Bài Mẫu Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi phổ biến trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink là gì?

📚 Vocabulary

to be used to something
/tuː biː juːzd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Quen với điều gì đó
vocab
to consume something
/tuː kənˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tiêu thụ một mặt hàng nào đó
vocab
to damage one's health
/tuː ˈdæmɪʤ wʌnz hɛlθ/
(verb). Làm hại đến sức khỏe
vocab
to be well-prepared for something
/tuː biː wɛl-prɪˈpeəd fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Đã chuẩn bị kĩ cho một điều gì đó
vocab
for months straight
/fɔː mʌnθs streɪt/
(adv). hàng tháng liền
vocab
to do something in nature
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈneɪʧə/
(verb). làm việc gì đó giữa tự nhiên
vocab
to make do
/tuː meɪk duː/
(verb). dùng tạm
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink nhé!

Exercise 1:

1 Anh ta vẫn chưa quen với món ăn cay của Hàn Quốc

=> He

eating the spicy Korean food

 

2 Trẻ con ngày nay tiêu thụ quá nhiều thức uống chứa nhiều đường

=> Children nowadays

too much sugary drink.

3 Chứng thiếu ngủ có thể dễ dàng làm hại đến sức khỏe con người ta

=> Sleep deprivation can easily

.

 

4 Cô ấy tin rằng mình có thể làm bài thi tốt vì cô ấy đã chuẩn bị rất kĩ cho nó

=> She believes she can do well on the test because she

5 Anh ta đã bị stress nhiều tháng liên tục.

=> He was stressed

.

 

6 Cô ấy không tìm được cái chén nào để đựng xốt nên phải dùng tạm một cái ly nhựa

=> She could not find any bowl for the sauce so she had to

with a plastic cup

💡 Gợi ý

damage one's health

for months straight

is still not used to

make do

was very well-prepared for it

consume

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một chế độ ăn đa dạng

=> A

01.
diet

 

Tiện lợi

=> To be

02.

 

Bị béo phì

=> To be

03.

 

Khác biệt hiển nhiên nhất

=> The most

04.
difference

 

Các nguyên liệu

=>

05.

Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 nhé!

Để theo dõi bài mẫu IELTS Speaking Part 1 khác, các bạn có thể truy cập trang tổng hợp Những bài thi Speaking mẫu cho cả 3 phần tại Dol.vn.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18