Recycled Bottles into Clothes Process - Đề thi ngày 12/06/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/06/2021 dạng Process: The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Recycled Bottles into Clothes Process - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ đưa ra cái nhìn chung về toàn bộ quy trình

 • Thân bài:

  • Body 1: Mô tả nửa đầu quá trình

  • Body 2: Mô tả phần còn lại của quá trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are twelve steps in total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First half of the process
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Delivered to factories
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sorted
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cut by a machine
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Washed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sun-dried
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The rest of the process
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Boiled in a cylindrical machine
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Strained
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Turned into yarns
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Weaved into fabrics
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rolled into separate rolls of cloth
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Processed into clothes

📝 Bài mẫu

The provided pictures give information on how plastic bottles are recycled into clothes in detailed steps.

Overall, there are twelve steps in total. The whole process mainly consists of stages where the bottles

are sanitized and altered
.

In the first stage, the plastic bottles are delivered by trucks to factories where the sorting process

takes place
. Sorted bottles then proceed to be cut by a
funnel-shaped machine
and
washed thoroughly to remove dirt
. Next, these bottles are stored in a container and dried under the sun for 10 hours to
rid them of any contaminants
.

In the next step, the cleansed bottles are

boiled in a cylindrical machine
and
subsequently
strained
through small tubes in order to produce yarns. Following that, the manufacturers collect and
weave these yarns into fabrics
that are suitable for making clothes. Finally, the recycled fabrics are rolled into separate rolls of cloth, which are ready for clothing manufacture at the last stage of the process.

(161 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list các từ được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi ở bảng dưới đây.

To be sanitized and altered
/tu bi ˈsænɪˌtaɪzd ænd ˈɔltərd/
(verb). Được vệ sinh và làm cho biến đổi
To take place
/tu teɪk pleɪs/
(verb). Diễn ra
Funnel-shaped machine
/ˈfʌnəl-ʃeɪpt məˈʃin/
(noun). Máy có hình phễu
To be washed thoroughly to remove dirt
/tu bi wɑʃt ˈθɜroʊli tu riˈmuv dɜrt/
(verb). Được rửa kỹ để loại bỏ bụi
To rid them of any contaminants
/rɪd ðɛm ʌv ˈɛni kənˈtæmənənts/
(verb). Loại bỏ các chất bẩn khỏi chúng
To be boiled in a cylindrical machine
/tu bi bɔɪld ɪn ə səˈlɪndrɪkəl məˈʃin/
(verb). Được nấu trong một cái máy hình trụ
Subsequently
/ˈsʌbsəkwəntli/
(adv). Tiếp đến
To be strained
/tu bi streɪnd/
(verb). Được lọc nước ra/ để ráo nước
To weave these yarns into fabrics
/tu wiv ðiz jɑrnz ˈɪntu ˈfæbrɪks/
(verb). Dệt những cuộn chỉ thành các loại vải

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does 'to take place' mean?

to occupy somebody's seat

0% chọn

to occur

0% chọn

to establish

0% chọn

Loại bỏ các chất bẩn khỏi chúng

=> To rid them ___ any contaminants

Which is the synonym for 'subsequently'?

Máy có hình phễu

=> A _______ machine

What is the noun of 'cylindrical'?

Exercise 2:

1 Trong quá trình này, các nguyên liệu thô được khử trùng và biến đổi nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm cuối cùng.

=> In the process, the raw materials

many times before becoming final products.

 

2 Các chai được rửa kỹ để loại bỏ bụi bẩn.

=> The bottles

to
.

 

3 Hỗn hợp được lọc cẩn thận để tách chất nước ra khỏi bã.

=> The mixture

carefully to seperate the liquid from the solid products

 

4 Các nhà sản xuất thu thập và dệt những sợi này thành vải.

=> The manufacturers collect and

.

💡 Gợi ý

are washed thoroughly

weave these yarns into fabrics

are sanitized and altered

is strained

remove dirt

Cùng xem qua cách lập dàn ý và bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 12/06/2021 tham khảo.

Những đề bài hay task 1 tháng 06/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background