Proportion of water used for 6 products and total income generated from them

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/06/2021 dạng Pie chart: The chart illustrates the proportion of water used for 6 products and the percentage of total income generated from these products in the same year. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/06/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong biểu đồ

  • Body 1: DOL mô tả biểu đồ thứ nhất

  • Body 2: DOL mô tả biểu đồ thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Vegetables and fruits used the most amount of water and were also the most profitable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Water
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Vegetables - 46%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fruits - 28%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cereal - 12%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lime - 8%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rice and dandelion - %
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Income
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fruits - 40%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Vegetables - 31%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cereals - 12%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lime and dandelion - 8%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rice - 1%

📝 Bài mẫu

The first given chart illustrates how much water was used for six

categories
of crops and plants in 2004. Meanwhile, the second pie chart shows the percentage of
profits generated
by these products in the same year.

Overall, it can be seen that vegetables and fruits used the most amount of water and were also the most

profitable
among the six products.

Regarding the amount of water consumed, vegetables led at 46%, which was the highest percentage, followed by fruits at 28% and cereal at 12%. Lime consumed slightly less water than cereal,

taking up 8%
of the total water consumption.
Additionally
, rice and dandelion used an equal amount of water, which was 3%.

In terms of income, fruits were the most profitable, at 40%. This is followed by vegetables, which generated 31%. In addition, 12% of the total revenue was made by cereal. The income

constituted
by lime and dandelion was similar, at 8%, and rice
contributed the least
to the profit, at
merely
1%.

(166 words)

📚 Vocabulary

Categories
/ˈkætəˌgɔriz/
(noun). Hạng mục
Profits generated
/ˈprɑfɪts ˈʤɛnəˌreɪtəd/
(noun). Lượng lợi nhuận kiếm được
vocab
Profitable
/ˈprɑfətəbəl/
(adj). Sinh lãi
vocab
To take up 8%
/tu teɪk ʌp 8%/
(verb). Chiếm 8%
vocab
Additionally
/əˈdɪʃənəli/
(adv). Ngoài ra/ thêm vào đó
Constitute
/ˈkɑnstəˌtut/
(verb). Chiếm
vocab
Contribute the least
/kənˈtrɪbjut ðə list/
(verb). Đóng góp ít nhất
vocab
Merely
/ˈmɪrli/
(adv). Chỉ (nhỏ, không đáng kể)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/3

Which is the synonym for 'merely'?

purely

0% chọn

significantly

0% chọn

only

0% chọn

Which is the synonym for 'to constitute'?

Which is the synonyms for 'Additionally'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các hạng mục

=>

01.

 

Tạo ra lợi nhuận

=> To

02.
profits

 

Một dự án có thể sinh lãi

=> A

03.
project

 

Đóng góp ít nhất vào lượng lợi nhuận tổng

=>

04.
the least
05.
the total profit

Làm đề thi cùng ngày Writing task 2 IELTS ngày 05/06/2021 và từ vựng đi kèm thường dùng.

Tổng hợp đề thi thật Writing task 1 tháng 06/2021.

Theo dõi dolenglish.vn để cập nhật các bài mẫu Writing IELTS hay và mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart illustrates the proportion of water used for 6 products and the percentage of total income generated from these products in the same year vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background