lessons

Tham khảo các phần tiếp theo tại chuyên mục Bài mẫu IELTS Speaking:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Education, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background