Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Art and Art Gellery band 8

Bài Mẫu Chủ Đề Art and Art Gallery - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Xem ngay những câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking Part 1 Art and Art Gallery nhé!

📚 Vocabulary

to do something all the time
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ ɔːl ðə taɪm/
(adv). làm một việc gì đó mọi lúc
vocab
not that I can remember
/nɒt ðæt aɪ kæn rɪˈmɛmbə/
(conjunction). có thể có nhưng tôi không nhớ
vocab
to hang up (something)
/tuː hæŋ ʌp ˈsʌmθɪŋ/
(verb). treo một thứ gì đó lên
vocab
to not get something
/tuː nɒt gɛt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). không hiểu được một điều gì đó
vocab
to do somebody some good
/tuː duː ˈsʌmbədi sʌm gʊd/
(verb). làm điều tốt, mang lại tác động tốt cho ai đó
vocab
to value beauty
/tuː ˈvæljuː ˈbjuːti/
(verb). trân trọng cái đẹp
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Art Gallery Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Tôi thích danh sách nhạc này tới nổi mà tôi nghe suốt luôn.

=> I'm so into this playlist that I

.

 

2 Có thể tôi không nhớ rõ nhưng hình như tôi đã từng thấy qua bức tranh này rồi.

=>

but I think I have seen this painting once.

 

3 Cô ấy treo bức tranh lên trong phòng khách để luôn nhớ về gia đình mình

=> She

in the living room to always remember her family

 

4 Tôi chỉ không hiểu nổi cách mà cái bức tranh bị lấy cắp, đặc biệt là khi mà nó được bảo vệ với từng đó lớp bảo vệ.

=> I

how the painting was stolen, especially when it's secured with that many layers of protection.

 

5 Người giáo viên tưởng rằng mình đang làm điều tốt cho lớp bằng cách cho nhiều bài tập nhưng bà ta đã lầm.

=>The teacher thought she

by giving a lot of homework but she was wrong.

 

6 Tôi dẫn cậu bé đến phòng tranh vì muốn cho cậu bé thấy cách mà cái đẹp được trân trọng.

=> I took him to the gallery because I wtant to show him

.

💡 Gợi ý

hung up the picture

was doing the class some good

listen to it all the time

the way beauty is valued

don't get

Not than I can remember

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Guu của một người ở khía cạnh thời trang

=> A person's

01.
in fashion

 

Phong phú, đa dạng

=> To be

02.

 

Một người tự phụ

=> A

03.
person

 

Tranh trừu tượng

=>

04.
paintings

 

Một người sáng tạo

=> A

05.
person

Đừng bỏ lỡ Bài Mẫu Chủ Đề Art - IELTS Speaking Part 1 cũng quan trọng không kém!

Tham khảo thêm kho Bài mẫu Speaking IELTS Part 1Các bài thi mẫu Speaking IELTS nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Art and Art Gallery, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18