Topic Environmental Protection (Bảo vệ môi trường): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Environmental Protection - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề quê hương và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Environmental Protection được dùng trong bài.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Environmental Protection được dùng trong bài.

To have a green thumb
/tu hæv ə grin θʌm/
(verb). Có khiếu trồng cây
vocab
To decorate my house
/tu ˈdɛkəˌreɪt maɪ haʊs/
(verb). Trang trí nhà của tôi
vocab
To ruin the air quality
/tu ˈruən ði ɛr ˈkwɑləti/
(verb). Phá hỏng chất lượng không khí
vocab
To be just for reference
/tu bi ʤʌst fɔr ˈrɛfərəns/
(verb). Chỉ để tham khảo
vocab
To have an awareness of something
/tu hæv ən əˈwɛrnəs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nhận biết điều gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking sau nhé!

Exercise 1

1 Tôi không có khiếu trồng cây cho nên việc trồng cây thường là trách nhiệm của bố tôi.

=> I don't

, so growing plants is usually my dad's responsibility.

 

2 Tôi vừa mới trang trí nhà của mình bằng một vài bức tranh mới

=> I have just

with some new paintings.

 

3 Khí thải từ những nhà máy trong khu vực đã phá hỏng chất lượng không khí

=> Exhaust fumes coming from the factories in the area have

.

 

4 Lời khuyên chỉ là để tham khảo. Bạn nên nghe theo con tim mình.

=> The advice

. You should always follow your heart.

 

5 Người trẻ nên hiểu biết về những tác hại gây ra bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu.

=> Young people should

the effects caused by global warming.

💡 Gợi ý

was just for reference

decorated my house

have an awareness of

have a green thumb

ruined the air quality

Làm tiếp đề bài Speaking Part 2 sau: Describe a law on environmental protection

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

khí thải

02.

các loại khí độc hại

03.

khu công nghiệp

04.

bệnh viêm phổi

05.

các bệnh hô hấp

06.

bảo vệ môi trường

07.

môi trường xung quanh

Tổng hợp bài thi nói IELTS Speaking tại DOL Tự Học!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Environmental Protection, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background